Home

Dorothe engelbretsdotter barokken

Dorothe Engelbretsdatter (født 16. januar 1634 i Bergen, død 19. februar 1716 i Bergen) var den første kjente kvinnelige forfatteren i Norge. Hun skrev salmer, leilighetsdikt og rimbrev. Liv. Tittelkobberet på førsteutgaven av Dorothe Engelbretsdatters bok Taare-Offer. Barokken er betegnelsen på en kulturhistorisk epoke i Europa på 1600-tallet. I Norge regner vi den barokke perioden fra ca. 1650 til 1750. Barokken kjennetegnes ved en pompøs og prangende livsutfoldelse der Gud står i sentrum for alt. Dorothe Engelbretsdotter og «Siælens Sang-Offer.

Dorothe Engelbretsdatter - Wikipedi

Dorothe Engelbretsdatter var prestedatter, født i Bergen, og levde fra 1634-1716. Faren var sogneprest i Domkirken i Bergen. Fra 1647-1650 oppholdt Dorothe seg i København og dette kom til å bety mye for hennes senere utvikling Barokken er en litteraturhistorisk epoke på 1600-tallet, som er preget av religiøst innhold, og sterke virkemidler i kunsten og litteraturen. De viktigste norske forfatterne fra denne tiden er Petter Dass og Dorothe Engelbretsdotter Dorothe Engelbretsdatter ble i 1652 gift med farens kapellan og senere etterfølger som prest i Domkirken. Vi siterer strofe to (ViG): Nu er Djevel, synd og død, Av deg Jesus bundet, Verden, helvete, og nød, Har du overvunnet. Mens døden ellers et meget sentralt motiv i barokken, er det ikke den som står i fokus her Dorothe Engelbretsdotter levde 1634-1716. Tidsperioden de levde i kalles barokken. Barokken har blikket rettet mot Gud, og livet etter døden, det hinsidige, Men de hadde også stor sans for livet på jorda Forfattar. Foreldre: Rektor og sokneprest Engelbret Jørgenssøn (1592-1659) og Anna Wrangel (død 1676). Gift 24.10.1652 med konrektor, kapellan og seinare sokneprest Ambrosius Hardenbeck (30.4.1621-13.6.1683), son av organist Lucas Hardenbeck og Anna Westhof. Dorothe Engelbretsdatter var prestekone i Bergen i andre halvdelen av 1600-talet og ein av dei mest populære diktarane i si tid

Norsk - NDL

Her får du en rekke gode eksempler på mulige analyser av blant annet oppbygging, språklige virkemidler og budskap i «Aftensalme». Ikke nok med det: vi gir deg dessuten nyttig bakgrunnsinformasjon om Dorothe Engelbretsdotter og tidsperioden hun skrev i, nemlig barokken. Fakta om «Aftensalme» Forfatter: Dorothe Engelbretsdotter (1634 - 1716 Her skal vi se på hva som er motivet og tema i «Aftensalme». Diktets motiv er det som helt konkret beskrives i diktet, mens diktets tema er det som vi tror dikteren ønsker å si noe om på et mer abstra (

Oppgave 1. Om Dorothe Engelbretsdotter. Les fagartikkelen Norges første kvinnelige forfatter og søk etter mer informasjon om Dorothe Engelbretsdotter på Internett.. Hvem var hun? Noter viktige stikkord om hennes liv, bakgrunn og dikterkarriere. På bildet er det plassert noen viktige symboler på forfatterens skrivebord Dorothe Engelbretsdotter (født 16. januar 1634 i Bergen, død 19. februar 1716 samme sted) var en av de fremste norske dikterne i andre halvdel av 1600-tallet. Hun skrev høvesdikt og salmer, og flere av sistnevnte er med i Norsk salmebok.Dorothe var prestekone, og hadde kontakt med kjente salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo.. Liv og virk

