Home

Språkrådet bruk av bindestrek

Språkrådets svarbase - sprakradet

Nei. Skrivemåten e-post (og å e-poste) med bindestrek ble vedtatt av Språkrådet allerede i 1995.Skrivemåten epost er fremdeles like uaktuell som iland og abombe.. Bokstaven e kom i utstrakt bruk for elektronisk rundt midten av 1990-tallet. I dag har vi således fått bl.a. e-handel, e-forretningsdrift, e-innsyn, e-læring, e-minister og e-sport.. Her skal det ikke være mellomrom på hver side av tankestreken. 1. mai-10. september årene 1349-54 sytti-åtti personer kapitlene 2-10 veien Rjukan-Kongsberg forholdet Lenin-Inessa Armand kampen Norge-Sverige endte 2-0. Forskjellen i bruk av bindestrek og tankestrek kommer fram i eksemplene under Regler for bruk av bindestrek. Korrekturavdelingen.no tilbyr veiledning i rettskrivning og tegnsetting. Skrivereglene følger offisiell norsk rettskrivning Bindestrek kan ifølge Språkrådet ikke lenger brukes i slike tilfeller. Les mer om talluttrykk. Tankestrek i kombinasjon med komma for å markere null øre. kr 59,- Se også artikkelen om bindestrek. Man finner også en liste over navn og ord med bindestrek her. Tilbake til toppen av siden

En bindestrek (-) er et tegn som brukes til binde sammen orddeler og for å holde sammen et ord delt ved linjeskift.. Bindestreken forveksles ofte med tankestrek, til-og-fra-strek og replikkstrek (-) samt minustegn (−), som alle er lengre. En bindestrek skal være en kvart gefirt lang Med pedagogisk bindestrek menes bindestrek som gjør lesingen av ordet lettere. Vanligvis står en slik bindestrek mellom leddene i et toleddet eller flerleddet ord. Eksempel: Det engelske CALL GIRL uttales på norsk (og forresten også på engelsk) som ett ord: kålgørl. På norsk skal det skrives CALLGIRL Det skal ikke være mellomrom før og etter streken. Streken er en tankestrek, altså ikke bindestrek. Bruk helst ikke uttrykksmåten «fra kl. 13-15». Hvis du skriver «fra», må du også ha med et «til»: Middagsservering fra kl. 13 til kl. 15. Med årstall: 1840-1845 eller 1840-45. Men bare 1840-194 rearrangering av T-cellenes antigenreseptorgener. CD4+ T-celler, skriv heller CD4-positive T-celler. Ved sammensatte uttrykk med ord foran bokstavledd og/eller talledd settes bindestrek bare etter bokstavleddet og/eller talleddet, f.eks.: vitamin A-mangel. hepatitt B-vaksine. fragil X-syndrom. type 2-diabetes. klasse II-molekyler. OBS Språkrådet - informasjon om norsk språk, bokmål og nynorsk, reglar og råd, øvingar, språkhistorie, Kombinasjonen av et uhøytidelig og et klassisk språk gjør Eggen til en fremragende sakprosaforfatter, Språkprisen for 2020 ble delt ut til Torgrim Eggen for fremragende bruk av norsk i sakprosa

