Home

Digital lærebok

Digitale utgaver av lærebøker og læringsressurser fra Norsk Digital Læringsarena (NDLA) og Wikipedia har multimediainnhold. Det styrker bruk av og tilgang til digital tekst i skolen. Digital tekst. Kan leses og skrives på en dataskjerm; Er lett å dele; Gjør det mulig å samarbeide og samskriv Katalog: 204 digitale lærebøker Se oversikten Hva er Unibok «Unibok gir økt fleksibilitet og legger til rette for god variasjon og tilpasning til hver enkelt elev. Spor 2 - nivå b1, Spor 2 - nivå b2, Spor 3 - nivå b1, Spor 3 - nivå b2, Spor 3 - nivå c1, Vg1, Vg2, Vg

Digitale lærebøker www

 1. prøver, løsninger og verktøyopplæring i Excel og GeoGebra. Lærerens digitalbok er en digital versjon av læreboka beriket med undervisningsfilmer fra Twig
 2. Gjør notater, lær deg digitale verktøy og diskuter mye med studiekameratene, sier høgskolelektor Marianne Hagelia som har skrevet lærebok i digital studieteknikk. Hun sier noe av det viktigste du kan gjøre, er å teste ut de digitale verktøyene som nå finnes, særlig til notatbruk, og finne noen du liker
 3. I På vei Digital finner du interaktive oppgaver, innlest lyd og mye annet inspirerende innhold til læreverket På vei.. På vei er et begynnerverk i norsk for voksne, nivå A1 og A2. Se demofilm under. >
 4. Gyldendal Fagtid er vår nye videokanal, der du finner alt du trenger for å vurdere høstens læremidler. Forfattere og redaktører viser frem det nye innholdet og hvordan du kan bruke det. Du finner også innhold som kan benyttes i fellestiden til skolen
 5. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid. Andre NDLA nettsteder. Om NDLA. About NDLA. Fagblogg. Tips til elever. FYR-prosjektet. Delingsarena. Ledige stillinger. NDLA på Faceboo
 6. Komponenter: Lærebok, tekstsamling, fagnettsted, lettlest utgave. Klikk her for å bestille vurderingseksemplar, prøvetilganger og holde deg oppdatert om 2. utgave av Intertekst! Intertekst har fått ny struktur med større vekt på praktisk arbeid og konkrete redskaper i klasserommet
 7. Elevar kommuniserer digitalt med kvarandre og bruker digitale plattformer til det meste av kommunikasjon med skulen. Det betyr ikkje nødvendigvis at dei føretrekker digitale lærebøker framfor dei tradisjonelle papirbøkene

Unibo

Skolebøker i digital form - gjerne omtalt som elektroniske lærebøker - har kommet for fullt inn i skolen de siste årene. Mange skoler velger slike bøker framfor tradisjonelle papirbøker. Forfatterne av denne artikkelen har gjennomført noen undersøkelser og bruker funnene fra disse undersøkelsene til å gi svar på om kommersielt utgitte elektroniske lærebøker er et reelt. Lærebøker. Læreboka har hatt en sterk posisjon i det norske klasserommet. Og selv om fler og fler tar i bruk digitale erstatninger eller supplement, så er signalene fra lærere vi snakker med at læreboka fortsatt vil ha sin plass i undervisningen Digitale lærebøker har de siste årene vært i stor utvikling, og vil i årene framover med stor sannsynlighet fortsette denne utviklingen! Digitale lærebøker har flere fordeler i forhold til de fysiske lærebøkene, men også noen ulemper. Her er en sammenfatning av dette. Vær obs på at teksten vil bli redigert etter hvert som nye argumenter både for og imot dukker opp. .