Barokken er en epoke og stilretning som regnes fra cirka 1595 til 1750 og plasseres mellom manierisme og rokokko. Stilretningen startet i Italia, med Roma som det sentrale utgangspunktet, og bredte seg etter hvert videre i resten av Europa og til de nye spanske besittelsene i Mellom- og Sør-Amerika.Barokken kom til Norge fra Danmark og Nederland rundt 1680 og varte til slutten av 1700-tallet. Dorothe Engelbretsdotter. Aftensalme. 1. Dagen viker og går bort, luften bliver tykk og sort, solen alt har dalet platt, det går ad den mørke natt. 2. Tiden sakte lister sig, glasset rinner hastelig, døden oss i hælen går, evigheten forestår. 3. Nu en dag jeg eldre blev Barokken - til Guds ære. Barokk og barokken er navnet både på en stilart og en epoke innen europeisk kunst, og regnes i hovedsak til 1600- og 1700-tallet. Innenfor disse sjangrene fikk Norge sine første diktere av format, Dorothe Engelbretsdotter og Petter Dass. Men barokkdikteren framfor noen i Norden er danske Thomas Kingo (ovenfor) Dorothe Engelbretsdotter (1634-1716) var ein norsk diktar og er Noregs første kvinnelege diktar. Ho reiste til København i 1647, der ho gifta seg i ein alder av 18 år. I løpet av hennar karriere fekk ho trykt fleire av sine bøker. Årsaka til at Dorothe fekk trykt fleire av bøkene, var at ho skreiv om tema som tårar, anger og bot, tema folk flest kunne kjenne seg att i En sammenligning av to dikt fra barokken, skrevet av Peter Dass og Dorothe Engelbretsdotter. Bokmål Analyse/tolkning. Brevsamling fra barokken. Brevveksling mellom Dorothe Engelbretsdotter og Petter Dass. Karakter: 6 Bokmål Annet. Dorothe Engelbretsdatter (1634-1716) En biografi som omhandler.

Dorothe Engelbretsdatter Salmeblogge

 1. Dorothe Engelbretsdotter (16. januar 1634-19. februar 1716) frå Bergen var den første kjende kvinnelege forfattaren frå Noreg.Ho skreiv salmar, høvesdikt og rimbrev.Dikta hennar er barokke og sterkt religiøse, og var svært folkekjære då dei vart gjevne ut.. Forfattaren vert også kalla Dorothe Engelbretsdatter, medan førenamnet kan verta stava «Dorothe», «Dorthe» eller «Dorte»
 2. Vigmostad & Bjørke AS, Fagbokforlaget Kanalveien 51 5068 Bergen Organisasjonsnummer: 964 234 973 MVA Telefon: +47 55 38 88 00 E-post: post@fagbokforlaget.no Kontakt os
 3. 1 På hvilken måte er barokken en reaksjon på renessansens menneskesyn? 2. Hvorfor var salmen en viktig sjanger i barokken? 3. Hva er en metafor? 4. Hvorfor brukte Dorothe Engelbretsdotter metaforer som var ganske enkle å forstå? 5. Hva kjennetegner uttrykksmåten Petter Dass brukte i sine salmer? 6
 4. Dorothe Engelbretsdotter (1643-1716) Aftensalme (Afften Psalme orginalt) er et dikt skrevet av Dorothe Engelbretsdotter i 1678. Dette er en typisk tekst fra barokken, siden det har et så sentralt fokus på døden

Engelbretsdotter salmer er særlig kjent for å kombinere religiøs inderlighet med den tidstypiske streben mot en større religiøs enhet. I barokken var det følelser som stod sentralt, og et kontrastfylt og bilderikt formspråk er svært typisk fra slutten av 1500-tallet til midten av 1700-tallet En person som levde i barokken og priset Gud gjennom salmer, var den norske kvinnelige dikteren Dorothe Engelbretsdotter. Dorothe ble født i Bergen i 1934 og er Norges første kvinnelige dikter. Hun ble også regnet som landets fremste dikter under Barokken. I motsetning til Peter Dass fikk hun bøkene sine trykket mens hun enda levde

