Home

Selvforsvar lovdata

Selvforsvar er ikke det samme som avstraffelse. Og straff er det bare politi, påtalemyndighet og domstol som kan bestemme. Med hilsen Erik Nadheim KRÅD. account_circle. SPØRSMÅL OG SVAR SOM LIGNER. Er det lov å bruke våpen i forbindelse med selvforsvar? 10.12.2018 2018 Seksuelle overgrep Selvforsvar er det å forsvare seg selv i nødverge. Begrepet har ulike betydninger i strafferetten og folkeretten. Et væpnet angrep på en stat gir staten rett til å utøve selvforsvar i tråd med folkeretten. Nødverge er i strafferetten en ellers straffbar handling som foretas for å avverge eller forsvare seg mot et rettsstridig angrep Vold eller selvforsvar? 05.12.2018 2018 Vold; vold og selvforsvar 25.03.2013 2013 Vold; Hvis jeg slår en person som slår kompisen min, blir det da ansett som selvforsvar? 07.11.2016 2016 Vold; Lurer på om når jeg kan bruke vold for selvforsvar. 09.10.2017 2017 Vold; Kan jeg kalle det selvforsvar hvis jeg slår noen etter at de har slått. SVAR: Hei Etter straffeloven § 233 er straffen for drap satt til minimum 8 år. Når handlingen ikke medfører at vedkommende blir drept, vil et forsøk på drap være straffbart etter § 233, jf..

Forsiden - Lovdata

 1. Men å skyte i foten eller lignende for å uskadeliggjøre, vil nok komme inn under selvforsvar. Kommer vedkommende mot deg med en pistol og er truende, så vil det så klart være mest ønskelig å kunne uskadeliggjøre personen uten å drepe vedkommende, men hvis det er eneste mulighet, så har du lov til å gjøre det som skal til for å forsvare deg og dine
 2. Utforsk ord, uttrykk, begreper og historiske versjoner av Norges Grunnlov fra 1814 til 2014. Presentert av Lovdata
 3. Kilde: lovdata.no. Hva er selvforsvar? Kort sagt det du gjør for å forsvare deg mot ett rettstridig angrep. Norsk lov regulerer anledningen til å benytte seg av selvforsvar. Straffelovens paragraf § 18. sier - Ingen kan straffes for handling som han har foretatt i nødverge
 4. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) (lovdata.no) Demenslinjen - Nasjonalforeningen for folkehelsen 23 12 00 40. Hverdager kl. 09:00 - 15:00. Tjeneste for deg som trenger råd og informasjon om demens. Mer.
 5. Nødrett er en rettighet man kan ha til å utføre en straffbar handling uten å bli straffet for det, når det foreligger en nødsituasjon.. Nødrett reguleres av Straffeloven § 17, jf. Straffeloven § 81.. Paragrafen gjør en ellers straffbar handling straffri, dersom visse nærmere bestemte vilkår er oppfylt.. Straffeloven § 17 sier følgende: En handling som ellers ville være.

Et viktig prinsipp når det gjelder lovlig selvforsvar i Norge er proporsjonalitetsprinsippet - det å bruke pepperspray eller elektrosjokkvåpen mot en som bare følger etter eller tar på deg vil nok av en domstol regnes som en eskalering av situasjonen fra din side Saken om Bjørn Eilertsen som sto klar med brekkjernet, mens en fremmed mann dundret på dører og vinduer, har skapt debatt i sosiale medier. For hva har man egentlig lov til å gjøre i en slik. Selvforsvar er en rett vi har i loven når vi handler i nødverge. Nødverge innebærer at en ellers straffbar handling foretas for å avverge eller forsvare seg mot et rettsstridig angrep, heter det i Lovdata. Ingen kan straffes for en handling foretatt i nødverge om jeg er med i en skyteklubb og har en pistol lovlig, også finner jeg en jævel som står og slår spiker inn i bilen min, jeg spør hva han driver med, han løper mot meg, har jeg da lov til å skyte han om han ikke stopper på varselskudd og trusler? hvilken straff kan jeg vente meg og jeg skyter han..

