Home

Nidarosdomen gudstjeneste

Denne søndagen er det studentprestene som holder gudstjeneste I Nidarosdomen. Liturg er Lena Rebekka Risnes Gudstjeneste Middagsbønn for klimaet (Midday Prayer for the climate) 12:05 Fredag 06.11 Nidarosdomen. Gudstjeneste Hverdagsbønn i For spørsmål om besøk, omvisninger, restaurering, forskning eller drift av Nidarosdomen og Erkebispegården. Menigheten — 994 36 000. For spørsmål om gudstjenester, konserter, dåp, vielser eller andre. Velkommen til høytidsmesse fra Nidarosdomen. Det er domprost Ragnhild Jepsen som leder høytidsmessen. Med seg har hun biskop Herborg Oline Finnset og sokneprestene Andreas Hilmo Grandy-Teig og Torstein Amundsen. De musikalske innslagene er ved Nidarosdomens jentekor ledet av Anita Brevik, Trondheim Vokalensemble, en korgruppe fra Nidaros domkor og Nidarosdomens oratoriekor dirigert av. Festgudstjeneste fra Nidarosdomen i Trondheim.Kirken markerer at Olav Fykse Tveit ble vigslet til biskop i Nidaros domprosti og preses for Den norske kirke tidligere i år.Representanter for kongefamilien er til stede i kirka.Biskop Olav Fykse Tveit holder prekenen og leser Matteusevangeliet, k.5, v.10-26. Organist er domkantor Petra Bjørkhaug.Domkantor Karen Haugom Olsen dirigerer Nidaros. - Som kirke skal vi i alle forhold spørre hvordan vi kan stå i forsoningens tjeneste, sa preses Olav Fykse Tveit under festgudstjenesten i Nidarosdomen, søndag 11. oktober. I sin preken understreket han kampen mot mobbing, fremmedfrykt og diskriminering

NRK TV - Gudstjeneste - TV - Gudstjeneste fra Nidarosdomen

 1. - Få ting kan konkurrere med en gudstjeneste i Nidarosdomen, sier Solberg til Vårt Land etter gudstjenesten. Kronprinsen satte også pris på gudstjenesten og var spesielt glad for vakker korsang. - Det var en veldig fin opplevelse og seremoni
 2. Vis alle Gudstjeneste Konsert Nidarosdomen For spørsmål om besøk, omvisninger, restaurering, forskning eller drift av Nidarosdomen og Erkebispegården. Menigheten — 994 36 000. For spørsmål om gudstjenester, konserter, dåp, vielser eller andre kirkelige handlinger
 3. Nidarosdomen, domkirken i Nidaros bispedømme. Foto: Michelle Maria/Pixabay.com. Gudstjenester på nett: Den norske kirkes nasjonale Facebook-side sender gudstjeneste mange søndager kl 11.00. NRK sender gudstjeneste på radio, kl 11.00 (NRK P1 og NRK P1+)
 4. Gudstjeneste fra Nidarosdomen. Høytidsgudstjeneste fra Tromsø domkirke. Midnattsmesse fra Roma. Langfredagsgudstjeneste fra Tromsø domkirke. Familiegudstjeneste fra Tromsø domkirke. Gudstjeneste fra Oslo domkirke. Gudstjeneste fra Elverhøy kirke. Døvegudstjeneste fra Trondheim 2. juledag
 5. Gudstjeneste fra Nidarosdomen, spilletid. Direkte n å. Det oppstod en feil under lasting av mediainnholdets.
 6. Nidarosdomen, egentlig Nidaros domkirke, i Trondheim er Norges mest sentrale kirke i kraft å være Olav den helliges gravkirke. Den er i dag en luthersk domkirke og menighetskirke og betraktes som Norges nasjonalhelligdom. I den norske Grunnloven av 1814 ble det slått fast at Kongeriket Norges regent skal krones i Trondheim. Nidarosdomen ble sist benyttet som kroningskirke i 1906, da Haakon.