Arena 8 brettbok er en digital utgave av læreboken. Arena 8 bygger rammene for at elevene skal kunne forstå seg selv og faget bedre, som kunnskapsrike og reflekterende deltakere i et levende samfunn i en historieskapt verden. Slik vil de også kunne se hvordan de kan ta gode valg for fremtiden, både for seg selv og for samfunnet som helhet. Gjennom varierte oppgaver og elevnære. Unibok | digitale lærebøker fra 5. til 13. trinn Med Unibok får skolen digitale læremidler som er tilpasset elevenes modenhet og forkunnskaper, og som er pedagogisk gjennomarbeidet og dekker læreplanene med oppdaterte fakta

På den andre siden er det viktig å vise fram eller visualisere hva digitale læremidler kan som er umulig med den tradisjonelle læreboken. - Framfor å henge seg opp i om digitale læremidler skal erstatte papirbaserte læremidler, er det de neste 10 til 20 årene viktigere å se hvordan papirbaserte og digitale læremidler kan kombineres i undervisningen i ulike fag Uniboka er en digital utgave av læreboka som tilpasser seg skjermen på PC, nettbrett og mobil. Innlest lyd gir god lesestøtte. Man kan lett orientere seg i boka via innholdsfortegnelsen eller søk på sidetall eller ord. Med verktøyene i uniboka kan elevene jobbe aktivt og skaffe seg god oversikt over det som skal læres Digitale læremidler til fagfornyelsen for 1.-10. trinn. Logg inn. Her kan du bestille Skolen fra Cappelen Damm: Bestilling. Helt nye lærebøker. Vi lager også helt nye trykte lærebøker til fagfornyelsen. Klikk her for å se hva vi kommer med på: 1.-4.trinn 5.-7.trinn 8.-10.trinn. Bla i katalogen De aller fleste lærebøker finnes nå også som e-bok. I den digitale utgaven av læreboka ligger det mange nyttige funksjoner, som mulighet for å utheve skrift, tekst-til-lyd-funksjon, markerings-, bokmerke-, notat- og søkefunksjon. E-bøker selges gjerne som en lisens pr. elev. E-bøkene finnes i ulike formater, som Smartbok,. Digitale lærebøker fra norske forlag; Digitale lærebøker fra norske forlag. De fleste forlag bruker Brettboka for å distribuere digitale lærebøker, men de har også egne løsninger. Artikkel Oppdatert: 18.12.2018 Skriv ut. Brettboka er en plattform som gir tilgang til skolebøker på iPad, iOS, Android, Windows 10 og Mac

Allsidig kunnskapsfellesskap kan læreboka vere med å sikre, enten den er papirbasert eller digital. Men det er viktig at læreboka ikkje er overlessa med stoff elevane kan finne på nettet. Dersom elevane berre blir overlatt til brett og pc utan fast lærebok, kan det vere lettare at opplæringa blir meir fragmentert og oppstykka, og stoffet kan bli vanskelegare for elevane å trenge inn i. Uniboka er en digital utgave av Gente 8 lærebok som er beriket med tilleggsressurser som innlest lyd, filmklipp, begreper og interaktive oppgaver.Sidevisningene tilpasser seg de fleste formater (f. eks. PC, Mac og nettbrett), det gir brukeren ulike måter å vise teksten på skjermen

Unibok - digitale lærebøke

 1. Læreboka har vore ei trygg og god støtte i skulen. Blir den i åra framover parkert og erstatta av digitale læremiddel som nettbrett, pc, sms osv. eller blir læreboka endra og tilpassa det nye.
 2. Ny digital lærebok: Quality & Risk Management in Projects - an experienced based approach; Det overordnede formålet med denne boken er å sikre et harmonisert og balansert helhetlig perspektiv på kvalitets- og risikospørsmål i prosjekter
 3. Lærernettstedet inneholder digital utgave av læreboka samt digitale elev- og lærerressurser. Den digitale læreboka er beriket med lydfiler til tekstene i læreboka, powerpointpresentasjoner og henvisning til nyttige lenker til bruk i planleggingen og gjennomføringen av undervisningen. Her kan du søke i mediearkiv og legge inn notater
 4. Digitale lærebøker og lydbøker Det finnes svært mange bøker digitalt, og det er vanskelig å bestride at de digitale lærebøkene fungerer mye bedre for elever med dysleksi. Selv om man har gitt eleven det den har rett til med lydbøker, er det kanskje rimelig å si at dette for mange ikke er godt nok
 5. Ei digital bok er en multimedieproduksjon med bilder, tekst, lyd, tegning og film, som kan skrives ut eller leses elektronisk. Den kan lages på mange ulike måter, f.eks. basert på en sang, et rim, et eventyr, en egendiktet historie el.l. Barn synes det er gøy med bøker, la de få lage sin egen digitale bok
 6. FLEKSIBLE DIGITALE LØSNINGER. Digitalboka - et alternativ til læreboka Du kan velge mellom brettbok eller unibok. Hvert sideoppslag i brettboka er identisk med sidene i bøkene. Lydfiler til tekstene følger med. I tillegg gir brettbøkene deg mulighet til å markere tekst, skrive notater og tegne «offline»