Loven kan leses på lovdata. Moderne selvforsvar er noe flere og flere får øynene opp for og lurer du på hvordan du kan lære deg det og hva moderne selvforsvar er, kan du lese mer om det her på jiujitsu.no eller oppsøke en klubb som trener moderne selvforsvar Utskrift fra Lovdata - 06.10.2020 17:26 RPOD-2009-9 Side 5 Politidirektoratets retningslinjer for behandling av våpensaker 1 Innledning Justisdepartementet ga i september 1992 ut rundskriv G-126/92 med bakgrunn i at departementet gjenno

Lover - Lovdata

 1. Se loven på lovdata.no. Tilhørende tolkningsuttalelser § 11 - Barneloven - pålegg om blodprøve § 37 Foreldreansvar: Permisjon fra pliktig opplæring etter opplæringsloven § 40 - Spørsmål om samtykke fra forelder i hjemlandet ved søknad om oppholdstillatelse til bar
 2. e dypdykk i Lovdata Pro, da jeg jobbet som researcher i TV3-serien Svindeljegerne.. Vi skulle intervjue en mann som over flere år skal ha drevet med ulovlig innførsel av hunder uten.
 3. Lovdata mener, ut fra egne undersøkelser, at det fremstår tilnærmet umulig at uthentingen er blitt gjort manuelt: «Det er derfor overveiende sannsynlig at de saksøkte har utviklet eller fått utviklet en egen programvare som systematisk har lastet ned avgjørelser fra Lovdatas tjenester over en lang periode, for å omgå Lovdatas automatiserte varslings- og beskyttelsessystemer mot.
 4. Politiet: - Selvforsvar og ikke straffbart En familiefar og datterens kjæreste ble siktet da de slo ned en inntrenger natt til 29. desember. Nå har politiet henlagt saken
 5. selvforsvar lovdata, selvforsvar utstyr, selvforsvar bergen, selvforsvar kurs, selvforsvar mot hund, selvforsvar oslo, selvforsvar lov, selvforsvarsvåpen.

Det er nemlig lov med selvforsvar og nødverge. Si meg den mann som ikke ville tydd til dytting eller en knyttneve om noen trykket ham opp mot en vegg eller en bardisk Dette er selvsagt og heldigvis riv ruskende galt. Hverken i politiet eller Forsvaret blir man trent til å skyte for å drepe i selvforsvar i Norge i fredstid. Det blir noe annet i krig og krigslignende situasjoner/offensive militære operasjoner. Man skal alltid søke å begrense konsekvensene av å skyte vedkommende Du må betale et gebyr hvis politiet godkjenner søknaden. Fakturaen blir sendt til den folkeregistrerte adressen din. Dette betaler du: 1 495 kroner hvis du søker om våpentillatelse for første gang; 748 kroner hvis du har våpentillatelse fra før ; 374 kroner hvis du søker om tillatelse til registreringspliktig våpendel; Send inn dokumentasjon på godkjent våpenska Problemet er i Norge er det ikke lov å bruke mer kraft enn nødvendig i selvforsvar, men før det oppstår en gyldig situasjon kan du ikke bruke sterke midler (som spray), og etter at du har lov til å bruke sterke midler er du som regel så ille (f.eks han har slått deg hardt i hodet) ute at den sprayen redder deg ikke Paragraf 17 er en straffrihetsbestemmelse som gjør en eller straffbar handling lovlig, slik at handlingen ikke kan straffes. Formålet med bestemmelsen er at en kun ønsker å straffe straffverdige handlinger. Dersom bestemmelsen om nødrett skal komme til anvendelse må en rekke vilkår være oppfylt. For det første må handlingen bli foretatt for å redde liv, helse