barokken - Videoteke

 1. Eksempel på analyse av Afften Psalme av Dorothe Engelbretsdatter (korttekst) Kortsvaroppgaver har du kanskje skrevet selv. På eksamen i Vg3 vil en av oppgavene være en kortsvarsoppgave, så det er derfor en teksttype det er lurt å kjenne til og øve på
 2. Afften Psalme - Dorothe Engelbretsdotter Dorothe Engelbretsdotter brukte mange metaforer - språklige bilder - i salmene sine. Hva betyr metaforene nedenfor? Dagen viker og går bort, luften bliver tykk og sort, solen alt har dalet platt, det går mot den mørke natt
 3. Dorothe Engelbretsdatter var den mest kjente og mest populære kvinnelige salmedikteren i samtiden, noe som skapte både beundring og misunnelse. Hun hadde personlig kontakt med og ble anerkjent av andre store salmediktere som Petter Dass og Thomas Kingo. Hun ble også beundret av både kongsdatteren Eleonora Christina Ulfeldt og kong Christian V
 4. Diktinga til Dorothe Engelbretsdotter var typisk for tida: Gudeleg og barokk, og ho gjorde stor suksess både i Noreg og Danmark. Med dikta sine ville forfattaren heidra Gud og omvenda, trøysta, gleda og oppseda folket. Ho blei ein pionér for god dikting og bruk av morsmålet. Ho var også god ven med Petter Dass, og dei korresponderte flittig
 5. Barokk og barokken er navnet både på en stilart og en epoke innen europeisk kunst, og regnes i hovedsak til 1600-og 1700-tallet.Kunstretningen verdsatte dramatikk og detaljer, ornamentering og prakt, og fremtrådte innen de fleste kunstformene: Musikk, arkitektur, litteratur, maler-og billedhuggerkunst.Barokken begynte omkring år 1600 i Roma og spredte seg til resten av Europa med støtte.
 6. Petter Dass og Dorothe Engelbretsdotter har begge en sentral plass i barokken, og dermed er de noen av de som elever i videregående skole må kunne noe om. Det kan virke litt tungt å skulle være entusiastisk lærer når man entrer klasserommet med følgende stikkord: salmer, overdådig stil, Gud, kirker, religiøs kunst, Petter Dass, Dorothe Engelbretsdotter
 7. ist before fe

Døden er ellers et meget sentralt motiv i barokken. Dorothe Engelbretsdatter var prestedatter, født i Bergen og levde fra 1634-1716. Faren var sogneprest i Domkirken i Bergen. Fra 1647-1650 oppholdt Dorothe seg i København og dette kom til å bety mye for hennes senere utvikling Dorothe Engelbretsdatter (1634-1716) er den første markante forfatterskikkelsen i norsk litteratur. Hennes tekster er riktignok isolert sett nærmest uleselige for et moderne publikum; ikke bare ord og ortografi, men hele hennes forestillingsverden og barokke retorikk virker fremmedartet Dorothe Engelbretsdotter(fødd 16. januar 1634, død 19. februar 1716) var ein forfattar. Ho vart fødd i Bergen. Ho var den første kvinnelege kjende forfattaren i Noreg. Ho vert ogso regna som den fyrste forfattaren som klarte å leve av diktinga sin. Som atten år gammal gifta ho seg med Ambrosius Hardenbeck I dag, på denne februarsøndagen, er det en klassiker fra den norske barokken vi skal poste. Det er skrevet av den norske prestedatteren Dorothe Engebretsdatter (1634-1716), den første store kvinnelige poeten i dansknorsk litteratur, og en kvinnelig poet fra den tiden det var mangel på slike i hele Europa. Diktet, eller salmen, vi velger a Barokken Barokkens skrivestil er preget av patos og overdrivelser. Det virker fremmed for oss, men samtiden hadde stor sans for Dorothe og hennes blomstrende diktstil. Lesekunsten ble stadig mer utbredt, og salmebøkene ble like populære som Bibelen. Dorothes salmebøker ble brukt i husandakten, og flere inneholdt noter til salmene