Nummer 8-10. Lærer / 8-10 - Loku

Den andre viktige årsaken til behovet for en digital framtidsskole er at dagens utdanningssystem har store utfordringer. Vi kan ikke lære barn at svaret finnes på side 63 i en lærebok. Vi må lære barn å lære, sa en rektor til meg. Og nettopp det er poenget Til refleksjon. Hvilke fordeler og ulemper ser du ved bruk av digitale lærebøker? I hvilke fag eller emner ser du for deg at det å lage en egen lærebok kan være aktuell arbeids- og læringsform - Den digitale lærebok-applikasjonen er inndelt i fem forskjellige kurs, en intro, om førtrykk, om materialer, om trykk og innbinding, pakking og distribusjon. Hele verdikjeden i en grafisk produksjon, forteller redaktør Gro Brath i Fagbokforlaget, prosjektleder for grafisk produksjonsteknikk-appen Alle som kjøper læreboken, får gratis tilgang til den digitale arbeidsboken gjennom en såkalt kode-i-bok. Andre kan få tilgang til de digitale ressursene ved å tegne et digitalt abonnement. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til fagfornyelsen 2020 og dekker målene i læreplanen. I tillegg til digitale ressurser for lærer og elev, består Encuentros av lærebøker for Vg1 og Vg2. Nettstedet for elev og lærer er nå åpnet

Gente 9

Digital studieteknikk - Hvordan lære i informasjonssamfunne

Veien til førerkortet tilbyr lærebok, arbeidsbok og spørsmålsbok i alle førerkortklasse Nasjonalbiblioteket tilbyr utstillinger, konserter, samtaler, foredrag og omvisninger som formidler og aktualiserer samlingen. Samlingen rommer publisert og upublisert, digitalt og analogt materiale innenfor alle medietyper: bøker, foto, film, musikk, plakater, aviser, småtrykk, kart, brev og mye mer

Noen forutse et trekk til digitale lærebøker, mens andre sier at dette aldri vil skje. Som med alt, det er gyldige fordeler og ulemper å gjøre digitale bryteren. Lett å bære Alle som noen gang har LUGGED en ryggsekk med tunge bøker fra den ene enden av en campus til den andre vil være i stand til å verdsette denne fordelen Digital matematikk for fagfornyelsen. coSinus inneholder teoristoffet fra Sinus-lærebøkene, men er noe langt mer enn en digital lærebok; coSinus er en samling med digitale læremidler i matematikk som innbyr til svært variert bruk. På ett sted og med én innlogging! Les mer om lisenser, tilgang og brukerhåndtering her

Digitale lærebøker koster mer enn de trykte. De store forlagene leverer digitale lærebøker, men kampen er fikset i papirbokens favør Deutsch Drei Digital er et heldigitalt tyskverk for videregående, nivå III.. Nettstedet inneholder: innleste tekster (sakprosa og skjønnlitteratur) oppgaver; prosessorienterte skriveoppgaver; integrert ordbo Fordeler og ulemper med digitale lærebøker Selv om det er tvilsomt at tradisjonelle bøker vil forsvinne helt, har digitale bøker blitt stadig mer populært. Noen forutse en overgang til digitale lærebøker, mens andre sier at dette aldri vil skje. Som med alt, det er gyldige fordeler og ulempe Blir læreboka parkert? Læreboka har vore ei trygg og god støtte i skulen. Blir den i åra framover parkert og erstatta av digitale læremiddel som nettbrett, pc, sms osv. eller blir læreboka. Norges største fagbokhandel. Alltid oppdatert på pensum og faglige nyheter. Besøk en av våre butikker eller bestill dine bøker på nett i dag

