Home

Våpenhuset i kirken

Et våpenhus er et forrom til menighetsinngangen i en kirke.Dette navnet har det fått da mennene i eldre tider måtte sette fra seg våpnene i våpenhuset før de gikk inn i kirken. Litteratur. Ahlstrand, Jan Torsten. Våpenhuset er rommet mellom hverdag og helligdom. Rommet forbereder overgangen til det hellige rom. Kirkerommet er et vigslet rom, et hellig rom. Alle religioner har en forestilling om hellighet. Det hellige er rom, steder eller tider som er avsondret for Gud. Det kan være templer, moskeer eller kirker. Det kan være Mekka, Jerusalem eller. Dessverre er alt for mange våpenhus i våre kirker preget av kaos og rot. Det er en lite innbydende måte å ønske folk velkommen til kirken på. Våpenhusets størrelse varierer fra sted til sted. Noen steder vil det være plass nok i våpenhuset for de ulike funksjonene. Andre steder må man ta bakre del av kirkerommet i bruk Våpenhuset på Tanum kirke i Bærum. Foto: Siri Johannessen (2016). Et våpenhus er et vindfang eller forrom i ei kirke. Navnet kommer av at man i tidligere tider, da det var vanlig for menn å bære våpen, måtte sette fra seg våpnene der når man gikk inn i kirka Utsmykking av våpenhuset i Stamsund kirke. Det første rommet en kommer inn i ved kirkebesøk i Stamsund, var tidligere et tomt rom. De hvite veggene hadde en fin struktur, men ellers talte våpenhuset sitt tause språk. I dette rommet skulle en kunne møtes med et varmt velkommen, og idet en forlot kirken, få en god hilsen med seg.

Det eldste våpenhuset vi kjenner ble oppført av Christopher Snediker (Snekker) i 1620, og var satt opp i bordkledd treverk med tregulv. Beskrivelsene viser at det må ha stått foran sørportalen, Moen, Harry: Røyken kirke 750 år. Utg. Menighetsrådet. 1980 Når du kommer til gudstjeneste må du registrere deg på et skjema i våpenhuset. Myndighetene har stilt som betingelse for å samles at det kan gjøres greie for hvem som har deltatt. Deltakerlisten makuleres etter 10 dager. Deltakerlisten makuleres etter 10 dager. Det kan være opp til 200 personer i kirken.

Våpenhus - Wikipedi

Våpenhuset - Aftenposte

Våle kirke ble viet til St. Olav og det skjedde på St. Sunnivas dag, den 8. juli ifølge Biskop Eysteins jordebok. Pussig er det at man vet den eksakte dato, men ikke årstallet, det samme gjelder også for Ramnes kirke. Våle kirke gjennomgikk en total innvendig oppussing i 2004 - 2006 Samme gjelder for Gard Sandaker-Nielsen, presten som inngikk partnerskap med Lasse Sandaker-Nielsen i våpenhuset i Kampen kirke i Oslo i 2008. Eller ta Rosemarie Köhn, den første kvinnelige biskopen i Norge, som mot Kirkemøtets flertall ansatte den lesbiske presten Siri Sunde I våpenhuset vil man finne flere steiner funnet i området rundt kirken, et kistelokk av stein man fant under gulvet under restaureringen i 1960 og en minnetavle over de falne i Eidsberg under 2. verdenskrig finnes også Vapenhuset i Kårsta kyrka. Vapenhuset i Djursdala kyrka. Vapenhus kallas förrummet i en kyrkas västparti. Föreställningen att beväpnade kyrkobesökare skulle lämna sitt vapen i vapenhuset innan de deltog i mässan, har modern forskning i stort sett förkastat

Det er lagt opp til at det skal være registreringsskjema i våpenhuset og der må alle registrere seg. Da er det viktig at man spriter seg før man bruker penn og etter man har brukt penn. Penn er smittekilde og det er viktig med renhold av hender. Antall personer i våre kirker blir slik: Kirke: Antall personer i skip (galleri Dagens kirke er fra 1800-tallet, og i 1842 fulgte Loen med Oppstryn og Nedstryn over i det nye Stryn prestegjeld, som ble utskilt fra Innvik (begge i Nordfjord prosti). Ellers forbindes naturligvis Loen-navnet med de to rasulykkene i 1905 og 1936. NRKs fylkesleksikon forteller at koret og våpenhuset i tømmerkirken hadde stavverk,. Du sammenholder forsvaret, kirken og samfunnet på en ypperlig måte, men det er ikke forsvaret som sådan det skal være konsert for, men for et våpen - en handelsavtale, ikke soldater eller veteraner, ikke mennesker, men et våpen - som skal stå i våpenhuset