Dorothe Engelbretsdotter er regnet som Norges første kvinnelige forfatter og hun levde fra år 1634 - 1716. Dorothe skrev både salmer, leilighetsdikt og rimbrev. Mange mente at det ikke var mulig at en kvinne kunne skrive så bra som hun gjorde, så mange mente at det var mannen hennes som hadde skrevet verkene hennes Dorothe Engelbretsdotter ble født 16. januar 1634 i Bergen. Hun blir regnet som den første norske kvinnelige forfatteren som klarte å leve av diktingen sin. Dorothe skrev salmer, leilighetsbrev og rimbrev. Hun var datter av rektor og soknepresten til Domkirken, Engelbret Jørgenssøn og Anna Wrangel. Hun var gift med Ambrosius Hardenbeck Dorothe Engelbretsdotter vil med det hun skriver, overtale og omvende, formane, gi glede, trøst, undervise, og takke og ære Gud. I tillegg til å bygge på denne klassiske tradisjonen ble hun også en pioner for god diktning på morsmålet

Sammenligning av to barokkdikt - Daria

Dorothe Engelbretsdatter (født 16. januar 1634 i Bergen, død 19. februar 1716 i Bergen) var den første kjente kvinnelige forfatteren i Norge. Hun skrev salmer, leilighetsdikt og rimbrev I barokken ble salmer ble hovedsakelig brukt for å forsterke den kristne troen gjennom sang, noe som Engelbretsdotter også gjorde i denne salmen. på henne og hennes kjære, og om at han gjennom englevakt må beskytte familien mot satans klør. Hos fortelleren, Dorothe. Problemstilling Overdrivelse Kontrast På hvilken måte preges salmen av barokken? Handling og forfatter - Dualisme - Livet og døden - Sol og mørket Dagen viker og går bort, luften bliver tykk og sort, solen alt har dalet platt, det går ad den mørke natt. - Pompøst og overdådig Dorothe Engelbretsdotter er regnet som Norges første kvinnelige forfatter og hun levde fra år 1634 - 1716. Barokken var en tid som var preget av mye krig, pester og elendighet, derfor skrev hun på en slik måte at hun tilbad gud og de høyere makter

Norsk - Forfatteren Dorothe Engelbretsdotter - NDLA

Dorothe Engelbretsdatter - Norsk biografisk leksiko

This document requires a browser that can view frames. Claus Pavels' dagbøke ''Aftensalme'' er skrevet av Dorothe Engelbretsdotter. ''Herre Gud, ditt dyre navn ære'' er skrive av Petter Dass. Begge disse tekstane er frå barokken, ein periode frå 1500-1600-tallet. Etter å ha lest ''Aftensalmen'' sitt eg igjen med ein følelse av dysterhet, det er ein ganske dyster salme fordi han handlar om døden og er ganske negativ Barokken er en tidsperiode hovedsakelig på 1600-1700 tallet. Blikket ble rettet mot Gud og autoritetsdyrkelse kom i sentrum. Innen littaturen var det kjente forfattere som Petter Dass, Thomas Kingo og Dorothe Engelbretsdotter som herjet. Verdier som religion, dramatikk og overdådig prakt prydet litteraturen, og det ble tatt i bruk dramatiske virkemidler for å fremme lidenska

Aftensalme Analyse Studienett

Barokken omtales ofte som en reaksjon mot de strenge prinsippene om harmoni og nøysom praktisering i renessansen. Dorothe Engelbretsdotter (1634-1714) Siælens Sang-Offer . Petter Dass (1634-1707) Nordlands Trompet. John Milton (1608-1674) Paradise Lost . Musikk Eksempler: Opera Oppgave: Fortelle kort om forfatteren og teksten. Forfatteren: Dorothe Engebretsdotter. Tekst: Aftensalme Norges første kvinnelige forfatter het Dorothe Engelbretsdotter og levde i tidsrommet 1634-1716. Hun debuterte med en samling salmer i 1678. Den het Siælens Sang-Offer. Det er fra denne salme-samlingen at salmen Aftensalmen er i, og det er denne jeg har skrevet om under