Hva er dine rettigheter? Diskusjon. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n Norsk møteplass for freakere av alle slag. Det er lov å skyte og drepe i selvforsvar hvis du er i livsfare og ikke har mildere alternativer Kjenner du noen som blir over middels engasjert i spill? 浪 I dag lanseres FIFA 19, og noen har kanskje holdt av helgen i den anledning. Pass i tilfelle på å ikke la game raget gå like langt som.. Hehehe, brukte selvforsvar jeg som grunn til det ene av våpna jeg har! Det som er litt tragisk i dette, er at behovsprøvingen blir en svært skjønnsmessig sak, og den kommer helt an på hvem en treffer på i systemet. Det er blant annet påvist store forskjeller mellom ulike politidistrikt, i hvor villig de er til å godkjenne søknader FN-pakten (Charter of the United Nations) er avtalen som etablerte verdensorganisasjonen De Forente Nasjoner i 1945. På sett og vis er FN pakten organisasjonens grunnlov

Selvforsvar - Ung.n

selvforsvar - Store norske leksiko

Norske soldaters rettslige grunnlag for bruk av dødelig makt i Afghanistan Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 594 Leveringsfrist: 25.11.201 informasjon om judo og selvforsvar. På mine selvforsvarskurs for ungdomsskoleelever starter vi alltid med en diskusjon om hvilke muligheter man har når det er snakk om selvforsvar. Kilder: Wikipedia, Lovdata Les også dette. Selvforsvar i skolen - del 2 Jeg vil oppfordre deg til å ta en kikk på lovdata.no og oppdage at du er veldig optimistisk mht. anledning til selvforsvar i Norge. Det var nylig en sak som gikk til lagmannsretten hvor en ung mann som hadde blitt angrepet av en annen, beruset, ung mann var tiltalt for å ha slått ut noen tenner hos angriperen

Hva regnes som selvforsvar? - Ung

Treningsforum er Norges største side om trening og kosthold for alt om kraftsport, som bodybuilding, fitness, strongman og styrkeløft. Daglige artikler og oppdatert informasjon Noen har fått med seg at regelen ikke egentlig fantes, og begynt å importere front firing knallpistoler som er beregnet på selvforsvar. Vi trenger en presisering av hva som skal være lov og ikke lov, slik det er nå kan man uforvarende bli regnet som lovbryter ved å kjøpe noe forhandler sier er lovlig men som viser seg å være litt for enkelt å skyte skarp ammunisjon med Et tema som lenge har opptatt meg, er terminologi. Kanskje ikke så rart, ettersom jeg ble smertelig klar over mine egne store hull da jeg flyttet tilbake til Norge etter 12 år i utlendighet, og nye begreper som dagpenger og omsorgsbase vippet meg helt av pinnen, mens man her ikke hadde hørt om tvungen forsvinnin For individer er selvforsvar en moralsk rett og plikt. For selvstendige stater er selvforsvar en enda større plikt. Det er statens oppgave å beskytte borgernes frihet og å verne om rikets selvstendighet og uavhengighet. Da nytter det ikke med prat og resolusjoner, det kan bli nødvendig med militært maktbruk

Hva er straffen for drapsforsøk? - Ung

Nå er våpen for selvforsvar forbudt i Norge, man vil aldri få innvilget en våpensøknad som begrunnes i behov for selvforsvar, reellt eller ikke. Generelt er det tre lovlige måter å erverve våpen: - Til jakt, halvautomatiske rifler er lov til jakt, men loven har visse krav, og en egen liste over godkjente våpen Generell debatt; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik Jeg har jobbet to år som advokatfullmektig og ble ferdig advokat i oktober i fjor. I mai la jeg karrieren på hyllen for å vende tilbake til it-gründertilværelsen. I mine nesten tre år i bransjen har jeg konkludert med to ting: at advokatbransjen er generelt svært sidrumpa og lite transparent ha handlet i selvforsvar. Når det reises straffesak i slike tilfeller, påberoper gjerningspersonen ofte nødverge som grunnlag for frifinnelse. relser knyttet til strl. 1902 § 48 på Lovdata,17 og 95 av disse er høyesterettsavgjørelser i straf-fesaker Jeg etterspurte i en annen tråd litt informasjon om dette, men det ble muligens litt off-topic så jeg tenkte å starte en egen tråd angående temaet. For tiden utarbeides det, som de fleste her på Kammeret vet, ny våpenlovgivning. Mange her på Kammeret frykter økt regulering og endringer, og det bl..