Tankestrek - Språkrådet

Tankestrek eller bindestrek. 20. januar 2007 (oppdatert 24. mai 2009) Ein vanlig feil når det gjeld teiknsetting i norsk skrift er bruk av bindestrek i staden for tankestrek. Tankestreken har ein annan utsjånad og funksjon enn bindestreken, men likevel vert dei to ofte forveksla Om bruk av informasjonskapsler (cookies) på Korrekturavdelingen.no. Alle skrivereglene på dette nettstedet er, der ikke annet er nevnt, i samsvar med offisiell norsk rettskrivning. Takk for tips og rettelser fra alle dere trofaste brukere! Webredaktør: Per-Erik Skramstad Utviklet av Webkommunikasjon.n Annen bruk av bindestrek. Der tre like konsonanter støter sammen, kan vi bruke bindestrek eller sløyfe den ene konsonanten: trafikk-kork eller trafikkork . Vil vi utelate en del av et ord, må vi markere det som er utelatt, med bindestrek: bestefedre og -mødre, helse- og sosialsektoren, Tana- og Karasjokvassdrage Bruk av bindestrek når du skal lage et ord. Om du benytter et egennavn i sammensatte ord, eller lager et sammensatt ord for anledningen, brukes vanligvis bindestrek. Eksempler: Office-programmer. Internett-tilkopling. Google-søk. Hagen-vitser. Så raskt et sammensatt ord blir vanlig og har gått inn i allmenn språkbruk, kan bindestreken. Med bindestrek. Både på norsk og engelsk brukes flere skrivemåter, med og uten bindestrek (ehelse, e-helse og mhelse, m-helse), eventuelt også med stor H (eHelse, mHelse). På samme måte som andre e-ord (e-resept, e-bok) anbefales bruk av bindestrek på norsk både for e-helse og m-helse

Slik bruker du semikolon . Semikolon er et problembarn. At journalister og andre har problemer med kommareglene, er forståelig.Finn-Erik Vinje bruker 16 sider, tettpakket med eksempler, på å forklare dem i sin bok Skriveregler.Men at det skal være så vanskelig å lære seg reglene for bruk av semikolon, er temmelig ubegripelig Bruk hardt mellom dersom du vil unngå deling ved linjeskift. Om minst én av sidene av skråstreken består av flere ord som hører sammen, skal det settes mellomrom på begge sider. Skråstrek ved angivelse av tidsrom. Tippeligaen 2006/2007; skoleåret 2003/2004 . Tilbake til toppen av siden. Skråstrek skiller verslinjer i dik Dobbel bindestrek. Hva er en dobbel bindestrek? En dobbel bindestrek er en sjelden brukt skilletegn som ligner en standard bindestrek men benytter to parallelle bindestrek. Symbolet. Bruke dobbel understreking. Hvis alternativet AutoFormat for å endre understrekingstegn til kantlinjer er slått på, trykker SKIFT + bindestrek (-). Hovedregelen er at bindestrek ikke brukes i sammensatte ord Orddeling er en betegnelse på deling av ord over to eller flere linjer. Begrepet omfatter både særskriving og det å bryte ett ord over to linjer med bruk av bindestrek på slutten av første linje. Eksempelvis brukes ofte uttrykket «orddelingsfeil» ofte feilaktig når feilen er en «særskrivingsfeil» Bruk av bindestrek Divines spør-og-lær-foru

En bindestrek er et tegn som brukes til binde sammen orddeler og for å holde sammen et ord delt ved linjeskift.[1 Bindestrek er brukt på to måter i Bokmålsordboka. For det første kan et oppslagsord begynne eller slutte med en bindestrek. Dette viser at det ikke dreier seg om et fullstendig ord, men om et etterledd i slutten av ordet (bindestrek foran), eller et forledd i begynnelsen av ordet (bindestrek etter). For det andre brukes bindestrek i eksemplene 8. navn på et gårdsbruk som vedkommende eller en av dennes foreldre eier og har eid i minst 10 år, eller som vedkommende eller en av foreldrene bruker og har brukt i minst 20 år eller har brukt i minst 10 år og har en bruksrett til som er fastsatt for en av foreldrenes eller vedkommendes livstid SPRÅKET VÅRT. I 1996 normerte Språkrådet skrivemåten for digitale bøker: Det skulle hete e-bok, åpenbart inspirert av e-post - altså med bindestrek Språkrådet veileder. Flere av landets universiteter og høgskoler har fusjonert og fått nye navn. Det er flere Språkrådet ikke har vært fornøyde med. De var for eksempel negative til navneneHøgskolen i Innlandet, Høgskolen i Sørøst-Norge og Nord universitet, i tillegg til at de mislikte OsloMet-forslaget

Dette sier Språkrådet - Elbil og elsykkel er en sammensetning av el (kortord for 'elektrisk, elektro-') samt bil og sykkel, og hovedregelen for sammensatte ord er at vi skriver dem i ett uten bindestrek Eksempler av bindestrek på engelsk. Disse setningene er hentet fra eksterne kilder og kan derfor inneholde feil. Bab.la tar ikke ansvar for feilaktig innhold. Norwegian Legg til en bindestrek (-) foran et ord eller et nettsted hvis du vil utelukke alle resultater som inneholder dette ordet. more_vert. open_in.