Barokken hadde et veldig dystert preg over lyrikken og dette kommer veldig godt frem i Aftensalme. Dorothe Engelbretsdotter fødte barn og ingen av dem . Analyse av diktene Aftensalme og Når sjelen hentes til helvete. Salmen Aftensalme av Dorothe Engelbretsdotter og sangen. Dorothe Engelbretsdotter (1634-1716) «Dagen viker og går bort. Luften bliver tykk og sort. Solen alt har dalet platt. Det går ad den mørke natt.» Dorothe Engelbretsdotter Kilder Sol/mørke Liv/død Gud/Satan «Tiden sakte lister sig» «Døden oss i hælen går» Aftensalme Salmer og bruksdikting Dyster stil Diktet let

Motiv og tema i Aftensalme av Dorothe Engelbretsdotter

Gud er snill og god, og vender det andre kinnet til; Gud beskytter deg gjennom bønner, men man skal også frykte ham; Gud er en abstrakt størrelse som mennesket ikke kan komme i kontakt me Dorothe Engelbretsdatter: | | | |Dorothe Engelbretsdatter| | | | | World Heritage Encyclopedia, the aggregation of the largest online encyclopedias available, and. Aftensalme dorothe engelbretsdotter tolkning. Her skal vi se på hva som er motivet og tema i «Aftensalme». Diktets motiv er det som helt konkret beskrives i diktet, mens diktets tema er det som vi tror. I denne teksten har jeg skrevet en tolkning og sammenlikning av to salmer fra barokkens tid. og Aftensalme av Dorothe Engelbretsdotter Aftensalme (Afften Psalme orginalt) er et dikt skrevet. Dorothe Engelbretsdotter og Petter Dass. 4. Dorothe Engelbretsdotter ga ut bøker med salmer, andakter, bønner, brev og leilighetsdikt. 5. Typisk for hennes diktning som var skrevet i fast form, er allusjoner til bibelske personer og fortellinger. Hun hadde stor bibelsk kunnskap. 6

1. Dagen viker og går bort, luften bliver tykk og sort, solen alt har dalet platt, det går ad den mørke natt. 2. Tiden sakte lister sig Aftensalme (Afften Psalme orginalt) er et dikt skrevet av Dorothe Engelbretsdotter i 1678. Dette er en typisk tekst fra barokken, siden det har et så sentralt fokus på døden Dorothe Engelbretsdatter (født 16. januar 1634 i Bergen, død 19. februar 1716 i Bergen) var den første kendte kvindelige forfatter i Norge. Hun skrev salmer, lejlighedsdigte og rimbreve. Liv. Titelblad på førsteudgaven af Dorothe Engelbretsdatters bog Taare-Offer. Faderen, Engelbret. Aftensalme er skrevet av Dorothe Engelbretsdotter. Herre Gud, ditt dyre navn ære er skrive av Petter Dass. Begge disse tekstane er frå barokken, ein periode frå 1500-1600-tallet Dorothe Engelbretsdotter Aftensalme Salmen er en aftenbønn om å få såve godt, få frelse fra Gud og så videre. Den inneholder hverdagslige ting. Hun bruker døden som motiv, noe som var veldig vanlig i barokken. Kontraster som blant annet liv-død, lys-mørk, dag-natt blir også brukt gjennom hele salmen