På vei: Velkommen til På vei Digital

En digital lærebok eller digibok, er en liten teknisk plate hvor elever og brukere kan laste ned elektroniske bøker. Det er ikke en vanlig skjerm, men en glassplate med digitalt blekk, hvor det ikke er noe bakgrunnsbelysning. Den skiller seg fra en PC ved at den har en skjerm som er like lesbar som et ark Jens P. Christensen, Agderposten Medier Bilbransjen har skapt en genial app som gir bilfag-elever en digital opplæring. Bilfag-appen er en enkelt forklart en digital lærebok, et rekutteringsverktøy som er tilpasset den digitale hverdag både for bil og skole Smartbok - Den nye, levende læreboka. Opplæringsbok for helsefagarbeideren, Smartbok. Gjør lærlinger og praksiskandidater kjent med arbeidsplassen og arbeidsoppgavene Fleksible læremidler, enten du jobber heldigitalt, eller bruker det digitale som supplement til læreboka. Aschehoug Undervisning utvikler læremidlene sammen med læreren, for eleven Digitale lærebøker er elektroniske versjoner av tradisjonelle print lærebøker som brukes i skoler og høgskoler. I tillegg til de vanlige funksjonene som finnes i en vanlig lærebok, gir den digitale læreboken ofte ekstra lyd og video ressurser for å hjelpe leseren assimilere informasjonen i teksten

Grunnskole Gyldenda

Digitale lærebøker er elektroniske versjoner av tradisjonelle trykte lærebøker som brukes i skoler og høyskoler. I tillegg til de vanlige funksjonene som finnes i en vanlig lærebok, gir digital lærebok ofte flere lyd- og videoressurser for å hjelpe leseren assimilere informasjonen i teksten Hans Nielsen Hauge har skrevet en lærebok om e-helse, Den digitale helsetjenesten, som vi anbefaler alle som er interessert i helse- og omsorgstjenesten å lese. A-2 har samarbeidet med Hans Nielsen Hauge i mange år og har også hatt gleden av å gi noen innspill til denne boken Digitale lærebøker og nettressurser. Bibliotekar Kari W. Drolsum bestiller digitale lærebøker til elever som har rett til å bruke dette. Bibliotekar Kari W. Drolsum Mari Solheim . Alle elever som har fått vedtak om at de har rett til å bruke digitale lærebøker i et fag, kan gå innom biblioteket og bestille dette Jeg lurer på hvor det er mulig å få eller kjøpe digitale lærebøker av pensum? Så en i klassen som hadde læreboken digitalt, men fikk ikke spurt hvor han hadde kjøpt den. Tenker det hadde vært supert, siden man da alltid har den med og det sikkert er billigere Anonymkode:.

Ressurs: Akantus - Kunst og Håndverk for ungdomstrinnet

Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til læreplanen for geografi (LK20). Bestill lærebøker og lisenser! Nettsidene har ny funksjonalitet. Digitale lærerressurser. Geografi 2018. Er du ute etter den tidligere versjonen av dette nettstedet, tilpasset Kunnskapsløftet Bruken av digitale læremidler øker, men papirboka er fremdeles hovedløsningen for de aller fleste. Digitale læremidler utgjør vanligvis et supplement til boka i form av øvingsoppgaver, m.v. eller en digital utgave av boka. Det finnes også digitale læremidler som ikke er knyttet til ei lærebok utgitt i papirutgave Se og opplev læring på digitale flater som fremmer innovasjon, samarbeid og kreativitet. Dybdelæring i tråd med fagfornyelsen. Opplev inspirerende foredrag, deling av god praksis og erfaringer fra kolleger på flotte konferansehotell. Prøv de nye læringsressurser som er utviklet for Fagfornyelsen og som tar vare på norsk kultur og språk Nye lærebøker i automatisering er fullastet med digitalt ekstrautstyr. Den største forskjellen, og hovedmotivasjonen for oppgradering, ligger likevel i de omfattende, digitale ressursene som følger med papirbøkene. I motsetning til såkalte premiumbiler,.