vaapenhu

Da han i 2008 inngikk partnerskap med Lasse Sandaker-Nielsen, ble dette gjort av en dommer i våpenhuset i Kampen kirke - de fikk ikke lov til å gjøre det i selve kirken - hvor resten av. Den første kirken sto fram til 1749. Da ble den veltet og knust av et mektig uvær. Det er omtrent ingen opplysninger om hvordan kirken så ut og hvor den lå plassert. Vi vet mer om kirke nr.2, som vi regner med sto ferdig ca 1751. Da kirken hadde stått i 20 år var biskopen, Erik Gerhard Schytte, på befaring sammen med 8 edsvorne lagrettsmenn I våpenhuset i Sentrumskirken henger nå en utstilling av flotte dåpsplagg. Denne utstillingen viser unike håndsydde og strikkede dåpsplagg - laget i kjærlighet av fingernemme damer fra menigheten. Vårt ønske er at plaggene kommer til nytte, og gjør det enklere for foreldre å komme med barnet til kirken Skedsmo kirke er bygget i ca. 1180 da den sto ferdig som en langskiirke i romansk byggestil. Kirken var fra begynnelsen av vigslet til St. Olav. Ytterveggene av den gamle kirken står igjen, de er ca. 130-140 cm tykke. Kirkeklokken som står i våpenhuset har vært i bruk fra 1180 og fram til 1935, da den fikk en revne

Kvamsøy kirke (Kvamsøy kyrkje) er en langkirke i stein bygd rundt 1280-1300. Kirken ligger på Kvamsøy i Balestrand kommune i Sogn og Fjordane.Kirken er den yngste av de sju steinkirkene i fylket. Kirken har 210 sitteplasser, og er organisatorisk en del av Sæle sogn.. Kvamsøy ligger i Sognefjorden, og er regnet som den minste øyen i verden med egen kirke Kirken som ble revet i 1829 var nok bygd før 1565. Den gamle kirken må ha hatt mye rose- og billedmaling, bl.a. på selve veggene. I våpenhuset henger flere eksemplarer av de gamle stokkene og bordene. Der kan også sees den gamle blikk-lykta med 3 tre-bein, som i alle fall var i bruk i 1663. Den åttekanta kirken ligner mye på Honnes kirke Helgen kirke er en gammel kirke påbygd i flere omganger; skipet og koret er fra 1735, tårnet med våpenhuset er fra 1868 og sakristiet er fra 1875 Kirken fikk ny altertavle, skåret i relieff av Oskar Lynum og malt av Henry Waade, som også stod for hele malingsarbeidet. Kirken fikk også nytt orgel, ny døpefont og nye kirkebenker, varmeanlegg og lysekroner. Det var Det Nordlanske Kirke- og Skolefond som eide Hattfjelldal-kirken like til 1960, da den ble overtatt av menigheten

Våpenhus - lokalhistoriewiki

 1. Kirken ble fargerestaurert i 1951, og i 200-års-jubileumsåret 1972 ble det foretatt utvendig maling. Inngangsporten til kirken i dag er i norsk eik og kjøpt for gavemidler fra Sannidal og Skåtøy Sparebank. Den er tegnet av arkitekt Borchsenius i Porsgrunn. Våpenhuset ble restaurert i jubileumsåret 1972 etter forslag fra Riksantikvaren
 2. Hovedinngang er i sørvestre korsarm, men også den nordvestre har inngang (muligens ikke opprinnelig; våpenhuset skal være fra 1870-årene). Innvendig har kirken gallerier i to av korsarmene. Etter å ha vært anneks til Meldal ble Rennebu utskilt som hovedsogn i et nytt prestegjeld i 1862
 3. Dørene mellom våpenhuset og kirkerommet er byttet ut med glassdører. Dette, sammen med det nye gulvet, gjør at våpenhuset i større grad fremstår som en del av kirken. Ennå gjenstår noen benker og hyller i våpenhuset samt nytt gulv på galleriet. Prosjektet har kostet 1.075.965 kroner - i tillegg altså til et betydelig antall.
 4. Inngangen er via våpenhuset i tårnfoten. Den er malt med en kraftig rødfarge med hvite vinduer og detaljer og vinduene har en spissbuet form. Elverhøy kirke slik vi kjenner den i dag, ligger på toppen av øya, ved kirkegården av samme navn
 5. Kirken er bygget på stedet hvor det har stått flere kirker før den nåværende. Det finnes ingen synlige spor etter den første kirken. Den andre kirken var en stavkirke. Enkelte bygningsdetaljer fra stavirken finnes bevart: En veggplanke med runeinnskrifter som henger i våpenhuset på den nåværende kirken. Fragment av en veggplanke
Kulturkirken Jakob – Wikipedia