Olavsvaka - Gudstjeneste. Nidarosdomen Tirsdag 28.07 23:00 - 23:59. Kvelden før 29. juli feires Olavsvaka - fra gammelt av våkegudstjenesten der en våket gjennom natten før den dagen kong Olav møter sin skjebne på Stiklestad. Et høydepunkt for mange er vandregudstjenesten til Olavsvaka om kvelden 28.juli Gudstjeneste fra Nidarosdomen. Sokneprest Andreas Hilmo Grandy Teig er liturg og predikant.Solveig Birkeland leser teksten. Prekenteksten er hentet fra Johannesev. kap. 16, v.16-22. Organist er domkantor Petra Bjørnhaug. John Pål Inderberg spiller saksofon. Kvartett fra Trondheim Vokalensemble dirigert av domkantor Karen Haugom Olsen deltar også

Hva skjer i Nidarosdomen og Erkebispegårde

Olsokhøymesse fra Nidarosdomen. Preses Olav Fykse Tveit holder prekenen. Liturgien er ved biskop Jan Otto Myrseth og domprost Ragnhild Jepsen. Prekenteksten er hentet fra Joh,12, 24-26. Tekstleser er Aase Laila Andersen. Kantor er Magne H. Draagen. Sangere fra Trondheim Vokalensemble og Nidarosdomens kor blir dirigert av domkantor Karen Haugom Olsen.Norsk salmebok nr. 278 Herre Gud, ditt dyre. Gudstjeneste fra Nidarosdomen. Domprost Ragnhild Jepsen er liturg og predikant. Victor Lie er tekstleser. Prekenteksten er hentet fra Johannes, kap. 21, v. 1-14. Organist er domkantor Magne Draagen. Anita Breivik dirigerer ei gruppe fra Nidarosdomens jentekor. Salmene står i Norsk salmebok nr. 204 Han er oppstanden, nr. 947 Kristus er oppstanden, nr. 203 De trodde Jesus var borte og nr. 844. Nidarosdomen er Norges opprinnelige erkebiskopkirke og en av Nordens største middelalderkirker. Domen er 102 m lang, 50 m bred og 21 m høy under skipets hvelv. Spiret er 91 m høyt. Kong Olav 5, kong Harald og dronning Sonja er blitt signet i kirken. De norske riksregaliene ble tidligere oppbevart i et kapell i domkirkens nordre vestfronttårn, her var kroner, septre, riksepler, rikssverd og. Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen på festgudstjenesten i Nidarosdomen 11. oktober. (Foto: Foto: Julia Marie Naglestad/Det kongelige hoff) Statsministeren og stortingspresidenten deltar også. Den norske kirkes nye preses Olav Fykse Tveit ble vigslet og innsatt under en gudstjeneste i Nidaros domkirke 10. mai i år Gudstjeneste fra Nidarosdomen.Studentprest i Trondheim,Camilla Winsnes, holder prekenen.Lena Rebekka Risnes er liturg, medliturger er Kristin Marie Singstad og Synne Anbjørg Dagestad. Prekenteksten er hentet fra Johannesevangeliet, kap.10, v. 11-18. Domkantor Petra Bjørnhaug spiller. Sangen står ei korgruppe fra Schola Sanctae Sunnivae for

NRK TV - Gudstjeneste - TV - Høytidsmesse fra Nidarosdomen

Festgudstjeneste i Nidarosdomen - Gudstjeneste - radio

 1. • 11.10.2020. Gudstjeneste fra Filadelfiakirken i Oslo. 57
 2. I hjertet av det historiske Trondheim ligger katedralen. Sagaen og historien har gitt Nidarosdomen en verdig posisjon blant Norges turistattraksjoner. På denne møteplassen finnes et levende gudshus, en populær konsertarena. Kong Olav Haraldsson, som døde i 1030, ble etter slaget på Stiklestad gravlagt ved Nidelven
 3. Munken i Nidarosdomen i Trondheim er trolig Norge mest kjente spøkelse. Munken skal første gang ha vist seg for biskopens kone i 1924, midt under en gudstjeneste i katedralen
 4. Byfugliens siste gudstjeneste i Nidarosdomen. Se bildene fra avskjedsgudstjenesten for preses Helga Haugland Byfuglien, som er den første preses i Den norske kirke med sete i Trondheim. Alle foto: Roar Blåsmo-Falnes. Domkirken var så godt som fullsatt til dagens avskjedsgudstjeneste ved Helga Haugland Byfuglien