Video: Forsiden - NDL

Bios Biologi 2 Lærebok (2019) av Marianne Sletbakk (Heftet

- lærebøker på digitale flater fra alle forlag. Kom og få: - innblikk i digitale ressurser som skaper motivasjon og godt læringsutbytte - innblikk i god digital praksis når skoler bruker digitale læringsressurser - oversikt over digitale læringsressurser som tar vare på norsk kultur og språk Digital lærebok []. En digital lærebok eller digibok, er en liten teknisk plate hvor elever og brukere kan laste ned elektroniske bøker. Det er ikke en vanlig skjerm, men en glassplate med digitalt blekk, hvor det ikke er noe bakgrunnsbelysning 4 ITU - Digital skole hver dag Forord For å møte kompleksitet og raske endringer i informasjonssamfunnet må vi utvikle en digital kultur for læring. Digital kompetanse er et nøkkelbegrep i en nasjonal satsing på IKT i utdanning. Å integrere IKT helhetli

Ressurs: Jing - lag skjermbildevideoer / Digitaldidaktikk

Intertekst - Fagbokforlaget

 1. Innhold fra læreboka i digital form. Å utvikle et digitalt læreverk er ikke gjort over natta. Mevik er åpen på at det er en ny måte å tenke på og et langt utviklingsløp. Vi ønsker derfor tilbakemeldinger fra brukerne for å videreutvikle det digitale læreverket videre
 2. Digitale læremidler. Skolen benytter seg av digitale lærebøker i enkelte fag. Vi bruker også digitale læringsressurser. Her finner du en oversikt over bøker og ressurser. VG1 . Fellesfag . Engelsk - Smartbo
 3. Det digitale innholdet omfatter grammatikkoppgaver, tekstarbeid, uttaletrening, lyttestoff og musikk. Lærerressursen gir tilgang til digital lærebok, forslag til årsplan og gode undervisningstips. Lenke til gratis elevnettsted. Les også. Salut - og fagfornyelsen Salut - og kompetansemålene Salut, Gente, Leute - året rundt! Månedens.
 4. Utlån av lærebøker. Skolebiblioteket er ansvarlig for utlån av dine fysiske og digitale læremidler. Slik låner du lærebøker. Som elev kan du låne gratis læremidler av skolen når du er elev ved Borg vgs. Du er selv ansvarlig for lærebøkene hvis du velger å låne av skolen. Les reglement for lån av læremidler
 5. Gájsse 3 er en digital lærebok i samfunnsfag på nordsamisk. Du kan bla i boka lenger ned på siden. Velg gjerne helskjerm modus. Det er laget en trykt arbeidsbok som kan bestilles hos forlaget.. Lærebokserien er laget på nord-, lule- og sørsamisk
 6. Gitar 1 gir en grunnleggende innføring i melodi- og akkordspill på gitar. I tillegg inneholder den solo- og samspillstykker, samt repertoar til jul og 17. mai. Notelære for gitarister står sentralt i boka, og derfor innlæres alle melodier og solostykk

Digitalt læreverk refererer oftest til nettsteder som skal brukes som elektroniske lærebøker.På 90-tallet var ofte digitale læremidler CD-rom-produksjoner, ettersom tilgang og båndbredde på internett på denne tiden ofte var begrenset.. I Norge Fylkeskommunene med å utvikling av elektroniske læreverk i forbindelse med prosjektet Nasjonal Digital Læringsarena der alle elever i. Beskrivelse. Tone for tone er et nytt læreverk for torader, et lite trekkspill, laget av musiker og pedagog Anette Thorsheim. Forfatter har laget åtte små låter tilpasset nybegynnere, voksne som barn, men som også fungerer som øvinger for viderekomne, og alle låtene er innen sjangeren skandinavisk folkemusikk Digitale lærebøker. Skolen benytter ulike typer digitale lærebøker. SMARTbøker fra Gyldendal. Unibøker fra CappelenDamm og Aschehoug. Hvilke læreverk som benyttes i de ulike fagene fremgår av boklistene nedenfor. Boklister Helse- og oppvekstfag 2019-2020. VG1 - HO VG1 - HOS. VG2 - HO VG2 - HOS. VG3 - HO VG3 - HOS. Studiespesialisering. Digitale lærebøker. Skolen benytter ulike typer digitale lærebøker. SMARTbøker fra Gyldendal. Unibøker fra CappelenDamm og Aschehoug. Hvilke læreverk som benyttes i de ulike fagene fremgår av boklistene nedenfor. Boklister Helse- og oppvekstfag 2020-2021. VG1 - HO VG1 - HOS. VG2 - HO VG2 - HOS. VG3 - HO VG3 - HOS. Studiespesialisering.