Om Retsinformation.dk er indgangen til det fælles statslige retsinformationssystem, der giver adgang til alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand www.politi.no www.lovdata.no www.wikipedia.no. Statistikker og analyser utarbeidet av Oslo Politidistrikt: Kriminaliteten i Oslo, 2010, 2011 og 2012. Vi trener Jiu Jitsu i Oslo | Kom å prøv en time med oss! | Mandag 19:30 og Torsdag 20:0 Kreativt selvforsvar mot sykkelhatende løshunder? - 28/11/2015 21:49. Er det noen som har tips til hvordan man forsvarer seg fra sykkelen mot hunder, eventuelt andre dyr, som kommer løpende etter deg for å angripe? Jeg har hatt flere tilfeller hvor jeg har møtt på hunder som ikke er særlig begeistret for syklister

Den første minkfarmen startet i 1927. 1 Minkene holdes gjerne flere i ett nettingbur. Per 2015 er det 172 737 minktisper som lever på norske farmer permanent, mens antaller dyr drept årlig er ca. 600 000 minker. 125 farmer holder mink. 2 Minkens liv på farme Derfor er selvforsvar i nødverge, at angrepet ikke må være avsluttet. Huskeregler: Det må være fornuft i forhold til angrepet dere er utsatt for. Bruk fornuft når du stopper angrepet. Du skal aldri bruke mer makt enn det som er nødvendig for at angriper skal gi seg For individer er selvforsvar en moralsk rett og plikt. For selvstendige stater er selvforsvar en enda større plikt. Det er statens oppgave å beskytte borgernes frihet og å verne om rikets selvstendighet og uavhengighet. Da nytter det ikke med prat og resolusjoner, det kan bli nødvendig med militært maktbruk. Et effektivt militært forsvar kan ikk Hva skjer om en hund biter i selvforsvar? Diskusjon. Har tenkt på dette noen ganger, da jeg har en valp som har vært nære på å bli angrepet av andre hunder. Han er av en primitiv rase som overhode ikke er redd for å stå opp for seg selv om han føler det nødvendig,. Stridens kjerne for er hvorvidt Jerusalem, Judea og Samaria (som etter 19 års ulovlig jordansk okkupasjon (1948-1967) blir kalt «Vestbredden») bør bli omgjort til en såkalt «palestinsk stat» som etter forhandlinger skal inngå i en tostatsløsning

Grensevaktene bærer våpen i ut­øvelsen av sine militære oppgaver på den norsk-russiske grensen. Når grensevaktene opptrer i forbindelse med utøvelse av sivil grenseovervåking og -kontroll på vegne av politiet, skal grensevaktene opptre som om de er ubevæpnet. Våpenet de bærer kan da kun brukes i selvforsvar For årene 93-99 antar vi at Lovdata inneholder omtrent alle relevante avgjørelser og at vi har klart å finne fram til disse. 1. I noen avgjørelser er kravene avgjort i ulike instanser fordi det bare er blitt anket enten over straffeavgjørelsen eller over erstatningavgjørelsen. Tiltalte hevdet han stakk i selvforsvar Folkeretten gir tre hjemler for eventuell innsats: 1) nasjonalt selvforsvar, 2) beslutning i FNs sikkerhetsråd, eller 3) invitasjon fra lovlige myndigheter i landet hvor innsatsen skal finne sted. For det andre må deltakelsen støtte opp under sentrale norske sikkerhetspolitiske interesser for at regjeringen skal prioritere ressurser til dette SPØRSMÅL. Hei, jeg er vedldig redd for å bli voldtatt. Jeg har en kjæreste som ofte er i slosskamper og har mye med politiet og gjøre, men selv har jeg ikke det. Når har noen truet han med å voldta meg, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med det. Jeg ønsker ikke å blande inn foreldrene mine eller snakke noe med politet, men jeg vil heller ikke gå rundt å være redd juridisk forelesning uke 38 jussen er dynamisk, den endrer seg over tid. ved at norge er en rettsstat vil det ulike prinsipper vi med dette kurset er at de