festgudstjeneste - Nidaros biskop og bispedømmeråd

Her er oversikten over gudstjenester under Olavsfest 2019. I tillegg til en rekke gudstjenester, tilbyr kirken både dåp og nattverd under festivalen. Det er «drop-in» nattverd i Erkebispegårdens kapell søndag 28. juli (kl. 13-16) og fra mandag 29. juli til lørdag 3. august (kl. 11-16). Det er også mulighet for velsignelse og forbønn Gudstjeneste Kronprins Haakon ble møtt av preses Olav Fykse Tveit og leder av Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, da han ankom Nidarosdomen søndag formiddag. I bakgrunnen står biskop Herborg Finnset Nidarosdomens Guttekor inviterer til julekonserten med lengst tradisjon i Nidarosdomen. Siden 1927 har Guttekoret ivaretatt denne tradisjonen, og også i 2020 kan publikum vente seg en usedvanlig fin konsertopplevelse med Nidarosdomens Guttekor, fiolinist Joakim Røbergshagen, TrondheimSolistene og organist Magne H. Draagen under ledelse av dirigent Bjørn Moe

Høytidelig festgudstjeneste i Nidarosdomen - Vårt Lan

 1. Folk samler seg utenfor Nidarosdomen der jubileumsgudstjenesten skal foregå. Foto: NTB scanpi
 2. - Dette blir en gudstjeneste hvor vi trekker de store historiske linjer. I 1914 hadde man også grunnlovsgudstjeneste i Nidarosdomen, med kongeparet og hele det offisielle Norge. Nidarosdomen er den eneste bygning og lokalisering som er nevnt i Grunnloven, der ved navnet Trondheims domkirke, forteller domprost Ragnhild Jepsen
 3. 5. og 6. desember 2019 kl. 19.30 i Nidarosdomen . Tradisjonen tro inviterer Nidaros domkor og Trondheim Symfoniorkester sammen med Trondheim Vokalensemble til førjulskonserter i Nidarosdomen midt i adventstiden. Kantate 1-4 fremføres. Juleoratoriet er fortellingen om Jesu fødsel i musikkdramatisk form
 4. Den norske kirkes nye preses, biskop Olav Fykse Tveit ble vigslet og innsatt under en gudstjeneste i Nidaros domkirke 10. mai i år. På grunn av smittevernrestriksjonene ble vigslingsgudstjenesten holdt i begrensede former og utenfor det planlagte kirkemøtet
 5. TV-gudstjeneste. Sogneprest Torstein Amundsen og tekstleserne Henrikke Sølvberg Borgersen og datteren Kristin Sølvberg Hagen under leseprøven til den aller første direktesendte TV-gudstjenesten fra Nidarosdomen på julaften

Nidarosdomen har hatt gammeldags og mangelfull belysning, det være festgudstjeneste for å markere helgens kirkemøte og ny preses for biskopene som ble vigslet i en nedskalert gudstjeneste i mai. Det skulle komme prominente gjester og det skulle være TV-overføring. Vi fikk derfor høre vakker korsang. I påska blir gudstjenestene og konsertene fra Nidarosdomen en viktig satsing. - Det er flott å kunne presentere gode gudstjenester og konserter fra nasjonalkatedralen i påska. Slik gir vi et tilbud til alle de som sitter hjemme I stedet befinner han seg på samme tidspunkt i et folketomt Nidarosdomen og streamer en gudstjeneste. - Når NRK sender en gudstjeneste fra Nidarosdomen, har de en teknisk stab på 20-30 personer. I påsken blir det en minimumsstab og en meget enkel produksjon • NRK sender gudstjeneste direkte fra Tromsø domkirke langfredag kl. 11.03 på NRK 2, NRK P1 og NRK P1+. • Den norske kirke strømmer gudstjeneste fra Nidarosdomen på sin Facebook-side kl 18. Mange menigheter over hele landet strømmer sine gudstjenester på sosiale medier. Her er en oversikt over noen av gudstjenestene som strømmes Nidarosdomen ekstra pynta. To dager før konserten med Aurora er det en spesiell gudstjeneste i Nidarosdomen. Da markeres det at det er 500 år siden Martin Luther offentliggjorde sine 95 teser.