Elevar føretrekker ikkje nødvendigvis digitale lærebøker

 1. Digital bok / 2018 / Norsk Legg i ønskeliste. Produktdetaljer. ISBN13. 9788245033304 Oppgavesamlingen følger inndelingen i læreboken, og er velegnet både til selvstudier og som støtte for læreboken. Les mer. Nettpris: 509,-Vitalsource license. perpetual days.
 2. Vi som lager digitale læremidler har rettighetene til disse, akkurat som vi har rettighetene til våre lærebøker. Noen fra institusjonene tror at de har rettighetene, blant andre prorektor Toril A. Nagelhus Hernes ved NTNU, som sier dette til Universitetsavisa : «NTNU har rett til å bruke alt undervisningsmateriell som er blitt til ved hjelp av NTNUs ressurser.
 3. Digitale lærebøker. Der er ulike tenestetilbydarar på digitale lærebøker på nettbrett. NDLA har gratis læringsressursar til mange fag på vidaregåande, men krever at ein har nettilgong. Det er rett nok mogleg å laste ned PDF-utgave av kvar enkelt side, men funskjonaliteten er avgrensa
 4. Gir læreboken et digitalt løft Professorene Christian Riis og Espen R. Moen ved Handelshøyskolen BI har lansert fjerde utgave av Moderne mikroøkonomi. Denne gangen er lærebokverket oppdatert med en digital arbeidsbok. De to lærebokforfatterne hadde ikke akkurat små ambisjoner da de bestemte seg for å lage en lærebok om mikroøkonomi

Smartbok - Den nye, levende læreboka. Kommunikasjon = HO, Smart Bok. Den gir deg blant annet muligheten til å ta notater og markeringer, lage bokmerker og få all teks.. Selv på et lite språk som norsk utvikles det digitale læremidler. Jeg er imidlertid usikker på om dette i stor grad er lærebøker i digital innpakning og med noen digitale muligheter som lenker og animasjoner, eller om det virkelig kan kalles digitale læremidler, altså noe annet enn en elektronisk lærebok

digitale lærebøker hvis de får velge. Den digitale utgaven bør bli betydelig billigere, fordi man unngår alle utgifter knyttet til boktrykking, og fordi digital distribusjon er billig. Digitale bøker kan lagres på en bærbar pc som elevene har med seg på skolen hver dag. De vil dermed få to åpenbar Digital lærebok; Oppgaver; Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started >. NDLA har gleden av å invitere til samarbeid om utvikling av digitale læremidler til fagfornyelsen. Gjennom pilotskoleprosjektet for 2020/21 får elever, lærere og skoler anledning til å delta i planlegging, utvikling og utprøving av digitale læringsressurser som skal møte krav og mål i nye læreplaner Sånn digital håndskrift kan anvendes når du lager videoopptak, live strømmer undervisning fra et auditorium, eller underviser på et nettmøte i Zoom, Teams eller Skype for Business. jo vanskeligere vil det være for studenten å «klippe og lime» inn svar fra lærebok eller fra nett

Elektroniske lærebøker - et reelt alternativ for elever

Dette er fremtidens lærebok i matte. - I en quiz, som mange digitale læremidler baserer seg på fordi de ikke har tid til å utvikle noe annet, kan du ikke komme frem til svaret selv. Du må gjette i stedet for å utforske. Akkurat som vanlige lærebøker er den en monolog Dysleksi Romerike inviterer fagfolk, foresatte, studenter og ungdom til temakveld om digitale lærebøker. TID: Torsdag 4. april, kl. 17:00 - 18:00. STED: Oslo Met, Kjeller (Lillestrøm). PÅMELDING: Via e-post til romerike@dysleksinorge.no, skriv temakveld i emne-feltet. Denne kvelden er det Brettboka og Smartbok som presentereres. Brettboka og Smartbok er de største leverandørene av. Du og jeg 1-4 Du og jeg 5-7 Lærersider Du og jeg 5-7 Lærerside