Vestvågøy kirkelige fellesråd > Kirker > Stamsund kirk

Plystring, klapping og jodling egner seg ikke i kirkerommet, fikk artist Maria Arredondo beskjed om da hun skulle holde­ konsert i Kautokeino­ kirke­. Plystring er å påkalle djevelen. Jodling kan minne om joik og derfor virke provoserende, ­advarte et samarbeidende kor. LES OGSÅ: Ble advart mot å plystre. Motetabbe i kirken Kirker står ofte tomme, for eksempel nattestid eller i lengre perioder, og det innebærer en økt risiko for påsatt brann. Om det er to trapper, munner disse ofte ut i våpenhuset. Vinduer eller rømningsstiger vil i de fleste tilfeller være lite egnet som rømningsvei fra et kirkegalleri Det vil bli satt opp ei enkel kasse i våpenhuset i kirkene der en kan ta med ei salmebok, og samtidig legge igjen betaling (kr 50,-). Noen eksemplarer blir holdt tilbake i kirken og på kirkekontoret for dokumentasjon. Salmebøkene som nå utfases, er fra 1985 og 1997. Den nye salmeboka (2013) viderefører ca. 2/3 av stoffet fra disse bøkene Kirken fikk sitt første orgel i 1747, bygd av den hollandske orgelbygger Gottfried Gloger. I våpenhuset henger kirkens eldste messehakel fra 1668. Stoffet er indisk brokade og silke. Messehakelen ble sist restaurert i 1996 til en pris av kr. 40.000,-, bekostet av Riksantikvaren

Røyken kirke - lokalhistoriewiki

Kirkene i Senj

[IMG 1]Flere fellesråd har de siste årene fått krav om å dokumentere tillatt antall personer i kirkene. Dersom tallet ikke kan beregnes ut fra de tekniske forskriftene til plan- og bygningsloven (TEK 10), skal det gjøres på grunnlag av en brannteknisk analyse Ramnes kirke fikk orgel og ovner like før menigheten overtok kirken for kr. 1500 av grev Wedel Jarlsberg i 1895. I 1962 fikk kirken nytt orgel som dessverre viste seg å være en type orgel som ikke var særlig holdbar, noe flere kirker, som fikk orgel på den tid, måtte slite med. I 1999 fikk kirken igjen nytt orgel Helgendyrkelse falt bort og kirken fikk alter. Største forandring skapte prekestolen, som skulle stå sentralt i bygget. Gamle skrifter forteller videre at ny kirke ble oppført i 1731. I denne kirken ble koret eller sanghuset bygd av nytt tømmer, mens kirkeskipet og våpenhuset ble oppbygd av den forrige kirkes gamle og beste aletømmer

Idd kirke og jordskjelvet i 1904. Tekst og foto: Jens Bakke, første gang publisert i HaldenMagasinets februarnummer 2011. Det var flere barn som skulle døpes denne søndagen, og dåpen ble foretatt i våpenhuset. Murene revnet. En inspeksjon av kirken viste at skjelvet hadde gjort store skader på murene Noe har fulgt kirkene helt fra 1600-tallet. I våpenhuset henger en stor kirkebøsse og to tavler til påminnelse om ofring. Den minste av tavlene har påført årstallet 1730. Inne i selve kirken henger en slags offerskål fra 1760 som også ble brukt i forbindelse med ofring I 1950-årene fikk kirken nytt våpenhus og sakristi, denne gangen tegnet av Hans Magnus (byggmester: Lars M. Wiknes), begge av bindingsverk. I sakristiet er det et bildegalleri over tjenestegjørende prester i Ulnes gjennom tidene. Det ble installert toalettanlegg i våpenhuset i 1977 Kirken hadde vært temmelig forfallen en stund og det var på høy tid at noe ble gjort. Det gamle våpenhuset som var oppført i tre, var i skrøpelig forfatning og ble revet. Det ble reist et nytt våpenhus i stein. Våpenhuset tjente også som sokkel for det nye kirketårnet som nå ble plassert over vestre inngang