Gudstjenester - Den norske kirke - Startside kirken

Nidarosdomen: Her blir han vigslet til preses og biskop. Nyheter: Olav Fykse Tveit (59) blir søndag vigslet til biskop og preses i Den norske kirke i Bispemøtet under en gudstjeneste i Nidarosdomen Her i Nidarosdomen kjenner vi pulsslag av år og hundreår. Kyrkja i vårt land har samla menneske og formidla verdiar vi kan leve saman på. No er det vår tid. Tida møter oss med store forventningar. Dei kjem også frå dagens evangelium. Og Jesu ord har ikkje gått ut på dato. Med tanke på det vi høyrte, må ein nesten seie: Dessverre

NRK TV - Gudstjeneste - T

Nidarosdomen - Wikipedi

Olavsvaka holdes i Nidarosdomen natten til den 29. juli. Den starter med en gudstjeneste kl. 23.00. Gjennom hele natten er det tidebønner hver hele time, fram til morgensang kl. 06.00. Det er en helt spesiell stemning i Nidarosdomen denne natten Vi besøkte Nidarosdomen og var med på en Gudstjeneste der. Både domkor og jentekor var med. Fin musikk og en utrolig lyd fra orgelet. Var også en tur med gaid. Fantastiske steinarbeider og mange detaljer. På vestveggen ute er det steinfigurer av konger, helgener, apostler samt Jesus og Maria

Olavsvaka - Gudstjeneste - Nidarosdomen

Snåsamannen skal tale i Nidarosdomen (VG Nett/NTB) Snåsamannen skal under en gudstjeneste i Nidarosdomen fortelle om sitt liv og virke Den norske kirke, Oslo, Norway. 36K likes. Velkommen! På denne siden vil vi speile Den norske kirkes tro, liv og virksomhet. Kom gjerne med innspill og spørsmål Gudstjeneste fra Nidarosdomen på NRK. Public · Hosted by Nidarosdomen / Nidaros Cathedral. clock. Sunday, April 19, 2020 at 11:00 AM - 12:00 PM UTC+02. about 3 months ago. pin. Nidarosdomen / Nidaros Cathedral. 31 Went · 65 Interested. Share this event with your friends. Hosted by

Gudstjeneste fra Nidarosdomen - Gudstjeneste - radio - NRK

Alteret gjør Nidarosdomen til samenes katedral, sier biskop i Nidaros, Tor Singsaas. Kirken har fra før glassmalerier av kunstneren Oddmund Kristiansen, som har samisk bakgrunn. Biskopen ser det som en « Guds fingerpek» at de samiske fargene gjennom maleriet har «glødet inn i domen» i mange år uten at noen visste det Byfugliens siste gudstjeneste i Nidarosdomen(pluss) Adressa.no 26.01.2020 - 16:14 Se bildene fra avskjedsgudstjenesten for preses Helga Haugland Byfuglien, som er den første preses i Den norske kirke med sete i Trondheim Biskop. Foreldre: Sogneprest Karl Anton Fjellbu (1865-1933) og Ellen Johanne Retvedt (1865-1941). Gift 26.10.1918 med Karen Christie (21.6.1892-13.9.1965), datter av sorenskriver Honoratus Bonnevie Christie (1861-1942) og Oleanna Johanne Amalie Paulsen (1861-1904).Arne Fjellbu var en av de sentrale aktørene i den norske kirkekampen under den annen verdenskrig

Festgudstjeneste fra Nidarosdomen - Gudstjeneste - radio

Olav Fykse Tveit (59) ble søndag vigslet til biskop og preses i Den norske kirke i Bispemøtet under en gudstjeneste i Nidarosdomen I år sendes historiens første julegudstjeneste fra Nidarosdomen i Trondheim, melder NRK, som også i år varter opp med den populære «Kvelden før kvelden»-sendingen. Haddy Njie og Mikkel Niva leder denne, mens Sissel Kyrkjebø avslutter lille julaften på NRK med konsert Johannes Paul II besøkte Nidarosdomen den 2. juni 1989, og feiret da økumenisk gudstjeneste sammen med daværende lutherske biskop Kristen Kyrre Bremer. Pavens preken kan leses her . I Bergen markeres dagen med messe i Johanneskirken klokken 14.00, samt en egen utstilling viet Johannes Pauls liv

Nå blir det tur for Øvre Telemark prosti til Nidarosdomen og Spillet om Olav den Hellige på Stiklestad 25. - 30. juli 2019 Nidarosdomen / Nidaros Cathedral. 10. desember 2017 · I Nidarosdomen finnes det mange skjulte skatter som de besøkende ikke får oppleve, fordi belysningen i katedralen er for dårlig. Møt hunden i oktogonen - en av de mørklagte skattene fra middelalderen