Norsk - Forfatteren Dorothe Engelbretsdotter - NDL

Undervisningsopplegg - Skriftlig Tilbakemelding - diktanalyse (elevtekst) - Dorothe og Dimmu Borgir. Tilbakemelding på diktanalysen av Shouwmika Ramalingham på side 72 i Intertekst Vg2.. Klikk her for å laste ned tilbakemeldingen.. Dette er en meget god oppgave til å være skrevet av en elev i 2ST i løpet av en heldagsprøve Aftensalme Aftensalme er hentet fra salmesamlingen Sjælens Sang-Offer fra 1687 og er skrevet av Dorothe Engelbretsdotter. Denne salmen plasseres litteraturhistorisk i Barokken, som regnes fra ca. 1600-tallet til 1700-tallet. Fra tittelen til denne salmen kan vi forstå at teksten har en religiøs funksjon Thomas Kingo (1634-1703) •prest •salmedikter •salmebokforfatter •leilighetsdikter * Tema Vg2, kap 10 Litteratur på 1600-tallet Dorothe Engelbretsdotter (1634-1716) • Sjælens Sang-Offer (1678) • Taare-Offer (1685) * Tema Vg2, kap 10 Litteratur på 1600-tallet Petter Dass (1647-1707) • Alle evangelia Sangviis forfattet (religiøs litteratur) • Nordlands trompet. Liv. Dorothe Engelbretsdotter ble født 16. januar 1634 i Bergen. I 1647 reiste Engelbretsdotter til København, der hun skal ha oppholdt seg i tre år.Her var det et aktivt litterært miljø. I København giftet hun seg atten år gammel med sin fars kapellan, Ambrosius Hardenbeck (f. 1621), som var sønn av en tysk organist i Bergen

Dorothe Engelbretsdotter - lokalhistoriewiki

Salmane «Herre Gud, ditt dyre navn og ære» skrevet av Petter Dass og «aftensalme» skrevet av Dorothe Engelbretsdotter blei skrevet under tidsepoken Barokken. Utdrag frå «aftensalme»; «La din sterke englevakt på mitt leie give akt at min søvntunge kropp skades ei av Satans tropp» og frå «Herre Gud, ditt dyre navn og ære»; « Herr Start studying Repetisjon: norrøn tid, renessanse, barokken. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Aftensalme er et dikt skrevet av Dorothe Engelbretsdotter under Barokken, og viser på mange måter hovedtemaet for denne epoken. Den omhandler døden, et menneske sitt forhold til døden, og hvilke tanker som var om døden under den tiden Dorothe Engelbretsdatter var prestekone i Bergen i andre halvdelen av 1600-talet og ein av dei mest populære diktarane i si tid Dorothe Engelbretsdotter (16. januar 1634-19. februar 1716) frå Bergen var den første kjende kvinnelege forfattaren frå Noreg.Ho skreiv salmar, høvesdikt og rimbrev.Dikta hennar er barokke og sterkt religiøse, og var svært folkekjære då dei vart gjevne ut. Barokken kan på mange måter oppfattes som en ung kunstnergenerasjons opprør mot harmonien og roen som preget renessansen. Tilhengerne av den 'gamle' renessansestilen var så forarget over dette grelle nye, at de fra slutten av 1800-tallet kalte det hele barokk (fransk: baroque fra portugisisk: baroco ), som visstnok egentlig betyr 'uregelmessig formet perle'

Barokken var en epoke som fant sted mellom 1600-tallet og 1700-tallet. Under denne perioden var det vanlig å vise følelser på et nytt og større nivå enn tidligere. Alt skulle være stort, praktfullt og vakkert. Dorothe Engelbretsdotter. Født i Bergen 16. Januar 1634 og døde 19 Aftensalme av Dorothe Engelbretsdatter og Herre gud ditt dyre navn og ære av Petter Dass. Oppgåver Aftensalme og Herre gud ditt dyre navn og ære Om Herre gud ditt dyre navn og ære Om Aftensalme Eksempel på diktanalyse. Ei samanlikning av Aftensalme og Når sjelen hentes til helvete Oppgåve: Lag ein illustrasjon (teikneserie Dorothe Engelbretsdotter Ingrid og Anne Lise Ingrid Gjerde. Loading Barokken på under 2 minutter! - Duration: 1:45. ogn410 Recommended for you. 1:45