Bindestrek - Korrekturavdelingen

Tankestrek (- eller —) er et skilletegn som hovedsakelig brukes for å symbolisere en tankepause i en setning.Tegnet brukes også for å markere direkte tale eller sitat, samt i forbindelse med tallord.En tankestrek er lengre enn en bindestrek (-), og på skrivemaskiner som manglet tankestrek, ble tegnet gjerne uttrykt gjennom to påfølgende bindestreker (--) Skråstrek (/) er et skrifttegn som brukes som et skilletegn for å angi alternativer (i betydningen eller) og kombinasjoner (i betydningen og).Tegnet brukes også i måleenheter, i enkelte forkortelser og i matematiske brøker. Skråstrek kalles «slash» på engelsk, mens omvendt skråstrek eller «bakstrek» (\) kalles «backslash» Bindestrek (-) er eit skriftteikn danna av ein kort vassrett strek i middels høgd på linja.Bindestreken blir brukt til å binde saman ordledd i samansette ord og ord som er delte av linjeskift, og som erstatning for ordledd i visse uttrykk, til dømes ved gjentakingar.Bindestreken er kortare og har eit anna bruksområde enn tankestreken.Vi finn bindestreken til høgre for punktumet på eit.

Tankestrek må ikke forveksles med bindestrek

Bindestrek - Wikipedi

 1. Tankestrek (- eller —) er et skilletegn som hovedsakelig brukes for å symbolisere en tankepause i en setning.Tegnet brukes også for å markere direkte tale eller sitat, samt i forbindelse med tallord.En tankestrek er lengre enn en bindestrek (-), og på skrivemaskiner som manglet tankestrek, ble tegnet gjerne uttrykt gjennom to påfølgende bindestreker (--)
 2. oritetsspråk), både overfor offentlige institusjoner og allmennheten. Språkrådet har to forløpere. Norsk språknemnd ble opprettet i 1952. Språknemnda ble i 1972 avløst av Norsk språkråd, som igjen ble omdannet til Språkrådet i 2005.
 3. igrammatikk» og lese i den delen av
 4. igrammatikken brukar vi infinitiv på -e.Same kva du vel, er det viktig å vere konsekvent i ein og same tekst. Skriv du å lese, kan du ikkje i neste setning skrive å kasta, eller motsett.Desse to formene går under namna a-infinitiv og e-infinitiv, og må ikkje.
 5. ikke har bindestrek, akkurat som vi ikke skriver tele-faks, men telefaks. Men det er greit, nå vet jeg hva Språkrådet mener om saken, så får vi se hva folket foretrekker i fremtiden. Det skulle ikke overraske meg om bruk av epost uten bindestrek blir mer vanlig enn med bindestrek, langsomt me

Hvilke regler gjelder for sammensatte ord? Når skal det

 1. Bruk av bindestrek ved NYTT TEMA. Deco_20 Innlegg: 5295. 29.12.10 01:02. Del. Mulig jeg klusser litt med begrepene her, men tror jeg skal greie å gjøre meg selv forstått. Følgende setning (som faktisk er fra Jonas Gahr Støre på Facebook-siden hans) skrives ofte på disse to ulike måtene
 2. dre det er snakk om et egennavn (Jotun-maling), samt hvis man setter sammen tre ord eller fler (dette for at det skal bli lettere å lese)
 3. Spør Språkrådet om tittel-hjelp. Tidligere denne måneden sendte justis- og beredskapsdepartementet (JD) et brev til Språkrådet, hvor de ber om Språkrådets vurdering av deres forslag til ny tittel på sysselmannen
 4. nelige stavefeil}} (se også her for eksempler på bruk av malen). Lista er ordnet i alfabetisk rekkefølge med utgangspunkt i stavefeilen det er oppslag på
 5. Sjøfartsdirektoratets språkprofil (pdf) - Språkrådet