Juletoner fra Nidarosdomen - Duration: 28:50. Ftureman 1,129 views. 28:50. Massed Pipes & Drums parade through Deeside town to start the Ballater Highland Games 2018 - Duration: 9:27 Bli med på gudstjeneste. Vi møtes hovedsakelig på søndager kl. 11:00, i Credo Frikirke på Heimdal. Morgenbønn i Nidarosdomen. kl. 10:00 - 11:00. Hver fredag har vi bønnemøte i et av sidekapellene til Domen. Møte opp ved Vestfronten GUDSTJENESTE: Olsokhøymesse - Nidarosdomen · Kirke · Free. Read on. 13:00. Vestfrontmøtet: ÆRE VÆRE GUD I DET LAVESTE. Kirkehagen · Snakk · Free. Read on. 14:00. Byvandringer: Skipakrok- gammel havn på ny plass. En vandring i middelalderbyen. Ytre Kongsgård · Folkeliv · 200. Read on

11:45 - Gudstjeneste fra Nidarosdomen 13:00 - Stemmerettsjubileet 14:00 - Å være norsk - i detalj 15:00 - Utakt 17:00 - Høydepunkter fra Gratulerer med dagen! 18:00 - Gjest i NRK P1 - Shoaib Sultan 18:30 - Superblokka 19:00 - Kveldsåpent 22:00 - Radio Rock Lørdag. 00:00 - Nattønsket 02:00 - Lørdagskveld med Pia Skevik 04:00 - Norsk på nors

Olsokmesse fra Nidarosdomen - Gudstjeneste - NRK Radi

En konfirmasjons­gudstjeneste skal samle de unge og deres familie og venner til fest, og gudstjenesten skal være en markering av konfirmantene som er i kirken for å bekrefte sitt dåpsløfte. Den betente Midtøsten-konflikten har ingenting i en konfirmasjons­gudstjeneste å gjøre, og slettes ikke som en promotering av en annen religion Kl 18 overfører vi direktesendt gudstjeneste fra Nidarosdomen. Ved kapellan Marie Farstad og domkantor Magne Draage Det blir etablert et pressesenter i «Kirkestuene» i Waisenhuset ved Nidarosdomen. Her vil det bli gjort tilgjengelig plan for gudstjeneste og presseplasser - og manus for preken og andre taler. Det vil være mulig å arbeide her både før og etter gudstjenesten

Nidarosdomen - Store norske leksiko

Tekster fra muslimenes hellige bok Koranen ble lest i Nidarosdomen under en gudstjeneste fredag. Det var i forbindelse med en fredsgudstjeneste for barn i anledning FN-dagen at den uvanlige tekstlesningen fant sted. De fremmøtte barna fikk høre både bibeltekster og vers fra Koranen Nå er det endelig klart for gudstjeneste. Men begrensningen er på 50 deltakere fra 7.5 til 15.6, og man må holde smittevernbestemmelsene, blant annet en meter avstand. Dessuten er det uklart om myndighetene vil at arrangørene av ulike arrangementer skal vite navnet på deltakerne av hensyn til smittesporing Preses Byfuglien ledsaget Kongen og Kronprinsparet ut av Nidarosdomen som de første av menigheten. 31. oktober - var det 500 år siden reformasjonen som var en religiøs omveltning fra katolismen til protestantismen. Til Norge kom reformasjonen i 1537 da erkebiskop Olav Engelbrektsson flyktet fra Nidaros Nidarosdomen bader i sol og i domkirkeparken synger «alle fugler» med på klokkespillet ☀️ God pinse og velkommen til våre gudstjenester klokken 11.00 og Direkteoverført gudstjeneste fra Nidarosdomen. Nidarosdomen / Nidaros Cathedral. 3,1 k visninger · 2. mai. 3:28. Schola Sanctae Sunnivae. Nidarosdomen / Nidaros Cathedral. 4,8 k.