Garmo stavkirke er en kirke opprinnelig fra Garmo i Lom kommune, nå en del av De Sandvigske Samlinger på Maihaugen i Lillehammer. Skip og kor er bygd som stavkirke og kan være fra siste halvdel 1100-tallet. Den enkle, korsformete kirken har hovedskip og kor i stavverk, med mindre, lavere tverrarmer i laft. For enden i øst er det føyd til et sakristi, i vest et lite våpenhus Mange besøker kirkegården denne dagen. Fra kl. 14.00 til 18.00 kan man også komme inn i kirken og få være stille med seg selv, sine tanker og sine følelser. I kirken blir det mulighet for å tenne lys og mulighet for samtale med prest eller diakon. Det vil være enkel bevertning i våpenhuset. Velkommen Våpenhuset av bindingsverk inntil skipets vestgavl må være reist samtidig med kirken, for det omtales reparasjon av «Kirke svalen» 1777. Sydveggen har utvendig samme slags staffpanel som kirkens sydvegger, mens vest- og nordveggen har samme brede tømmermannskledning med rester av tjære under hvitmalingen som kirkens øvrige vegger

Kirke - Wikipedi

I 1978 ble navnet offisielt Tingnes kapell, og i 1998 ble Tingnes eget kirkesogn, og bygget fikk kirkebetegnelse. Orienteringen er motsatt av det vanlige, kirken har kor i vest og inngang og orgel i øst. Helt i vestenden er det sakrsti, med dører på hver side av alteret. Dåpsventerom har inngang fra forrommet (våpenhuset) i øst Kirkene i Horten kommune, Horten. 549 likes. En side for aktiviteter i menighetene i Horten, Borre, Nykirke, Skoppum og Åsgårdsstrand - Ingen i den kirkelige ledelsen godkjenner at andre instanser enn kirken gjennomfører seremonier i kirken uten at biskopen har godkjent det. I dette tilfellet var det en dommer som sto for en verdslig partnerskapsinngåelse i våpenhuset, sier Hauge til NTB. Lasse Sandaker Nielsen forstår ikke hvordan biskopen tenker Skiper ble opprinnelig gitt til kirken av Nikolai Langefeldt ca 1730 og fjernet ca 1833, hengt opp igjen i ny utgave i 1998. En plakat om skipet med flere opplysninger henger i våpenhuset. PREKESTOLEN: Prekestolen stammer trolig fra den forrige kirken, i så fall er den ifølge Riksantikvarens folk fra ca 1570 og da en av de 10 eldste prekestolene i landet Omfattende restaurering av kirken ble utført i oppdrag av Røros kommune mellom 2008 og 2010: utskiftning av over 70% av gulvplankene i midtgangen i kirkerommet, samt våpenhuset; støping av kabelveier under gulvet i kirken, inklusive montering av rør for vannbåren varme under hver benkerad; fjerning av de nederlandske keramikkflisene fra 1914 (både i hovedrommet og våpenhuset); vasking.

På vei inn i kirken for å møte dem, ble jeg stoppet allerede i inngangspartiet. ville det slik at jeg havnet på samme bord som kvinnen som nærmest hadde fått håret sitt trukket av ute i våpenhuset like før. Eller kanskje var det slik at jeg så at hun trengte meg Mens den flotte nye kirkeklokka snart skal ringe julen inn, skal den gamle etter planen stilles ut i våpenhuset i Rygge kirke. Sist det ble gjort noe med kirkeklokken, var når de ble satt inn i 1756 og etter en vel utført jobb for Kynningsrud Nordic Crane, så er det forhåpentligvis lang tid til neste gang På denne måten kan vi ha begravelser med deltakere inntil 50 personer inkludert de som har arbeid i kirken under begravelsen. Det vil legges opp til strukturert inngang til kirken. Dette for å forhindre kødannelser. Skal det benyttes minneprotokoll i våpenhuset må alle ta med egen penn Kirken ligger på sletten rød og fin, omgitt av store trær og kvitrende fugler, de priser våren i høye tonelag i det vi går inn i kirken. Min mann åpner døren til våpenhuset. Han går til. Motiv: Varteig kirke fikk sine vakre glassmalerier i forbindelse med kirkens 70-årsjubileum i 1929. Det er glassmalerier i alle vinduer i kirkeskipet, koret, begge sakristiene og i vinduet på galleriet. Samtidig ble det innsatt antikk glass i vinduet i våpenhuset. Gaven ble gitt til jubileet i 1929 og var på plass året etter. Fram til dette skjedde hadde kirken enkle vinduer

