Home

Medarbeiderundersøkelse spørsmål

Medarbeiderundersøkelse-PULS Ti Spørsmål, høy nytteverdi og rask gjennomføring. En perfekt undersøkelse for å finne ut hvordan det står til akkurat nå! En PULS-måling er en kort undersøkelse på ti spørsmål som skal gi en indikasjon på hvordan det står til akkurat nå. Slik at man kan ta tak i utfordringer før de bli Har du noen gang deltatt på en medarbeiderundersøkelse som aldri førte til noe? Og med spørsmål det var håpløst å svare godt på? Det må ikke være slik, skal vi tro Thomas Hoff, professor i organisasjonspsykologi Hva er det lurt å spørre om i medarbeidersamtalen? Her er ti gode spørsmål som stilles i medarbeidersamtalen i amerikanske selskaper, i følge nettstedet Soapbox, og de kan nok fungere godt i én-til-én-samtaler her hjemme på berget også: #1. Hva opplever du er den største tidstyven i jobben din? Det er ingen overraskelse at folk Fortsett å lese Topp 10 spørsmål til. Alle ønsker å elske jobben sin. Du tilbringer tross alt mesteparten av tiden du ikke sover, på jobb, så du burde ha det bra der. Medarbeidertilfredshet handler om å forstå hvor mange av de ansatte som setter pris på å jobbe for deg. Er medarbeiderne dine fornøyde? Er de fornøyd med betingelsene og kravene i det daglige? Slutt med gjettingen, og finn svaret med en undersøkelse av.

I enhver medarbeiderundersøkelse står man overfor mange små og store valg. Tilbakemeldingsmøtene er en god anledning til å reflektere over valgene og få innspill fra medarbeiderne, og er kanskje vel så effektivt som å gjennomføre en egen, selvstendig evaluering Spørreundersøkelser om medarbeidertilbakemeldinger er klart den beste måten å forstå hva medarbeiderne må gjøre for å yte som best. Hvor bør en liten bedrift eller HR-avdeling gå for å samle data om hvordan du kan gjøre arbeidsplassen bedre, eller hvorfor er det høyere sirkulasjon av medarbeidere enn du skulle ønske? Bruk spørreundersøkelseskjemaene våre for medarbeidere nå. Disse spørsmålene kan støtte deg og din medarbeider i forberedelsen og gjennomføringen av en medarbeidersamtale. Listen er ment som inspirasjon og er ikke uttømmende Når dere har besluttet å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse, har dere besvart spørsmålet om hvorfor dere skal foreta en måling

Prosess. Et viktig spørsmål er: Hvorfor ønsker vi å ta i bruk 10-FAKTOR som verktøy, og hva vil vi oppnå med det? For å få ut potensialet som ligger i 10-FAKTOR er det helt nødvendig med et grundig forarbeid og en god forankring i toppledelse og på alle ledernivå i organisasjonen En medarbeiderundersøkelse krever ressurser hvis den skal ha verdi, mer enn de fleste er klar over. En god oppfølging vil også medføre investeringer i forskjellige tiltak. Definèr målene, og tilpass spørsmål/utsagn spesifikt til virksomhetens strategi

Eksempel og mal på medarbeiderundersøkelse En medarbeiderundersøkelse skaper en felles ramme og diskusjoner for godt arbeidsmiljø, medarbeider - og lederskap. I tillegg vil undersøkelser være et viktig verktøy for å utvikle arbeidsmiljøet som helhet gjennom blant annet medarbeidersamtaler. I malen som følger så har vi inndelt undersøkelsen basert på; - Om ditt arbeid og deg [ Tilbakemelding gjennom en medarbeiderundersøkelse hjelper ledere med å ta de riktige valg rundt utvikling av sine ferdigheter eller å endre rammevilkårene for medarbeiderne. Ledere går fra å tro til å vite. Å kunne få si sin mening gjør også at medarbeidere ønsker å bidra i hverdagen, og knytter seg sterkere til bedriften Medarbeiderundersøkelse - et viktig verktøy for din virksomhet En komplett tjeneste med godt utprøvde standardspørsmål, teoretisk forankring og tilpasninger En god medarbeiderundersøkelse bør bidra både til økt trivsel og velvære blant de ansatte og til å øke virksomhetens evne til å skape verdier for sine kunder og eiere. B2S Research utfører skreddersydde undersøkelse