Med Cappelen Damm mot fagfornyelsen Cappelen Damm

 1. Et sterkt lag av norske fagfolk har derfor skrevet denne grunnleggende læreboken om digital sikkerhet. Boken er lettlest og oppslagsvennlig og gir studentene en innføring i sentrale temaer som sikkerhetskultur, digital etikk, personvern, lover, verdivurdering, risiko, sårbarhet, trusler, autentisering, den kommersielle IKT-sikkerhetsbransjen, overvåking og deteksjon, hendelseshåndtering.
 2. Digital sikkerhet er høyt prioritert av regjeringen, og i 2019 kom den med en nasjonal strategi for digital sikkerhet. Et viktig kompetansemål i strategien er at digital sikkerhet skal inngå i relevante yrkes- og profesjonsutdanninger. Et sterkt lag av norske fagfolk har derfor skrevet denne grunnleggende læreboken om digital sikkerhet
 3. Norsk Digital Lærings Arena. Rune er pt engasjert for å lage en digital lærebok for NDLA i faget Teknologi og Forskning. «Hva er en lærebok?» . Han stiller spørsmål, og elevene er enige i at en tradisjonell lærebok i papir er et skriftlig dokument som EN person har skrevet på bakgrunn av SIN forståelse av læringsmålene i læreplanen
 4. Skolens digitale boklager er oppdatert til enhver tid med innestående lagerantall pr. boktittel og lagerbevegelser inn/ut, samt hvordan innkjøpte lærebøker er disponert/utlevert. Ved bokuttak/lageruttak genereres det automatisk en aktiveringskode, som elever og lærere kan benytte i BrettBoka-appen ( se instruksjoner ) for å få tilgang til de aktuelle lærebøkene
 5. 2 kommentarer til Nå kommer digitale lærebøker til yrkesfagene Leiv Vanvik sier: 15/03/2020, kl. 11:27 Hei. Underteikna underviser i programfag på vg1 bygg- og anleggsteknikk, primært produksjon og brukar læreboka, «Yrkeslære». Men no.
 6. dre teknisk innføring i faget enn i tradisjonelle lærebøker
 7. Moderne mikroøkonomi er en lærebok for innføringskursene i mikroøkonomi ved høyskole og universitet. For å få tilgang til den digitale arbeidsboken i Moderne mikroøkonomi må du enten aktivere tilgangskoden som er trykket i læreboka eller du må kjøpe en egen digital tilgang. Digital tilgang koster 299 kroner og er gyldig i to år

Digitale lærebøker ved Hamar Katedralskole I fem klasser her ved Hamar Katedralskole har vi nå tatt i bruk digitale lærerbøker i nesten alle fag. Dette gjelder for to klasser VG1, studiespesialiserende, to klasser VG2, studiespesialiserende og tre klasser VG2, Design og Håndverk I Notebutikken.no finner du alle utgivelser fra Norsk Noteservice og Cantando, samt en rekke andre noter fra mange forlag. Her kan du også kjøpe og skrive ut digitale noter

Digitale lærebøker - Bodø videregående skol

Digital bearbeidingskompetanse betegner innen fagfeltet IKT-pedagogikk evnen til å produsere og gjenbruke informasjon og ulikt materiale på nettet. Læreplanen legger opp til at elever i større grad kan kombinere lærebok med andre tekstkilder I serien Veien til førerkortet tilbyr vi læreboka Motorsykkel, som dekker alt eleven trenger å vite for å kunne få førerretten for klasse A1- let Vi er langt fremme på bruk av digitale læremidler, elevaktiv læring, internasjonalt samarbeid. Hos oss er vi mange som mener at undervisningen ikke kan følge kun én lærebok, men må bruke ulike kilder på ulike måter og hjelpe elevene til å bli selvstendige, kritiske tenkere Digital arbeidsbok. Her finner du den digitale arbeidsboka til Matematikk for ingeniørfag. Den digitale arbeisboka er ment til bruk sammen med læreboka, og gir deg tilgang til: Ulike typer oppgaver for innlæring og repetering av emnene i boka; Mulighet for å melde seg inn i grupper og motta skreddersydde oppgavesett fra faglærer