LEGO klubben er basert på frivillig engasjement så om du har lyst til å være med som frivillig, kan du sende en mail til sokneprest Ruth Astrid Stellmacher på mailadresse ruth.astrid.stellmacher@lenvik.kirken.no. Det vil ikke serveres mat på LEGO klubben, så det er fint om man har noe mat i magen når man kommer Omvisning i kirken St. Olav kirke er den første katolske kirke som ble bygget etter at Den katolske kirke fikk tillatelse til å retablere seg i Norge igjen etter reformasjonen. Vi tilbyr omvisninger for skoleklasser, foreninger, barnehager og andre grupper Den nye kirken fikk plass litt høyere oppe på øya. Den gamle kirketamten skulle legges ut til gravplasser. Den 25. aktaber 18781 ble den nye kirken innvidd av biskap Jørgen Mae. En tid stad begge kirkene, men så ble dessverre den gamle kirken solgt ved auksjan til nedrivning. Den nye kirken ble bygd av tre i gahsk stil ag hadde 800.

Eidfjord gamle kirke – Norske kirker

OBS: Informasjonen i denne artikkelen er utdatert etter Bergen kommunes nye smitteverntiltak . Mer informasjon kommer. --- Saken oppdateres når tiltakene endres. Sist endret 14. august med oppdateringer for antall personer i rommet, plassering/stoler, nattverd og offer. Gudstjenester i Olsvik kirke holdes som normalt hver søndag kl OVERHALLA: - Det er veldig hyggelig at kirkene våre blir tatt godt vare på, og resultatet ble helt strålende, sier leder i meninghetsrådet i Overhalla, Astrid Marie Bakken. Tidligere i år ba NA leserne våre om å stemme fram Namdalens vakreste kirke. Og Ranem kirke i Overhalla fra 1187 gikk til topps i kåringa med solid margin Ressurser til samlinger/undervisning. Samlingen Brødet hentet fra Gratulerer med dåpen, og har fokus på bakgrunnen, elementene og hva som skjer i nattverden. Passer for ca 8-12 år: Brødet - Gratulerer med dåpen Samlingen Den hellige nattverden tar for seg måltidet med brød og vin i nattverden, og skaper undring sammen med barna. Passer for ca 6-8 år: Den hellige nattverde

Fra søndag 24. mai vil det bli arrangert gudstjenester i Olsvik kl. 11.00. Du er hjertelig velkommen! Vi må forholde oss til en begrensning på maksimalt 50 personer. For at det skal føles trygt for både ansatte og deltakere er det innført strenge smitteverntiltak. Tiltakene er basert på nasjonale retningslinjer og veiledninger for Den norske kirke Koordinater: 54°44′6,6372″N 11°20′51,169″ Sannidal Kirke er en tømret korskirke bygd i 1711. Sannidal hadde også en egen stavkirke fra omkring år 1200 og gjenstander derfra finnes i Sannidal Kirke i dag, bl.a. er det mange av de gaml Våpenhuset ligger til høyre for steinhuggerhallen. Et våpenhus er et forrom før hovedinngangen til en kirke, og her satte man i tidligere tider fra seg våpnene før man gikk inn i kirken. Inngangen til våpenhuset er rammet inn av søyler med konsollfigurer over. Disse er kopier fra vestportalen i Eidsberg kirke Kirken har 500 sitteplasser.Den er bygd i tømmer og har korsform med flere gallerier over hverandre i korsarmene. Over våpenhuset ble det bygget galleri. Byggverket er i betong, stål og tre i nauststil og har 280 sitteplasser. Langesund kirke