Selvforsvar, hva sier loven? - Juss - Diskusjon

Grunnlove

 1. Avhengig av hvilke av våre nettsider du besøker vil nettleseren din kunne lagre følgende informasjonskapsler: Analyse: Google Analytics - Måle trafikk og analysere bruk av våre tjenester Annonsering - Google For å måle annonser og målretting; f.eks frekvensstyring. Funksjonelle cookies - Husker visse innstillinger i løpet av ditt besøk, varer kun pr besøk dersom du ikke velger husk.
 2. I mange stater - om enn kanskje ikke flertallet - omfatter selvforsvar også vern av eiendeler og lignende. 11 Det er derimot betydelig forskjell mellom statene på om potensiell dødelig makt kan anvendes til å LA-2005-21956 (Frolandsaken) s. 4 av utskriften fra Lovdata (kursivering av forfatteren). 50
 3. 8.1 Innledning . Bevæpningsutvalget skal ifølge sitt mandat «se hen til bevæpningspraksis og erfaring i andre relevante land». For å kunne sette norsk politis bevæpningsordning i perspektiv, er det viktig å se mot land som Norge kan sammenligne seg med. Norge er et av få land i verden som har et politi som ikke bærer våpen i ordinær tjeneste
 4. Lettelser i deklarasjonsplikten ved inn- og utførsel av varer. Foretak som innfører eller utfører varer hvor fullstendige opplysninger ikke er kjent ved innførsel/utførsel, må fra 1. september 2018 søke om tillatelse til å legge fram deklarasjon med færre opplysninger (foreløpig deklarasjon) på forhånd
 5. Vi har lenge hatt et mål om å komme oss mer ut i skogen, og overnatte. Sakte, men sikkert, har vi samlet det vi trenger av utstyr for å komme i gang, og da det var meldt så utrolig fint vær denne helga tok vi steget og kjøpte det siste vi trengte: skikkelige sekker
 6. Ingen blir dømt for å ha utvist overdreven vold mot et menneske som skyter rundt seg og med alle tydelighet signaliserer at in..
 7. Min hobby-jobb som vekter i helgene medfører trusler. Ifølge lov om vakt og sikkerthet e.l kan jeg bruke større våpen en den som truer bruker

Lov om hundehold (hundeloven) - Lovdata

 1. I Mai 2014 ble følgende brev sendt til Finansdepartementet, til alle norske banker og de ca. 4000 bankansatte, samt til alle norske aviser og deres ca 600 journalister (husker ikke de nøyaktige tall, men det er ikke avgjørende). Ingen av oss som deltok i utsendelse av dette brev har noen gang mo
 2. Singelliv og dating; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik
 3. sinnsfølelse akkurat nå: Oppgitt, frustrert, forbannet, sliten, trist og hissig. Nav i et nøtteskall! Godt mannen til mamma er advokat for å si det sånn. Ikke at han tar jobben for meg, men..
 4. Etter at Sigmund Gravdal (65) ble drept i Kvinnherad i 2013, forklarte den ene av de to tiltalte kvinnene at hun handlet i selvforsvar. Hun forklarte at 65-åringen angrep henne, og at hun slo for å forsvare seg.Gravdal ble slått over 70 ganger i hodet og kroppen, blant annet med en øks
 5. Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser
 6. r/norge: Et reddit på norsk for norske redditører og norske saker