31. oktober 1517 presenterte Martin Luther sine 95 teser mot avlatshandel, og startet med dette den lutherske reformasjonen. På femhundreårsdagen, inviterte Nidarosdomen til gudstjeneste I dag har jeg startet dagen i Nidarosdomen. En av guttene mine synger i Guttekoret, og da er en av jobbene å synge til gudstjeneste flere ganger i året. Og jeg syns det er en veldig fin ting å være med på Klikk på: Gudstjeneste: Gudstjeneste fra Molde domkirke 17.07 (11:03-12:00) Torsdagsmesse i Vår Frue kirke. Chorus deltok på Torsdagsmesse i Vår Frue kirke 23. juni 2011, og fremførte deretter smakebiter fra Duke Ellingtons Sacred concert II. Samefolkets dag i Nidarosdomen

Da Kong Haakon døde i 1957, fantes det dermed ingen lovhjemmel for kroning i Nidarosdomen. Seremonien startet med en gudstjeneste. Så fulgte salvingen av monarken, der han ble strøket med innviet olje. Deretter kom selve kroningsakten der Kongen fikk overrakt regaliene som symboler på den verdslige makten Vår konklusjon er entydig, orgelkomiteen har arbeidet åpent og dialogisk, og har på en grundig og fin måte klart å veie viktige hensyn mot hverandre. Nå håper vi finansieringen går i orden, så orgelet kan stå ferdig til 20. mai 2014, når grunnlovsjubileet skal feires ved en stor, offisiell gudstjeneste i Nidarosdomen, sier Slungård Nidarosdomen / Nidaros Cathedral sendte direkte. 1. november 2017 · I kveld har guttekoret besøk fra Stuttgart. 1,2 k visninger. Relaterte videoer. 0:55. Nidarosdomen. Nidarosdomen / Nidaros Cathedral Den katolske kirke er en verdensomspennende kirke, under ledelse av pave

NRK TV – Gudstjeneste - TV

Kontortid: Alle hverdager kl. 10.00-15.00. Adresse: Nygårdsgaten 3, 5015 Bergen Tlf. 55 21 59 50 bankkontonr.3624.07.60031 E-post: bergen@katolsk.no Utenom kontortiden er telefonen viderekoblet til vakthavende prest Trondheim (NTB): Snåsamannen skal under en gudstjeneste i Nidarosdomen fortelle om sitt liv og virke. Publisert: Oppdatert 5. juni 2009. Den utvidede gudstjenesten skal holde 29. juli i forbindelse med Olavsfestdagene. Biskop Tor Singsaas ringte selv til Joralf Gjerstad, bedre kjent som Snåsamannen. Olavsfestdagene er en kirke- og kulturfestival som arrangeres i Trondheim rundt olsok hvert år. I ti dager presenteres over 300 arrangementer med 800 internasjonale og norske artister (2005). Arrangementene foregår på scener over hele byen; Nidarosdomen, Olavshallen, Frimurerlogen, Vår Frue kirke, Rica Nidelven Arena og på utescenene i Borggården på Erkebispegården og Torvet, for å. Hun legger til at å få oppleve en gudstjeneste i Nidarosdomen, Norges nasjonalhelligdom, er noe alle burde unne seg å oppleve, uansett hvilket livssyn man måtte ha. I tråd med formålsparagraf og kultur. Hergum poengterer videre at det ikke bare er fordi det er et kristent arrangement at hun har sagt ja til å invitere elevene til dette

Pilegrimsvandring - Nidaros biskop og bispedømmeråd

Gudstjeneste fra Nidarosdomen (Gudstjeneste - TV) Gudstjeneste fra Nidarosdomen (Gudstjeneste - TV) Varden menighet. 25. april kl. 08:20 · Da har kirkeklokkene akkurat ringt over Storhaug. De ringer for «å ringe helgen inn», og minner oss om at Gud er med oss alle dager. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad deltar på gudstjeneste i Nidarosdomen, og åpning av Kirkemøtet i Trondheim