Eidsberg - Den norske kirke i Eidsber

Bønnekrukken i våpenhuset. Les mer. Arrangementer kan endres på kort varsel! Det er fortsatt usikre tider ift. Covid-19, og situasjonen kan endre seg brått. Påmelding til post@skiptvet.kirken.no eller telefon 69808075 Tingelstad kirke har fått et stort skap med historiske gjenstander (høyre). I mange kirker er det i kronologisk rekkefølge satt opp portretter av prestene som har virket i menigheten. Noen steder er bildene satt opp i prestesakristiet, andre steder finner vi dem i våpenhuset. De bør ikke være i kirkerommet Her vil det bli servert kaffe/te og noe å bite i. Ved gudstjenestens slutt settes et av alterlysene ut i våpenhuset, slik at de som har med eget lys til å sette på graven, kan tenne lyset der. I Nesodden kirke blir det alterlys i våpenhuset fra kl. 14.00 til 17.00 Øyslebø kirke ligger sentralt plassert i bygda. Rundt kirken vokser store løvtrær og en monumental alle leder inn mot kirkens hovedinngang og våpenhuset. I tråd med tradisjonen er kirkegården omgitt av en solid natursteinsmur. Øyslebø kirke er en korskirke med plass til ca. 350 personer oppført i en enkel og nøktern empirestil

Kirken er høyreist og vakker. Det er tydelig at arkitekten har hatt gamle stavkirker i tankene, men utformingen er selvstendig og egenartet. Gjennom våpenhuset kommer man via garderoben inn i selve kirkerommet, skipet. Dette sammen med orgelgalleriet, har sitteplasser til vel hundre personer I mange kirker er rømningsforholdene så oversiktlige at forenklet markering bør kunne aksepteres. 4.2.5 Rømning fra galleri . Galleriet i kirken kan være en spesiell utfordring i forhold til rømning. Svært ofte er det bare én trapp til galleriet, og denne er gjerne både bratt og trang. Om det er to trapper, munner disse ofte ut i. Kirken ble oppført etter arkitekt Lindstows typetegninger for kirker på landet, med høgreiste vinduer, øverst avsluttet i en halvsirkel. Hovedinngangen med våpenhuset ligger etter tradisjonen mot vest, og i korsarmen mot nord er en inngang som fører direkte inn i kirkerommet. Den første kirka i Hol ble reist i middelalderen Eysteinkyrkja er ikke den første kirken på Hjerkinn. Også i middelalderen sto det en kirke her. Men nå er de på Dovrefjell, de har gått opp bakken og går inn, setter fra seg sekker og staver i våpenhuset og ser inn i kirkerommet. De to pilegrimene går inn i kirkerommet, setter seg ned og lar stillheten senke seg

Om Orkanger kirke - Orkdal kirkelige fellesrå

Kirken den er et gammelt hus, og på Orre har de en kirke som rundet 750 år ved inngangen til vårt årtusen. En middelalderkirke i stein. Grundvigs salme om de gamle kirker rimer likevel ikke helt med Orre gamle kirke, for salmen fortsetter med «står om enn tårnene faller» Kirken sett fra våpenhuset. Omgivelsene. Kirken på gården Gard på Talgje må ikke forveksles med gården Gard ved Haugesund. Også der sto det en gang i tiden en middelalderkirke, like ved Haraldshaugen. Øst for Talgje kirke sto det tidligere en annen murbygning fra middelalderen, muligens et hospital Fem år gamle Pernille og fire andre personer ligger under gulvet i våpenhuset i Vinger kirke I tillegg produserer bedriften i Kongens gate 2 i Kongsberg veggovner, som egner seg i alterrommet og i våpenhuset. De sender ut varmestråler der man vil ha dem. I tillegg lages varmesøyler, såkalte organistvarmere og andre spesialprodukter. - Vi pleier å si at vi er den lille kirken i den store, sier Wesseltoft