Dorothe Engelbretsdatter er en kvinne som ble født i Bergen 16. Januar 1634 datter av en rektor. Hun tilbragt senere 3 år i København hvor hun giftet seg i 1752 med Ambrosius Hardenbeck. Hun fikk 9 barn med han hvor 7 av dem døde innen 1621 Dorothe Engelbretsdatter. Nasjonalitet: norsk Tittel: forfatter Levde: 1634 - 1716 * Vil du vite mer om Dorothe Engelbretsdatter? Prøv Dorothe Engelbretsdatter hos Wikipedia. Tweet. Antall sitater: 1. Om jeg, zwischen uns at sige kan litt mer enn Fadervår, må jeg for de lærde vige

Muntlig høring i barokken by Mette Kjeldsberg - Issuu

barokken - Store norske leksiko

Dorothe tilbrakte tre år i København, og ble gift i 1752 med Ambrosius Hardenbeck, som var hennes fars kapellan. Ambrosius Hardenbeck var født i 1621 og var sønn av Lucas Hardenbeck, en tysk organist i Bergen. Dorothe Engelbretsdotter blir regnet som Norges første kvinnelige dikter og i barokken regnet som landets fremste Beskrivels En mye brukt sjanger i barokken. Salmene til Dorothe Engelbretsdotter er skrevet i jeg-form. det tyder på at troen og forhold til Gud er blitt mer personlig. Salmenes formål. var å formidle et budskap om frelse og omvendelse. OTHER SETS BY THIS CREATOR. 27 terms. Fra Jegere og samlere til sivilisasjoner Gud og syndefallet var et vanlig motiv for handlingen Molière og Racine var tilknyttet det hoffet i Versailles Kongen selv var en ivrig danser og teatertilhenger * * * Ludvig Holberg, Dorothe Engelbretsdotter, Johan Herman Wessel og Petter Dass Det Norsk Selskab - en gruppe norske studenter i København Sang, leste og diskuterte politikk Sterkt opptatt av nasjonal selvstendighet 250. Dorothe Engelbretsdatter (1634-1716) vant i sin samtid et ry som overskygget andre norske salmediktere. Kongen selv bevilget henne en slags diktergasje - den første i norsk historie. Da hun i 1678 ga ut sin første samling åndelige sanger, Siælens.

Aftansalme er skriven av Dorothe Engelbretsdotter og er ein salme frå barokken. Herre Gud, dei dyre namna ditt og ære er skrive av Petter Dass og er òg ein salme frå barokken. Tekstene vart skriven i 1500-1600 talet. Er stemningen lik i desse tekstene, er det andre likskapstrekket mellom dei og vert brukt det typisk BAROKKEN 1600-tallet . 2 Innholdsfortegnelse Engelbretsdotter, Dorothe, «Aften Psalme», i Samlede skrifter, Aschehoug, Oslo, 1966 . 9 Thomas Kingo «Kjed av Verden, og Kjær ad Himmelen» Fra Åndelig Synge-Kor, 1681 Eksamensrelevante spørsmål til Thomas Kingos «Kjed av Verden, og Kjæ Dorothe Engelbretsdotter ble født i Bergen i 1634, den 16. januar og døde 19.februar 1716.Hun ble altså 82år gammel som er veldig lenge på den tiden. Hennes far var sogneprest og rektor ved domkirken i Bergen og hennes mor var for det meste hjemme, og det sies at det var hun som lærte Dorothe å skrive

Video: Engelbetsdotter - «Aftensalme» med ordforklaringer - hel

Som sagt var diktning, og da salmene den dominerende sjangeren i barokken. Denne diktningen er kjennetegnet ved at de er følelsesladet, og bilderike, de var sangbare for at de skulle være lette å huske, Dorothe Engelbretsdotter fra Bergen Dorothe Engelbretsdotter 1634-1716 Når jeg mine feyl vil skue Dette diktet er skrevet i jeg form- og vi har tatt utgangspunkt i at det er Dorothe som er jeg personen fordi jeg personen kan sammenliknes med Dorothe og siden hun mente hun fikk av Gud i gave det å skrive Jeg ville satt konteksten i Barokken. Lagt inn av YasinBulduk kl. Aftenspsalme er skrevet av Dorothe Engelbretsdotter på 1600 tallet, det som kalles for barokken. Teksten handler i korte trekk om døden, og lengselen etter velsignelse fra Gud slik at man kom opp til himmelen og ikke helvette