Selvforsvar - Nødverge og selvtekt JiuJitsu

Demens og rettigheter - helsenorge

Nødrett - Jusleksikon

 1. Etter vårt syn har personer med rent rullebland og ingen tilfeller av mentale problemer all rett til å eie skytevåpen til sport, jakt og selvforsvar. (Et betydelig antall av de som har utført skolemassakre har vist tydelige tegn på mentale problemer, og det finnes i enkelte delstater regler som gjør at myndighetene da kan inndra våpnene de eier, men apparatet som er ansvarlig for slikt.
 2. Lovdata. Norges Grunnlov 1814: 1 112. Straffeloven: 83. Europabevegelsen's beretning 1969-70 EU er konkurs. Independendt UK Liberalt nei til EU Nei til EU. Makten deler neppe sine planer med utenforstående, og setter et paranoya stempel på sine motstandere, jfr Synnøve Taftø
 3. Amerikanske grunnloven våpen - Amerikanere har rett til å bære våpen - V . Høyesterett vurderte hvorvidt retten til å eie og bære våpen, som er nedfelt i et tillegg til den amerikanske grunnloven, er en individuell rett eller kollektiv rettighet knyttet til folk som
 4. Or sign in with one of these services. Logg inn med Facebook . Logg inn med Twitte
 5. Klokkegiganten.no, Harestua. 3,859 likes · 87 talking about this. Vår kundeservice har åpent mandag til fredag 12.00-17.00. Du er velkommen til å skrive til oss her eller på..

Ord for ord, dag 15: De første overlevende forklarte seg (VG Nett) Anders Behring Breivik antydet at han vurderer å kaste forsvarerne sine, om det gjør at han får spørre ut vitnene selv Aktuelle saker og politikk; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik

Lovlig selvforsvar? : norge - reddi

Logg inn. Forgot password or user name? or Sign U kristiansandkampsport.no Kristiansand Kampsport Senter tilbyr Kickboxing, Brasiliansk Jiu Jitsu, Kali Self Defence og Crossfight Fitness for voksne og barn fra 4 år Les § 3 hentet fra Lovdata under. Dette er 6 hunder som i ulik grad har hoppet, rispet, bitt i selvforsvar, blitt redd og dømt for deres naturlige reaksjon som hund. Ingen av dem vet hva Hundeloven er, og hadde de visst ville de nok ikke rørt på en labb engang Martin Wiggen er på Facebook. Registrer deg på Facebook for å kome i kontakt med Martin Wiggen og andre du kanskje kjenner. Facebook gir folk høvet til å.. Dokument nr.15:8 (2012-2013) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 1051 - 1200. 21. mars - 19. april 201

Begrenset hva du har lov å gjøre dersom noen prøver å ta

Selvforsvar på turer Pris på førerkort Trafikkbøter Spylevesketester : Bil Butikker Biltema Delesalg.alle bilmerker GS Bildeler : Bil historie 100 år siden Bilhistorie.no Bilnorge.no Norges første bil : Bilimport Bilimport a/s : Bilsider kjøp og sal

 • Eidechse fortpflanzung.
 • Tandem paragliding kastelruth.
 • Skisporet hedmarksvidda.
 • Vikingbad roma dusjkabinett.
 • Broshow.
 • Pulverheksa lydbok stemmer.
 • Messe englisch.
 • Dvergspett utbredelse.
 • Böhnlein bamberg stellenangebote.
 • Stenbocken dagens horoskop.
 • Rembrandt paintings.
 • Biljekk mercedes.
 • Bystua sørenga.
 • Hva er rike oppgaver.
 • Kwasi okyere wriedt.
 • Original blutwurz.
 • Mørk under armene gravid.
 • Speisekarte rosarium.
 • Bia bed 4.
 • Spisesteder friis aalborg.
 • Calliope conrad.
 • Skorpion mann liebe.
 • Værnes sikkerhetskontroll.
 • Ich einfach unverbesserlich 3 stream movie2k.
 • Hertugen av windsor nazist.
 • Deutscher schäferhund farben grau.
 • Stregato blumen.
 • Bukspyttkjertelbetennelse hund.
 • Bibliothek mannheim öffnungszeiten.
 • Hvem passer jeg best sammen med av marcus og martinus.
 • Roadrunner bonaire.
 • Bompenger sverige kalkulator.
 • Akita inu trainieren.
 • Drk.
 • Munnhulekreft prognose.
 • Tidslinjer 1.
 • Anna zalewska córki.
 • Noas oslo.
 • Hva er proteser laget av.
 • Kanariøyene vær.
 • Veitsdom öffnungszeiten.