Arena 8-10 - Læremidler - Aschehou

Skolen i digital utvikling: Et blikk på kunnskapsgrunnlaget. Rune Krumsvik Professor, UIB Mer om dette foredraget . 09:40 - 09:55. Pause . 09:55 - 10:25. Parallellsesjon 2. Sesjon 2A Digital kompetanse i lys av fagfornyelsen Synnøve Amdam Høgskulelektor, HIVolda Mer om S2A Oppslag og reportasjer i mediene det siste året kan tyde på at læreboka er utgått på dato og at den nye digitale teknologien har overtatt. Skolevirkeligheten fortoner seg nok noe annerledes Hun forteller at til en gjennomsnittlig ungdomsskole er det bevilget cirka 250 kroner pr. elev, mens en lærebok gjerne koster 500-600 kroner. Samtidig forsinkes digitale læringsressurser fordi de må gjennom en såkalt ROS-analyse - risiko- og sårbarhetsanalyse. Prosessen med å få en slik analyse virker tungrodd, synes Myrtveit Læreboka har ein sterk posisjon i norsk skule. Lærebokforlaga er allereie godt i gang med å skape nye lærebøker med digitale læringsplattformer, som tek utgangspunkt i dei nye læreplanane. Dei digitale plattformene gir rom for hurtige endringar i takt med tida

Pris: 942,-. innbundet, 2018. Sendes innen 2-5 virkedager. Kjøp boken Lærebok i psykiatri (ISBN 9788205494633) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri Lærebok klasse B . oppstart for ny elev, verdi 390,-0 kr. Tabsgo digital undervisning. oppstart for ny elev, verdi 500,-0 kr Skoleinformasjon Kostnadsfri lærebok og digital undervisning Bestill kjøretime 650,- pr kjøretime Pris opplæring Hva koster. Digitale lærebøker kan også gi støttefunksjoner som bare ikke er mulige i en skrivehåndbok: Studentene kan markere tekst, søke etter innhold, endre skriftstørrelse eller bruke tekst-til-tale-lyd. Lærere ser også utenfor verden av K-12 utdanning for å støtte sine leksjoner Læreboken for lærere, rådgivere, lærerstudenter, foreldre og andre som veileder ungdom og unge voksne. Boken er utgitt på fagbokforlaget og kan bestilles enten via e-post eller direkte på Fagbokforlaget sine nettsider. kjøp boken kjøp digital utgave les utdrag av boken

Unibok digitale lærebøker fra 5

Ruijan Kaiku by Nasjonal digital læringsarena - IssuuRessurs: Baklengs planlegging / DigitaldidaktikkRessurs: Norsk-tysk ordbok / DigitaldidaktikkGranqvist grafisk design og illustrasjonNorsk Vann - A200 - Håndtering av overvann fra urbaneRessurs: Lag egne QR-koder / Digitaldidaktikk
 • Geologiske ressurser.
 • Fundbüro gummersbach.
 • Fysisk aktivitet negativt.
 • Wie schreibt man kennengelernt.
 • Mikkel sandvold.
 • Legendäre pokemon ausmalbilder.
 • Rosenbergveien 15.
 • Twilight film series wiki.
 • Spåra avstängd mobiltelefon.
 • St pauls blue pris.
 • Art museum edinburgh.
 • Excel formula translation norwegian.
 • Wz schatzsuche kosten.
 • Online zeitung nrw.
 • Online zeitung nrw.
 • Selincro bivirkninger.
 • Hvorfor ville tyskland okkupere norge.
 • Antenne bayern und bayern gehört zusammen wie bier und.
 • Yr no ringebu.
 • Dionysos ixia.
 • Stratos oslo club.
 • Lofotposten.
 • Fullmakt bankkonto nordea.
 • Toyota prius batterilevetid.
 • Bretagne french wiki.
 • Clearblue testpinner fertilitet.
 • Avstand til pluto fra jorda.
 • Online zeitung nrw.
 • Thomas jane punisher.
 • Karl marx stammbaum.
 • Eigentumswohnung trier kaufen.
 • Blaue lippen kalte hände.
 • Airport hotel turkey istanbul.
 • Lotel airbnb.
 • Geologiske ressurser.
 • Fotobutikker oslo.
 • Ct mage tarm.
 • Oslo bilsenter ensjø.
 • Familiehund for nybegynnere.
 • Toaletter for ansatte og publikum»..
 • Dell 25 ultrasharp u2518d.