^ Dorothe Engelbretsdotter: Aftensang (1678) (Barokken 1600-tallet) Other sources. Engelbretsdotter, Dorothe; ed. by K. Valkner (1999) Samlede skrifter (Oslo: Aschehoug) ISBN 978-82-03-18116-0; Akslen, Laila (1998) Norsk barokk: Dorothe Engelbrettsdatter og Petter Dass i retorisk tradisjon ( Oslo: Cappelen) ISBN 978-82-456-0445- External link Ein av dei mest populære salmeskrivarane på 1600-talet var ei kvinne: Dorothe Engelbretsdatter. Den første boka hennar, Siælens Sang-Offer, blei gitt ut i Christiania i 1678 og kom i heile sju utgåver berre i hennar levetid. Høyr forskingsbibliotekar Trond Haugen ved Nasjonalbiblioteket fortelje meir om Dorothe Engelbretsdotter og salmar

Hamlet og Aftensamle - om renessansen og barokken

Barokken - Studieweb

Dorothe Engelbretsdotter - Klasse 2St4s barokksid

barokken - VideoteketNorsk - NDLAIntertekst vg2 utdrag by Fagbokforlaget - Issuu

Dorothe Engelbretsdotter, norske Wikisource Engelbretsdatter, Dorothe , Kalliope Find other Nordic Authors named Engelbretsdatter , others born in 1634 or deceased in 1716 Dorothe Engelbretsdotter. Dorothe Engelbretsdotter var den første forfatteren i Norge som var kvinne. Men de fleste menneskene i landet var tvilsomme på om det var hun som skrev alle salmene, diktene og rimbrevene hun gav ut. Men dette fikk de bevisst etter hvert. Engelbretsdotter ble født 16 januar 1634 i Bergen - Barokken bryter opp disse formene og skaper en overdådig og storslått stil - En reaksjon på det nøkterne, Dorothe Engelbretsdotter 1634-1716: Afften Psalme Petter Dass - 1647-1707: Nordlands trompet Lagt inn av Michael kl. 01:25. Ingen kommentarer: Legg inn en kommentar

 • Uelzen einkaufen.
 • Strommasten downhill.
 • Http www efta int.
 • Olmec religion.
 • Tariff feier.
 • Solvang shipping.
 • Rights of the child convention.
 • Symptomer på sarkoidose.
 • Creston hundeseng.
 • Røykflis gassgrill.
 • Smerter i kroppen ved røykeslutt.
 • Reno norge.
 • Vm på ski oslo.
 • Basalgangliene motorikk.
 • Alliteration mit und dazwischen.
 • Frankie grande wikipedia.
 • Skumle historier for små barn.
 • Vinmonopolet tvedestrand.
 • Wochenendreisen baden württemberg.
 • Oberwart veranstaltungen 2017.
 • A perfect circle oslo.
 • Jumping fitness kurse berlin.
 • Bookbeat.
 • Yahoo pop aktivieren.
 • Møller bil skøyen.
 • Endemorene i norge.
 • Diskothek bad salzuflen.
 • Bil logoer.
 • Scholl velvet smooth limited edition.
 • Rico rodriguez.
 • Ik start butikken.
 • Fluke 179.
 • Bad reuthe therme öffnungszeiten.
 • Toaletter for ansatte og publikum»..
 • Pizza stjørdal.
 • Pinnacle studio 21.
 • Haters back off imdb.
 • Pit weyrich jung.
 • Mac makeup concealer.
 • Freiburg und umgebung sehenswürdigkeiten.
 • Mitokondrier matrix.