NRK brukar difor statstilsette på nynorsk, og på bokmål både statstilsatte og statsansatte. Elsparkesykkel og elsykkel 19. august 2020. Vi skriv «elsparkesykkel» og «elsykkel» utan bindestrek på same grunnlag som «elbil». Samansette ord skal i hovudregel skrivast utan bindestrek. Ordet «el» er mykje brukt og er eit kortord Skrivemåte av navnet på en ny jernbanestrekning mellom Fauske og Tromsø bruke et annet navn enn det som allerede er i bruk for den eksisterende delen av strekningen. Ifølge skrivereglene skal sammensatte navn som har et navn med bindestrek som forledd, ha en ny bindestrek Bindestrek (kjent som Guiones) brukes mye mindre i spansk enn de er på engelsk. De brukes sjelden i skriftlig form av dagligtalen, finne bruk oftest i journalese og skriftlig på en mindre uformell karakter. Den primære tidsbindestreker er brukt i spansk er å kombinere to adjektiver,. Bindestrek - Ved hjelp av bindestrek og hakeparenteser kan du angi et sett av tegn du vil finne samsvar med. Hvis du for eksempel vil finne samsvar med enhver stor bokstav, kan du angi [A-Z]. Om du har behov for å finne samsvar med ethvert tall, kan du angi [0-9]. Vilkår for bruk Side 2- Fra Språkrådet, om smiley-bruk og tegnsetting Skilpaddas flisespikker

Tall, tid og dato - Språkrådet

Sammenskriving og bindestrek Tidsskrift for Den norske

Om bruk av språk i skandinavisksspråklege publiseringskanalar Vårt syn er at vitskapleg publisering bør skje på dei språka som er relevante for forskingsresultata og forskarfellesskapen, skriv Språkrådet kjenner ikkje i detalj til dei ulike publiseringskanalane på alle fagområde i universitets- og høgskulesektoren Side 3- Fra Språkrådet, om smiley-bruk og tegnsetting Skilpaddas flisespikker Word-tips.no - hurtigtaster og smarte løsninger for effektiv tekstbehandling. Her samler vi tips om effektiv bruk av Word og andre tekstbehandlingsprogrammer

Språkprofil Sogn og Fjordane fylkeskommune 4. 1. Språket viser kven vi er Språket vårt er ikkje nøytralt eller objektivt, men seier noko om kven vi er, og korleis vi ønskjer å verte oppfatta Bruk, Verb, Boka, Sprakradet.no; READ. Godt språk i lærebøker - Språkrådet . READ. GODT SPRÅK I LÆREBØKER. historiske nemningar som Gyldenløvefeiden/ 4.3.4.3 Skråstrek. Gyldeløvestriden og Wienkongressen utan bindestrek. I ordbøkene står òg Warszawapakten/ Warszawapakta skrive slik. Før vi.

Språkrådet

Sylfest Lomheim: Mannen som ikke tisser Språkprofessoren var ekspertvitne i rettssaken mot Laila Bertheussen. Det førte til en debatt om hvorvidt menn sier tisse eller pisse Språkrådet: - Ikke bruk ordet «mulatt I Norge, som i mange andre (særlig europeiske) land, er bruken av ordet mulatt svært omdiskutert. Antirasistiske organisasjoner som African Youth in Norway er blant de som har engasjert seg i å forsøke å få slutt på bruken av et ord som de mener har negative assosiasjoner