For grupper opp til 20-25 person er. Åpne spørsmål om hva som er bra, og hva som er mindre bra. Svarene skrives ned på små kort. En variant er klistrelappmetoden . LØFT Løsningsfokusert og helhetlig tilnærming som legger vekt på å gjøre nytte av ansattes positive erfaringer gjennom dialog. Medarbeidersamtal En medarbeiderundersøkelse er et godt utgangspunkt for å bedre arbeidsmiljøet. Jobb grundig med hvordan du lager gode og utvetydige spørsmål. Test alle spørsmål opp mot målsetningene. Kun spørsmål som bidrar til å nå målet med medarbeiderundersøkelsen blir med på spørreskjemaet • Dårlig formulerte spørsmål (spør om flere ting per spørsmål, doble negasjoner etc.) • For stort fokus på benchmark • Fokus på å løse konfliktsituasjoner eller bli kvitt dårlige ledere . 17 Rødt lys: Styr unna! • AVANT • Bedre kommune • Q12 / HK Innsikter er en ferskvare og en årlig medarbeiderundersøkelse basert på enkle spørsmål er ikke nok til å skape det engasjementet du trenger hos de ansatte. Med dypere analyser gir du dine ansatte muligheten til å påvirke, bidra og føle engasjement LederNytt gir deg som leder nyttige, inspirerende og lærerike artikler innen: Ledelse, HR, kommunikasjon, karriere, jobb, markedsføring, styrearbeid, helse og.

Medarbeiderundersøkelse-PULS - B2S Research A

I vårsemesteret kan skolene selv velge spørsmålene i undersøkelsen. Vi anbefaler likevel å ikke velge flere spørsmål enn skolene har planer om å følge opp. Skolene kan maksimalt velge 20 spørsmålsbolker. Før undersøkelsen. Skolene skal informere foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen i forkant av gjennomføringen MTM medarbeiderundersøkelse er utviklet i Norge og tar utgangspunkt i JD-R-modellen, Vi har igjen spurt 2500 arbeidstakere om spørsmål knyttet til jobb og helse. Denne gangen har vi sett nærmere på sykefravær - og hva vi kan gjøre med det. Vi sender rapporten til deg - gratis Med nærmeste leder menes den lederen som har personalansvar for deg dvs. den lederen som du vil henvende deg til nær det gjelder spørsmål om din arbeidssituasjon/permisjon etc.. Med overordnet ledelse menes rådmannen og hennes ledergruppe 10-FAKTOR er en rask, enkel og avgrenset medarbeiderundersøkelse. Her kan du få svar på noen spørsmål om selve undersøkelsen

Vitsen med medarbeiderundersøkelser - Idébanke

Medarbeiderundersøkelse. Varige språkendringer i en organisasjon må forankres hos de ansatte og i organisasjonens språkkultur. Denne metoden gjør det mulig å undersøke både i form av frekvensfordelinger på hvert spørsmål og krysstabeller som viser hvordan svarene fordeler seg på bakgrunnsspørsmål som avdeling og stillingstype OsloMet - storbyuniversitetet - Medarbeiderundersøkelse er et viktig internt prosessverktøy for arbeidsmiljøutvikling. Vi er bl.a. opptatt av jobbengasjement og arbeidsglede. Disse faktorene er helsefremmende for den enkelte, og viser seg å ha positiv sammenheng med organisasjonens yteevne Arbeidsmiljøundersøkelsen er et av de verktøyene du som leder har for å utvikle et godt arbeidsmiljø. Som leder har du ansvar for gjennomføringen av undersøkelsen ved den enheten du er leder for..... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Tilbudet vil være tilgjengelig fra 2021. Hvis dere har behov for å gjennomføre medarbeiderundersøkelse i mellomtiden, oppfordrer vi dere til å ta kontakt med andre leverandører. Har du spørsmål om avviklingen? Ta kontakt med Arbeidsgiverstøtte. Velg kategori medarbeiderundersøkelser når du sender inn spørsmål Håndtering av personopplysninger ved gjennomføring av undersøkelser i arbeidslivet. Gjennomføring av denne typen undersøkelser vil gjerne inngå som en del av HMS-arbeidet, hvor undersøkelsen er rettet mot virksomheten - ikke personen som besvarer spørsmålene