Olav Fykse Tveit understreket kjærlighetens kraft da han ble vigslet til biskop og preses i Den norske kirke. Vigslingen skjedde under en høytidelig gudstjeneste i Nidarosdomen, søndag 10. mai, som ble gjennomført etter smittevernreglene i korona-tiden NRK sender gudstjeneste de neste søndagene på TV og radio, kl 11.00. Søndag 03. mai sendes gudstjeneste fra Nidarosdomen i Trondheim via NRK TV. Nærbø kirke sender gudstjeneste her kl 11.. Bogafjell kirke sender også gudstjeneste på youtube kl 11.. Frøyland Orstad kirke sender gudstjeneste som starter kl. 1030 på youtube.. Her er flere forslag på Den norske kirkes sider Kari Veiteberg (født 4. februar 1961) er biskop i Oslo bispedømme.Hun tiltrådte som biskop 17. desember 2017, og var før dette bymisjonsprest i Kirkens Bymisjon i Osl Gudstjeneste. I dag var Deres Majesteter Kong Harald og Dronning Sonja til stede ved studentgudstjeneste i kapellet ved Augsburg College og gjester ved en mottakelse hos Minnesotas guvernør. nytt kirkemøte og nytt kirkeråd med en festgudstjeneste i Nidarosdomen i formiddag.. • Drive-in gudstjeneste 1. Påskedag i Kvinesdal. Påskedag blir det drive-in gudstjeneste fra parkeringsplassen ved Kulturhuset i Kvinesdal kl. 11. Da kan folk møte fram i bil og delta i gudstjenesten. Klikk les mer og last ned programmet for gudstjenesten. Sendes også på Radio Kvinesdal • Risør/Søndeled menigheter - kl 11 • Skien.

NRK TV – Gudstjeneste - TV – Familiegudstjeneste fraNidarosdomen - NidarosdomenGudstjeneste fra Heimdal kirke - Gudstjeneste - radio

Kong Harald tar avskjed med biskop Fredrik Grønningsæter etter gudstjeneste i Narvik kirke i august 1992. Hjelpeprest i Strinda 1954-1957, hjelpeprest i Nidarosdomen 1957-1962, sokneprest i Gimsøy i Lofoton 1962-1968, student- og bygdeungdomsprest i Oslo 1968-1972,. This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu Tråante 2017 var en feiring av 100-årsjubileet for samefolkets første landsmøte i Trondheim som åpnet 6. februar 1917, dagen som senere har blitt Samenes nasjonaldag.Byen Trondheim heter «Tråante» på sørsamisk.. Feiringen startet med ei jubileumsuke i Trondheim i februar 2017, og ble markert med ulike arrangementer gjennom hele året Kirkeklokker er klokker støpt i bronse (22 % tinn og 78 % kobber) som brukes til å kalle menigheter til messe. De ringes og klinger ved kolvens (knevelens) egenbevegelse. Klokkeringing har vært i bruk siden tidlig i middelalderen for å kalle folk sammen til gudstjeneste. Før høymessen i Den norske kirke skal det ringes tre ganger, den siste gangen like før gudstjenesten begynner Billetter: Besøkssenteret ved Nidarosdomen (ingen billettavgift) tlf 815 33 133, Olavshallen, 7-eleven, Narvesen og Posten (ikke post i butikk) PROGRAM. NIDAROSDOMEN VĂĽren 2014. www. Oslo, Trondheim 20170129. Statsminister Erna Solberg deltar sammen med Kirkemøtets medlemmer på gudstjenesten i Nidarosdomen søndag formiddag. Denne høymessen er en offisiell åpning av Reformasjonsjubileet 2017. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpi

 • Tanzen in ostfriesland.
 • Najnowsze ulub pl.
 • Mango og avokadosalat sashimi.
 • Partiaviser norge.
 • Brooklyn beckham instagram.
 • Sparta athens war.
 • Gokart klubb oslo.
 • Gester.
 • Audi s tronic.
 • Tanzatelier jork.
 • Formic acid molar concentration.
 • Billig fiskefor.
 • Försvarsmakten.
 • Kletterverein mönchengladbach.
 • Innesko herre.
 • Beskjæring rosespirea.
 • Arena uio.
 • Blæksprutte hjerter.
 • Simultant definisjon.
 • Johnny depp movies list.
 • Rimondo log in.
 • Dnb straksbetaling helg.
 • Åsgårdstrand hotell.
 • Perler smykker lage selv.
 • Irish whiskey mild.
 • Er glaukom arvelig.
 • Olympic.
 • Skicka paket till england pris.
 • Barbord billigt.
 • Nauwieser fest 2018.
 • Zakynthos reise.
 • Advent calendar hot makeup.
 • Nm stor bakke 2018.
 • Dårlig karakter på eksamen.
 • What is pid.
 • Handla taxfree på hemresan.
 • Varemerkeregister.
 • Acv imvu.
 • Spansk sångare.
 • Windows 10 tablet mode off.
 • Kullbørster til elektromotor.