Tankestrek eller bindestrek « Karl Ove Hufthamme

Asbjørn, i dei aller fleste skrifter skal det vera ingen problem å sjå forskjell på tankestrek og bindestrek, sjølv på skjerm. Skrifta «Trebuchet MS» er eit unntak, men denne har eg heller ikkje brukt her på bloggen Språkrådet om bruk av flere navn Ekspandér faktaboks «Dette innebærer ikke at entiteten får et lengre navn, men at det får offisielle alternative navn til bruk på kvensk og på samisk Språkrådet positiv til bruk av gamle fylkesnavn. Norge har fått mange nye fylkesnavn fra årsskiftet, men Språkrådet mener det fortsatt er fritt fram å bruke gamle navn på geografiske områder. Av: (NTB) NTB; Publisert: 08.01.2020 00:03 Sist oppdatert: 08.01.2020 00:05. Siste nytt Skreddersydd svada. Hvis du ønsker deg en versjon av generatoren som er spesialtilpasset din arbeidsplass eller sektor, kan du lage en tabell (i Word- eller Excel-format) og sende den til stat(qa)sprakradet.no. Bruk våre svadageneratorer som mønster og ta med ord og uttrykk fra deres eget «stammespråk»

- Elbil og elsykkel er en sammensetning av el (kortord for 'elektrisk, elektro-') samt bil og sykkel, og hovedregelen for sammensatte ord er at vi skriver dem i ett, uten bindestrek Børre Haugli er ansatt som ny redaktør i Svalbardposten fra årsskiftet. En tre år gammel drøm blir virkelighet

Tegnsetting: bruk tegnene riktig - Korrekturavdelinge

 1. Tankestreken er lengre enn bindestreken og bшr ikke blandes sammen med den. Tankestrek er aldri obligatorisk, men et tegn man kan bruke etter behov (ingen ord i ordbшkene er fшrt opp med tankestrek i skrivemеten). Tankestrek ved innskudd og tilfшy..
 2. ister Iselin Nybø
 3. Digital kaffekopp, dorullskam og hytteforbud. Den siste uken har mer enn 20 nye ord dukket opp i norske aviser, melder Språkrådet
 4. Det er et hav av tegn der ute, og da snakker jeg ikke om punktum, komma og bindstrek. Jeg sikter derimot til blant andre: tankestrek, hardt mellomrom, apostrof, aksent. Du bruker garantert to-tre av dem feil. Så hvor finner man dem på tastaturet? Apostrof ' En klassisk feil. Du lager kanskje apostrof ved å klikk
 5. Definitions of Bindestrek, synonyms, antonyms, derivatives of Bindestrek, analogical dictionary of Bindestrek (Norwegian
 6. oritetsspråklig bakgrunn

Språkrådets datatermgruppe ble opprettet av Språkrådet høsten 2009. Gruppen skal diskutere norsk terminologi på dataområdet og særlig komme med forslag til norske termer som kan erstatte engelske termer som brukes i norsk Betastråling er stråling som består av elektroner. Betastråler er den delen av stråler fra radioaktive stoffer som lettest lar seg avbøye i magnetiske felter.Det var Henri Becquerel som påviste i 1900 at partiklene i betastrålene (beta-partiklene) var elektroner. De fleste ord settes sammen ved simpelthen å kombinere ordene (bil + dekk = bildekk), men ca. 1/4 av ordene trenger et interfiks imellom (jul + e + gave = julegave; arbeid + s + plass = arbeidsplass). Hvis det første leddet er en forkortelse eller et tall, bruker vi bindestrek: EU-kontroll, 50-årsdag

Skriveregler: Bindestrek

 1. APA-veiledning: Henvisninger i teksten Side 6 av 32 taus kunnskap, er en mye mer presist definert virksomhet enn empati, og den ligger under alle observasjoner, medregnet alle de som tidligere er beskrevet som innlevelse
 2. Undergruppe av ordklassa substantiv. Ord som blir bruka som namn på éin enkelt person eller éin enkelt ting: Kari, Ola, Hansen, Oslo, Språkrådet, Utdanningsdirektoratet ubunden artikkel Den ubundne artikkelen står føre eit substantiv i ubunden form eintal når vi omtalar noko som ikkje er kjent eller omtala på førehand
 3. ologi på dataområdet og særlig komme med forslag til norske termer som kan erstatte engelske termer som brukes i norsk
 4. Feilsøk bruk av bindestrek Microsoft Office Publisher 2003. previous page next page. Hvis du vil vise myke bindestreker, klikker du Spesialtegn på Vis-menyen. Det står igjen bindestreker midt i ordene. Det er bare bindestreker som er satt inn automatisk, som flyttes eller fjernes
 5. archive.today. webpage capture. Saved fro
 6. Tildelt av Språkrådet før noe språk var bestemt i den nye kommunen? Det blir lett å tenke på metoder og knep som passer best på bordet til Eva Joly