Video: Eidsberg kirkelige fellesråd > Artikler > Nyhete

Det ble snart funnet å være i så dårlig forfatning at den ble revet og erstattet med en ny kirke. Historie. 1626. Trekapell flyttes til stedet fra Häldesholm. 1696. Kapellet rives på grunn av sin dårlige tilstand; 1694 - 1698. Kirken bygges. 1700. Våpenhuset i vest bygges til. 1702. Prekestolen bygges av Johan Ullberg d.e. 1708 Kirken er viet til St. Laurentius, noe som også kan tyde på at kirken er fra 1000-tallet - de kirkene som ble bygd på 1100-tallet er stort sett Olavs-kirker. Nå står den oppført som en kopi, og våpenhuset som i en mellomperiode var inngang, er ikke tatt med, slik at kirken skal være så lik originalen som mulig Siden kirken den gang ikke hadde klokketårn, sto den i en klokkestøpul. En tror en har funnet fundamentet til denne støpulen på nordsiden av kirken. Kirkens eksteriør har fått helt uvanlig vakre proporsjoner, med tårnet i stil med resten av bygget. Inngang gjennom våpenhuset. Kirken og kirkebakken var et viktig samlingspunkt Det finnes en mulighet til noen annerledes pauser i Berg kirke denne våren også. Stillheten får rammer også i enkel musikk. Den som ønsker kan bli med på en enkel kveldsmesse kl 19.30 «Stillheten i kirkerommet - jeg ønsker meg den. Ikke så mange ord.». Kirkerommets stillhet - møter et viktig behov i vår tid Nygifte Gard Realf Nielsen (t.h.) og Lasse Sandaker på trappen til Kampen kirke. Fredag inngikk de partnerskap i våpenhuset til kirken. Gjestene kunne følge seremonien fra kirkebenkene. Biskop Ole Christian Kvarme prøvde på forhånd å stoppe at partnerskapsinngåelsen skule skje innenfor kirkens døren. Foto: Morten Holm / SCANPIX

Kirke og prest | Bygdebok For TydalVinje kirke (Hemne) – WikipediaAlta – Talvik kirke (church) | Travel-FinnmarkKirken sier ja til vigsel av homofile - Den norske kirke - VGRamnes kirke – Wikipedia

Opprinnelig var kirken uten tårn, og mindre enn i dag. Våpenhuset kom til rundt 1663. Det ble lagt takstein i 1768. I 1864 ble det gamle koret revet og et nytt og større kor ble reist. Orre gamle kirke var sognekirke til 1950, da den nye kirken for soknet ble tatt i bruk på Pollestad. Den gamle kirkeklokken henger i kirken Trefoldighetskirken (Arendal) Fra Wikipedia, den frie encyklopedia. Hellige Trefoldighets kirke Arendal Trefoldighetskirke. Område: Arendal Bispedømme Agder og Telemark bispedømmeRediger på Wikidata Byggeår 1888 Kirkegård Arendal kirkegård Arkitektur Periode: Nygotikk Arkitekt: Christian Fürst Teknikk: Mur Byggemateriale Tegl Mål 54 x 92m Tårn over våpenhuset. 87 meter høyt Kor. Tårnet er på samme plass som da kirken var stavkirke, og har de opprinnelige fargene, engelsk-rødt med gråhvite hjørnebord. Under restaureringsarbeidet i perioden 1955-65 ble det avdekket to portaler med treskurd fra 1250-tallet. Den ene portalen kan vi se i våpenhuset - rundt inngangsdøra

 • Verwachte sneeuwval serfaus.
 • Münchner abendzeitung.
 • Arctic cat deler sverige.
 • Ditlevine weidemann.
 • Add depresjon.
 • Budapestkake i rund form.
 • Uterusatonie leitlinie.
 • Sparebanken sør åpningstider.
 • Ten tallest buildings.
 • Billige trommestikker.
 • Navlepiercing ekte sølv.
 • Bilder svart hvitt.
 • Pannetermometer eller øretermometer.
 • Utfordringer skole hjem samarbeid.
 • Windows 10 tablet mode off.
 • Medizinstudium jena.
 • Parkplatz seehaus englischer garten.
 • Ice road truckers season 8.
 • Petra mallorca bilder.
 • Qigong trondheim.
 • Iphone a1429.
 • Bike shop lana.
 • Vindkraft fordeler og ulemper.
 • Lettvint lørdagsmat.
 • Grand rib 300.
 • Jbl reflect mini bt bluetooth.
 • Hva er proteser laget av.
 • Berkeley ivy league.
 • Mercedes benz gelandewagen 2018.
 • Philips telys.
 • Die hochzeits crasher love underground.
 • Rubellit kaufen.
 • Puch mountainbike.
 • Windsor castle chapel.
 • Vincent van gogh mest kjente verk.
 • Marklin tog priser.
 • Http www efta int.
 • Mace windu alive.
 • Straße von messina strömung.
 • Glassplate foran peis pris.
 • Tariff feier.