Topp 10 spørsmål til medarbeidersamtalen - Humor & Lønnsomhe

 1. Å lage en medarbeiderundersøkelse er ikke et teknisk problem, men tematikk og spørsmålsoppbygging krever konkrete formuleringer som underbygger et klart mål om hensikten bak undersøkelsen. De som plukker noen spørsmål her og der vil slite med å vurdere hvordan de henger sammen og hva resultatene faktisk betyr. 5
 2. Ofte stilte spørsmål Hva gir kommunene lov til å sende ut brukerundersøkelser? Kommuner med lisens på bedrekommune.no må selv påse at de har lovhjemmel for å sende ut brukerundersøkelser til innbyggerne sine
 3. En medarbeiderundersøkelse gir resultater - også på bunnlinje
 4. Prøv å begrense åpne spørsmål som kan skape forventninger som er umulige å innfri, og som potensielt kan skade tilliten. En nettbasert undersøkelse er rask å sette opp og håndtere. Få en gratis konto i Netigate i dag, og opprett din medarbeiderundersøkelse med én gang
 5. Medarbeiderundersøkelse - skritt for skritt Ledere sitter ofte med spørsmål om man skal gjennomføre medarbeiderundersøkelser, og i så fall: Hvordan gjøre det? Denne praktiske veilederen tar for seg seks faser i en medarbeiderundersøkelse og gir svar på noen aktuelle spørsmål
 6. Medarbeiderspørreskjema kan hjelpe deg å skape en bedre arbeidsplass. Opprett GRATIS profesjonelle medarbeiderundersøkelser, tilbakemeldinger og evalueringer i dag

Medarbeiderundersøkelse. Hva er en medarbeiderundersøkelse? Det kan variere mellom åpne spørsmål med fritekstsvar, flervalgspørsmål og spørsmål hvor medarbeiderne kan gradere svarene sine. Uansett hvilken spørsmålsform som anvendes, skal spørsmålene aldri være ledende For å få organisasjonen til å prestere, må du finne ut hvordan dine kolleger opplever organisasjonen som arbeidsplass. Du må vite hva som får dem ut av senga om morgenen, hva som tenner gnisten i magen, hva som gjør dem glade, inspirerte, kreative, hva som gir mestringsfølelse, hva som skaper tillit og hva de trenger for å gjøre en god jobb En medarbeiderundersøkelse er mer enn spørsmål med svar, det er et fundament for en helhetlig prosess for å justere strategien til de faktiske forutsetningene man har gjennom virksomhetens ledelse og medarbeidere. Oppfølging av undersøkelsen og gjennomføringsevne er der de fleste virksomheter mislykkes. 6

Analysen viste at de lederne som hadde best økonomisk resultat hadde som fellesnevner at de også fikk høyest score hos medarbeiderne på et sett på 12 spørsmål. De 12 utvalgte spørsmålene viser litt forenklet at de mest økonomisk suksessrike lederne i første rekke har som fellesnevner at de har tatt medarbeidernes grunnleggende menneskelige og praktiske behov på alvor 10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse Stab - Administrasjonsseksjonen Faktor Navn BeskrivelseStab- Adm Nasjonalt Faktor 1 Indre motivasjon 4,0 4,3 Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon Riktig brukt, vil likevel en medarbeiderundersøkelse - særlig når den sammenholdes med andre undersøkelser - være en meget god investering. Tips for gode medarbeiderundersøkelser. Involver topp- og linjeledelse fra start. Definer målene, og tilpass spørsmål/utsagn spesifikt til virksomhetens strategi