Les Statsspråk 2/2009 - Språkrådet Hen er et kjønnsnøytralt eller kjønnsmangfoldig pronomen i tredje person entall. Det kan brukes der kjønn er ukjent, og da i stedet for hun/han eller vedkommende. Det kan også benyttes der kjønn er uten betydning eller der hvor personer ikke definerer seg som mann eller kvinne. Noen personer definerer seg hverken som kvinner eller som menn, men ønsker samtidig å få definere seg som. Skal ordet skrivast med bindestrek, må bindestreken vere med i søkjeordet (TV-antenne gjev treff, TVantenne gjev ikkje treff). Mange uttrykk som skal skrivast i to eller fleire ord, må du søkje på med særskriving. Til dømes gjev i går treff, men ikkje igår. Du kan også finne uttrykket under går, som er hovudordet i uttrykket BOKMÅL; anbefalt/tilrådd term: Forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn: referanse: Lovdata: godkjent: SVV-KÅ 16111

Sider i kategorien «Kjønnsforskning» Under vises 42 av totalt 42 sider som befinner seg i denne kategorien Språkrådet positiv til bruk av gamle fylkesnavn Norge har fått mange nye fylkesnavn fra årsskiftet, men Språkrådet mener det fortsatt er fritt fram å bruke gamle navn på geografiske områder. Nord- og Sør-Trøndelag ble slått sammen til ett fylke for to år siden

Hvordan bruke bindestrek i sammensatte ord - Prosent

Nynorskøvingar frå Språkrådet: Pronomen. Lukk. Regler for bruk av videoen. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår. Du må alltid oppgi hvem som har laget innholdet. Du kan ikke tjene penger på bruk av dette innholdet Ei ny undersøking viser at norske barn møter lite norsk språk på dei medieplattformene dei sjølv føretrekker å bruka mest tid på. Språkrådet meiner det er dramatisk Han noterte uttrykket brukt feil 45 ganger i løpet av et åtte timer langt møte. Antall ganger det ble brukt totalt, holdt han ikke telling med, men han tror det var det mangedobbelte. Nøleuttrykk. Ifølge Språkrådet brukes «i forhold til» først og fremst når man skal sammenlikne noe med noe annet

E-helse og m-helse Tidsskrift for Den norske legeforenin

Myk bindestrek; Slik bruker du kommentarer/merknader i Word; Tegnene for tommer og fot; Slik lager du vannmerke i Word; Slik setter du inn lenke i Word; Slik limer du inn uformatert tekst; Om bruk av kursi Apostrof ( ' ) er eit skriftteikn som på norsk blir brukt til å vise at ein del av ordet er utelaten. Vi bruker òg apostrof når vi skriv somme franske framandord og eigennamn. I andre språk har apostrofen eit vidare bruksområde, i engelsk skriv ein apostrof framom genitivs-s

Slik bruker du semikolon - Korrekturavdelingen

Språkrådet positiv til bruk av gamle fylkesnavn. Norge har fått mange nye fylkesnavn fra årsskiftet, men Språkrådet mener det fortsatt er fritt fram å bruke gamle navn på geografiske områder Språkrådet (NO), Oslo, Norway. 23,446 likes · 204 talking about this · 147 were here. Dette er den offisielle sida til Språkrådet i Noreg. Her får du..

