Home

Fastlegeordningen venteliste

Ingen venteliste for bytte av fastlege 15. september 2015. På legelisten tilbyr vi en tjeneste der du kan bestille varsel på sms om når legen du ønsker deg får ledige plasser. Noen av våre brukere misforstår og tror at de melder seg på en venteliste når de benytter varslingstjenesten vår, men det er dessverre ikke tilfelle Her kan du finne og bytte fastlege, og se hvem som er fastlegen din nå Fastlegeordninga er heimla i forskrift om fastlegeordningen i kommunene. Innbyggar kan finne og bytte fastlege, eller sette seg på venteliste om ikkje fastlegen er ledig på helsenorge.no. Fastlegar og kommunar kan sjekke visning av fastlege- og kontoropplysningar på helsenorge.no Fastlege for barn under 16 år Barn under 16 år får samme fastlege som mor når foreldre har felles foreldreansvar og samme adresse. Ved delt omsorg får barnet samme fastlege som den av foreldrene som barnet deler folkeregisteradresse med. Barnet ditt har rett til å ha samme fastlege som deg, også når fastlegen din ikke har plass på listen Om fastlegeordningen. Fastlegeordningen ble innført i Norge i 2001. Hensikten var å bedre kvaliteten på allmennlegetjenesten ved å gi alle som ønsker det én fast lege å forholde seg til. Under finner du svar på noen ofte stilte spørsmål om fastlegeordningen

Ingen venteliste for bytte av fastlege - Legelisten

Fastlegeordningen er særlig rettet inn mot personer bosatt i Norge, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1c og forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen § 3. I formålsbestemmelsen presiseres det at et av formålene med ordningen også er å sikre kontinuitet mellom lege og listeinnbygger Evaluering av fastlegeordningen. 04. september 2019 Det er totalt 1 497 personar som står på venteliste til sjukeheim per 15. desember 2018 mot 1 518 som sto på venteliste 15. august. Ny vekstkurve for hodeomkrets blant barn 0-2 år. 07. februar 201

Fastlegeordningen er en godt likt tjeneste, men har også sine utfordringer. I mai 2020 lanserte Regjeringen Solberg II en handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024. Handlingsplanen er en forpliktende opptrappingsplan, som har som mål å ruste opp allmennlegetjenesten for fremtiden ved å sikre rekruttering, styrke kvalitet og legge til rette for en teambasert tjeneste Regjeringen styrker fastlegeordningen med en rekke tiltak i forslaget til statsbudsjett for 2020. - Vi må få flere til å velge fastlegeyrket og sørge for at pasientene har en fastlege å gå til i fremtiden. Derfor tar vi grep på en rekke områder. De sto..

Har det blitt telt opp 10 ledige plasser igjen, så vil de som står øverst på venteliste få de plassene. Hvis det ikke er noen venteliste, så vil listen åpnes på Helsenorge, og da står det «10 av 650», for eksempel. Du må logge inn for å sette deg på venteliste, og så får du automatisk en plass når det er ledig Jeg er nå flyttet til en ny kommune og leter etter en ny fastlege. Det viser seg at alle legene i bydelen jeg bor i er fullbooket og har lange ventelister. To av dem har forholdsvis korte ventelister, den ene har 1 i kø, og den andre har 7. Det jeg lurer på er hvordan inntaket foregår, jeg har ne.. Venteliste fastlege Nå kan du sette deg på venteliste for fastlege - Vi vet at noen fastleger er spesielt etterspurte. VENTELISTE: Fra mandag av kan du sette deg på venteliste dersom.

Helsenorge er etablert av helsemyndighetene for å levere tjenester og informasjon om helse og rettigheter til innbyggere i Norge Du kan fritt velge mellom fastleger som har ledig plass på sin liste, men fastlegeordningen gir ikke anledning til å sette seg på venteliste hos en fastlege som har full liste. Er det en spesifikk lege du ønsker å gå til, som dessverre har full liste, kan det lønne seg å sjekke innom med jevne mellomrom Det er bare mulig å stå på én venteliste av gangen. Ordningen er frivillig, men velger du å stå utenfor må du selv finne en lege som kan hjelpe deg dersom du trenger behandling og du må også betale en høyere egenandel. Det er bare 0,4 prosent av den norske befolkning som har valgt å stå utenfor fastlegeordningen Fastleger.no er en publikumsportal som gjør det mulig å søke blant fastlegekontorene i Norge, og få informasjon om hvilke tjenester disse tilbyr Du kan sette deg på venteliste dersom fastlegen du ønsker ikke er ledig. Du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Barn under 16 år får automatisk samme fastlege som mor når foreldre har felles foreldreansvar og samme adresse

Fastlegeordningen er frivillig. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Hvis du ikke ønsker å være med i fastlegeordningen, må du selv finne en lege å gå til. Hvis du oppsøker en fastlege, og ikke er tilknyttet fastlegeordningen, må du betale en noe høyere egenandel Det er mulig å sette seg på venteliste hos en fastlege som ikke har ledig plass. Når fastlegen får ledig plass skjer byttet automatisk med virkning fra første dag i neste måned. Dersom du har spørsmål om fastlegeordningen eller bytte av fastlege kan du ta kontakt med Helsenorge på telefon 23 32 70 00 Formålet med fastlegeordningen er at alle som ønsker det skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. Fastlegen er den som kan gi deg det beste tilbudet, fordi legen blir kjent med deg og kan følge opp behandling over tid