Spørsmål til spørreundersøkelser om medarbeidertilfredshet

Arbeidsmiljøloven har som formål: å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet 10-FAKTOR er en medarbeiderundersøkelse for kommunal sektor, utviklet av Kommuneforlaget og KS i samarbeid med pilotkommuner og professor Linda Lai. Den er forskningsbasert og måler faktorer som er avgjørende for å oppnå gode resultater - og som kan påvirkes gjennom målretta utviklingsarbeid Alle representantene for de ansatte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) ved Høgskolen i Oslo og Akershus ønsker seg et åpent spørsmål i høstens medarbeiderundersøkelse, slik at de i fritekst kan gi uttrykk for hva de mener om ledelsen og arbeidsmiljøet.Det er ledelsen sterkt i mot. På siste møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) ble det holdt avstemning om dette punktet, da saken kom opp som. Bedriftshelsetjenesten hjelper din bedrift å etterleve krav og påbud i Arbeidsmiljøloven, og kan bistå ved spørsmål relatert til loven. Les mer om MTM Medarbeiderundersøkelse. Hvordan har du det psykososialt på jobb? Det viser seg at det psykososiale arbeidsmiljøet har mye å si for sykefraværet.

Moderne medarbeiderundersøkelse som gir resultater. Kast den årlige medarbeiderundersøkelsen, og se medarbeidernes trivsel i sanntid. Tilby hjelp og støtte for aktuelle utfordringer, svar på spørsmål eller før en dialog i en anonym chat med medarbeidere og kollegaer Spørsmål om trakassering mangler i den siste utgaven av medarbeiderundersøkelsen for 84 statlige virksomheter. Spørsmål om varsling er også fjernet av Difi

10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse 2019. Hva er viktig for deg som medarbeider i Nord-Aurdal kommune? Hvordan kan du utvikle deg, Undersøkelsen er helt anonym, og svarene dine kan ikke linkes tilbake til deg. Det er også spørsmål om kjønn, alder, utdanningsnivå, stillingsprosent og eventuelt lederansvar Randaberg kommune skårer 0,4 poeng bedre enn gjennomsnittet på spørsmålet om overordnet ledelse: I hvilken grad synes du den overordnede administrative ledelsen bidrar til å skape et positivt bilde av kommunen blant innbyggerne? (4,4 mot 4,0), Tar spørsmål om etikk i kommuneorganisasjonen alvorlig (4,1 mot 3,8), og Alt i alt, i hvilken grad er du fornøyd med den. Sodexos medarbeiderundersøkelse er åpen fra 7.september - 2. oktober. Voice er en enklere undersøkelse enn tidligere med 13 spørsmål i stedetfor 58 som var i tidligere undersøkelse. Det tar maks 10 minutter å fullføre undersøkelsen

FORSIDE-1 - LENT

Den siste utgaven av statens medarbeiderundersøkelse mangler spørsmål om trakassering og fjernet spørsmål om varsling. Metoo-kampanjen har avslørt en rekke tilfeller av trakassering den siste tiden Arbeidsmiljøundersøkelse. Referanse/kilde: Questalyze HR/HMS - Arbeidsmiljø Du må stille følgende krav til en medarbeiderundersøkelse som skal måle og analysere arbeidsmiljøet i bedriften din. Undersøkelsen må måle arbeidsmiljøfaktorer med betydning for jobbtrivsel og yteevne m.m., som f.eks jobbkrav, rolleforventninger, kontroll i arbeidet, forutsigbarhet i arbeidet, mestring av. Spørsmål om trakassering mangler i den siste utgaven av medarbeiderundersøkelsen for 84 statlige virksomheter. Spørsmål om varsling er også fjernet av Difi. Ingen trakasseringsspørsmål i statlig medarbeiderundersøkelse - Dagens Perspekti