Her er Finn orda/uttrykka med korrekt bruk av apostrof eller bindestrek Vi feirar framifrå bruk av norsk i sakprosa! Prisen er på 100 000 kr. Vinnaren blir intervjua av sjefredaktør i Gyldendal, Cathrine Sandnes

Aftenposten har lenge vært kjent for å være en svært språkbevisst avis med få eller ingen skrivefeil, men nettutgaven har etter hvert fått et litt frynsete rykte, i hvert fall i AMO-kretser.Vi antar at de mange uforståelige bindestrekene som dukker opp på de merkeligste steder ikke skyldes at journalister har for dårlig språkutdannelse, men at det er en kombinasjon av dumme. Språkrådet. 20,691 likes · 202 talking about this. Språkrådet är Sveriges officiella språkvårdsorgan. På den här sidan kan du ta del av språknyheter och diskutera språket med andra Språkrådet positiv til bruk av gamle fylkesnavn Norge har fått mange nye fylkesnavn fra årsskiftet, men Språkrådet mener det fortsatt er fritt fram å bruke gamle navn på geografiske områder. NT

Om bruk av skråstrek og bakstrek (slash og backslash

Språkrådet positiv til bruk av gamle fylkesnavn. Norge har fått mange nye fylkesnavn fra årsskiftet, men Språkrådet mener det fortsatt er fritt fram å bruke gamle navn på geografiske områder. innenriks. Publisert: 08 januar 2020 00:03 Sist oppdatert: 08 januar 2020 00:05 Språkrådet positiv til bruk av gamle fylkesnavn. Norge har fått mange nye fylkesnavn fra årsskiftet, men Språkrådet mener det fortsatt er fritt fram å bruke gamle navn på geografiske områder. innenriks. Publisert: 08 januar 2020 00:03 Sist oppdatert: 08 januar 2020 00:07 Språkrådet positiv til bruk av gamle fylkesnavn Norge har fått mange nye fylkesnavn fra årsskiftet, men Språkrådet mener det fortsatt er fritt fram å bruke gamle navn på geografiske områder. Av NTB | 08.01.2020 00:10:08 Bindestrek. En bindestrek (-), på engelsk kalt hyphen, er et tegn som brukes til binde sammen ord og for å holde sammen et ord delt ved linjeskift. Bindestreken forveksles ofte med tankestrek, til-og-fra-strek og replikkstrek (-) samt minustegn (−), som alle er lengre. Bruken av bindestrek kalles orddeling

Dobbel bindestrek - regler for bruk av bindestrek

Mange av dem opplever selv ordet som krenkende fordi det er blitt brukt så ofte med negativ klang av rasister, og andre mindre velmenende personer. Å bruke ordet når man er klar over denne situasjonen, er ikke særlig god folkeskikk. Min bønn til Språkrådet er å se på ordet «tyskertøs» og muligheten til å advare mot å bruke dette i.

 • Bedøvelse tannlege gravid.
 • Hva betyr queer.
 • Ferdig misosuppe.
 • Mariann thomassen idol.
 • Finansdepartementet uttalelser.
 • Cloverfield 3.
 • Cellemembran ndla.
 • Valentino rossi bild leinwand.
 • Olympic.
 • Jva meppen bilder.
 • Husqvarna 445e ii.
 • 2017 18 get ligaen season.
 • Mitokondriell matrix.
 • Mercedes benz gelandewagen 2018.
 • Helicobacter pylori wysypka.
 • Original blutwurz.
 • Ford focus 1.6 ecoboost 182.
 • Jula jessheim.
 • Power big meet 2016.
 • Slipe kanter snowboard.
 • Recommended dslr cameras for beginners.
 • Principales actividades economicas de costa rica.
 • Unwetterschäden kreis biberach.
 • Har jeg mødt min sjæleven.
 • Inr verdi marevan.
 • Tistlar bilder.
 • Bregneplanter.
 • Audi treffen 2018 termine.
 • Hvilken bil har minst problemer.
 • S2 farmasi unpad.
 • Dikt til onkel.
 • Klm terminal manchester.
 • Når åpner kirkerudbakken.
 • Nachtcafe leipzig silvester.
 • Fph del e.
 • Vognbolt rustfri.
 • Creston hundeseng.
 • Kveite pris 2017.
 • Søknad om dispensasjon fra plankrav.
 • Hvor lenge koke flasker til baby.
 • Har jeg mødt min sjæleven.