Medarbeiderundersøkelse - skritt for skritt

Hva som skjedde i ettertid, eller om det faktisk skjedde noe, er for mange et ubesvart spørsmål. Det er ikke mulig å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse uten å bruke tid,. Forfatterne tar opp og klargjør ofte stilte spørsmål og erfaringer, beskriver hvilke valg man står overfor, og gir en detaljert innføring i hvordan en god prosess bør gjennomføres. Til tross for at boken har et praktisk perspektiv, er anbefalingene som fremsettes, basert på internasjonal forskning innenfor organisasjonspsykologi, ledelse og HRM (Human Resource Management) Spørsmål om koronaviruset? Se samlesiden for status, oppdateringer og informasjon fra Nord-Aurdal kommune. Det bes om at skriftlige henvendelser til kommunen sendes elektronisk via e-post eller eDialog. Koronatelefon: 482 74 956 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse 2019 Engage - Mer enn en medarbeiderundersøkelse Engage handler om involvering. En rekke studier har de senere årene påvist at engasjerte arbeidsgrupper har betydelig økt sannsynlighet for å oppnå bedre resultater i form av redusert turnover og sykefravær, økt produktivitet, økt kundelojalitet og bedre helse, miljø og sikkerhet

I tillegg kan målingen suppleres med 18 spørsmål som i hovedsak påvirker Engasjementsindeksen (kalt primærdrivere), og/eller 17 spørsmål som i hovedsak påvirker Gjennomførings- og Endringsvillighetsindeksene (kalt sekundærdrivere).En komplett måling med de 4 indeksene pluss primær- og/eller sekundær-driverne, er å betrakte som en fullverdig medarbeiderundersøkelse på linje med. En medarbeiderundersøkelse bør ikke dukke overraskende opp i innboksen. Det kan oppleves både ekskluderende og føre til lavere svarprosent. Dette kan gjøres på en enkel måte ved å svare på følgende spørsmål i informasjonsutsendelsen: hvorfor de får undersøkelsen. hvorfor de ønsker at hver enkelt medarbeider besvare Questbacks åpne og fleksible teknologi leverer en helhetlig løsning for markedsundersøkelser, fra paneler til pop-up communities Statlig medarbeiderundersøkelse spør ikke om trakassering Den siste utgaven av statens medarbeiderundersøkelse mangler spørsmål om trakassering og fjernet spørsmål om varsling. Innovasjon Norge planlegger å spørre selv Spørsmål % Var Referansemateriale: MTM II 2016 Er det fastsatt klare mål for din jobb? 91 62 Vet du hva som er ditt ansvarsområde? 91 59 Vet du nøyaktig hva som forventes av deg i jobben? 91 61 0 50 Meget sjelden eller aldri #7 Rolleklarhet 211 utdelte skjema 17.11.2016 9/26 Medarbeiderundersøkelse 2016 Høgskolen i Oslo og Akershu

Skjemaer og maler for medarbeidertilbakemeldinger

 1. Medarbeiderundersøkelse. (Statens Arbeidsmiljøinstitutt), og standardpakken inneholder 20 spørsmål som måler hvordan dine medarbeidere opplever arbeidsmiljøet i bedriften. Spørsmålene kan også skreddersys til den enkelte bedrift. Du kan velge to ulike pakker: Basispakke,.
 2. Kommunal rapport klaget over vedtak av Fylkesmannen i Oslo og Akershus som stadfestet Bærum kommunes avslag på innsyn i en arbeidsmiljløundersøkelse i kommunen. Avslaget var hjemlet i offentlighetsloven § 14 første ledd. Klageren mente at det eksterne selskapet som hadde utført arbeidsmiljøundersøkelsen, ikke kunne ansees som en del av kommunen, men måtte betraktes som en oppdragstaker
 3. Arbeidsgiver har plikt til å gi den enkelte, berørte arbeidstaker mulighet til å medvirke i prosesser og beslutninger som gjelder egen arbeidsplas
 4. Det første vi skal gjøre, er å gjennomføre en mer finmasket medarbeiderundersøkelse som dypdykker ned i dette, med mer detaljerte spørsmål, slik at vi får et godt bilde av hva vi står.
 5. Annethvert år gjennomføres en større medarbeiderundersøkelse i politi- og lensmannsetaten i regi av Politidirektoratet (POD). Her blir de ansatte i politidistrikter, særorgan, PIT, PFT og POD bedt om å svare på en rekke arbeidsrelaterte spørsmål
 6. istratorer / rapportbruker E-post: Passord
 7. Spørsmål 154 (2020) fra Tanja Vatnås (FRP): Medarbeiderundersøkelser fra 2017, 2018, 2019 og 2020 Til: Fra: Rådmannen Tanja Vatnås (FRP) Dato: Saksnr: 16.09.2020 19/00066-171 Deres ref: Som folkevalgt i Drammen kommune vil jeg tillate meg å be om innsyn i medarbeiderundersøkelser me

Forsvaret gjennomførte en medarbeiderundersøkelse for å skaffe seg oversikt over problemene. I stedet for generelle spørsmål som «Er du blitt utsatt for seksuell trakassering?» ble det stilt direkte og detaljerte spørsmål. Det ga bedre oversikt. Siden har Forsvaret angrepet problemet fra to fronter:. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet for arbeidsmiljø og -helse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet Denne boka gir svar på spørsmål som gjerne dukker opp i forbindelse med oppfølgingsarbeidet etter gjennomført 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse. Håndbok for lærlinger Denne boka er en døråpner for unge mennesker til å forstå hvordan arbeidslivet og fagopplæringen fungerer sammen Jeg er opptatt av at kunnskapen vi forskere får frem skal kommuniseres og komme praktikere til gode. På en forståelig, praksisnær og matnyttig måte. Ta kontakt på linda.lai@bi.no hvis du er interessert i et foredrag. Men vær tidlig ute. Kalenderen er full i mange måneder fremover. Jeg har ingen faste standardforedrag, men tilpasser alltid innhold og opplegg til oppdragsgiver

Eksempelspørsmål for medarbeidersamtaler - For ansatte

Medarbeiderundersøkelse - nettbasert og enkelt EasyQues

Temperaturmålinger – Moderne medarbeiderundersøkelse

MTM - medarbeiderundersøkelse Stamina Helse A

Avant-verktøyet er avviklet Arbeidsgiverportale

MedarbeiderundersøkelseMedarbeiderundersøkelse - pulsmåling med 10 spørsmål
 • Br3 verkehr.
 • Mars sternzeichen tabelle.
 • David caruso 2018.
 • Pannebrød bakepulver.
 • Växter i finland.
 • Ilovemakonnen lil peep.
 • Hummer h2 lkw zulassung.
 • Sölden wc 2017.
 • Clearblue graviditetstest pris.
 • Moseteråsen tomter.
 • Werewolf game.
 • Süleymaniye moschee.
 • Bosch avantixx serie 6.
 • Yamaha wr125x original decals.
 • Trappegrind øverst i trapp.
 • Rekeskall kraft suppe.
 • Dunkin donuts preise.
 • Abpausen ipad.
 • Julia gödicke berlin.
 • Norske kvinners sanitetsforening trondheim.
 • Sacculus.
 • Dance ffm fabrik.
 • Hudpleiesalong tromsø.
 • Liten flekk på lungen.
 • Open braids erfahrungen.
 • Elizabeth lecompte.
 • Gresk mytologi hydra.
 • Datering radioaktivitet.
 • Digital lærebok.
 • Mango og avokadosalat sashimi.
 • Defibrillator standorte app.
 • Hjullaster pris.
 • Tribute von panem 2018.
 • Walk of fame artists.
 • Let it go chords easy.
 • God og sunn lørdagsmiddag.
 • Tv2 gratis stemme.
 • Totalsportek barcelona vs sporting.
 • Vår nærmeste stjerne nabo.
 • Spansk sångare.
 • Miniclip n.