Bytte fastlege - tjenester

 1. Det er bare mulig å stå på én venteliste av gangen. Les mer om hvordan du bytter fastlege her. Ansvaret for fastlegeordningen. Fastlegene jobber ved ulike legekontor og mange av disse driver sin egen private virksomhet. Det er kommunen som eier fastlegeordningen og som inngår avtale med fastlegene
 2. utter
 3. Informasjon om fastlegeordningen finner du på helsenorge.no. Du kan selv finne og bytte til ønsket fastlege på helsenorge.no. Hvis den legen du ønsker deg ikke er ledig, kan du sette deg på venteliste. Fastlegeordningen i Drammen kommune er organisert i Medisinskfaglig virksomhet. Kontaktinformasjon: Telefon: 32 04 68 92, e-post:
 4. Fastlegeordningen gir deg valgmuligheter, Her kan du enkelt få oversikt over alle fastleger i Norge, med informasjon om ledige plasser og antall på venteliste. Oversikten gir deg også mulighet til å se hvem som er fastlegen din i dag..
 5. 39 prosent av pasientene sier de ikke får time hos fastlegen innen fristen på fem dager for ikke-akutte hendelser. Forbrukerrådet mener flere burde klage
 6. Som står på venteliste til en annen lege. Det er, i prinsippet, 833 for mange. Selvsagt verken kan jeg eller vil jeg spekulere ved en analyse av ventelisteoversikten. Det vil imidlertid være nyttig for samfunnet, for Kongsberg kommune og for fastlegeordningen å få fram fakta og forklaringer bak tallene
 7. mor som forelso det, for hun står på venteliste hos ei annen. Så da ringer jeg fastlegekontoret, og ber om å bli satt opp på venteliste

Jeg vil bytte fastlege, men den legen jeg helst ønsker har 16 på venteliste og har 1500 pasienter. Ja, men de står likevel på fastlegens liste, med mindre de melder seg ut av fastlegeordningen. Hvis ikke har det skjedd en endring der som jeg ikke har fått med meg... Anonymkode: 54ac6...c2e. 1. Del dette innlegget Fastlegeordningen fyller 15 år i år, og Nettavisen vil i en serie artikler framover sette fokus på ordningen. Helsedirektoratet regner 1500 pasienter som et årsverk, og allmennlegeforeningen. Jeg har lyst til å bytte fastlege og har skjønt at jeg må stå på venteliste og at bytte skjer den 1. I neste måned. Vedkommende jeg ønsker har 20 på venteliste, noen som.vet sånn ca hvor lenge en må vente da? Pluss, om man ombestemmer seg imens man venter - kan man trekke ønsket? Anonymkode: a0ff.. Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol er ikke i tvil om situasjonen for fastlegeordningen er så alvorlig at den utgjør en «krise». - En av tre fastleger er over 55 år og en av tre kommuner melder at de er nødt til å bruke innleie og vikarbyrå. Så dette er en alvorlig situasjon for den nære, helhetlige delen av helsetjenesten, sier Kjerkol Om tjenestene på Helsenorge. På Helsenorge finnes mange tjenester du kan benytte for å følge opp din helse. Flere er under utvikling. Du ser også tjenester som er under utprøving i utvalgte områder i Norge

I 2012 kunne Helsedepartementet melde at Fastlegeforskriften blant annet skulle gjøre det raskere å få time. Nærmere bestemt skulle man normalt få time hos fastlegen innen fem arbeidsdager. Vår erfaring er derimot at det kan ta langt mer tid enn dette - i tillegg til lang ventetid på venterommet.Men er det noe man kan gjøre om ventetiden er for lang Samme telefonnummer til legevakten i hele landet: 116 117 Det er ofte lettere å komme til lege når man er med i fastlegeordningen. Fastlegen har man ofte over tid, og det kan være en fordel at en lege kjenner din sykehistorie for å kunne følge deg godt opp. Fastlegen har taushetsplikt og når man er over 16 år kan ikke legen si noe til foreldre uten samtykke fra ungdommen selv Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. En fastlege er en allmennpraktiserende lege med avtale med kommunen om å inngå i fastlegeordningen. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste

Venteliste. Alle som er folkeregistrert i en norsk kommune, har rett til en egen fastlege. Kommunene har ansvaret for fastlegeordningen og skal passe på at det er nok fastleger i kommunen. Alle som har rett til fastlege, kan selv finne ønsket lege på www.helsenorge.no Her finner du kontaktinformasjon, ledige plasser, og antall pasienter som eventuelt er på venteliste. Bytte av fastlege. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. Dersom fastlegen du ønsker har full pasientliste, kan du sette deg selv og barna dine på venteliste. Det er bare mulig å stå på én venteliste av gangen Opplysningene i helseregistrene ved Helsedirektoratet reguleres av egne forskrifter. Du finner mer informasjon i beskrivelsene av datakildene.. Har du spørsmål om utlevering av data, kan du ta kontakt på epost helseregistre@helsedir.no Sjekk ventelisten: Dette er de mest populære legene i Sarpsborg. Politikere om fastlegekrisen: «Tas på alvor», sier Høyre. «Ordningen vakler», mener Ap. - Når fastlegeordningen er hardt prøvet, er det behov for politiske strakstiltak. Fastlegeordningen

Fastlegeordninga - Helf

Fastlege. Formålet med fastlegeordningen er at alle som ønsker det skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. Fastlegen er den som kan gi deg det beste tilbudet, fordi legen blir kjent med deg og kan følge opp behandling over tid Venteliste til fastlege Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58 Org. nr.: 959159092 Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen - postmottak@halden.kommune.n

Rett til fastlege - helsenorge

 1. Det er frivillig å være med i fastlegeordningen. Velger du å stå utenfor, må du selv finne en allmennlege som kan gi deg time. Du betaler også en høyere egenandel hos denne legen. Du kan stå på venteliste hos en lege. Om venteliste . Om egenandel og frikort
 2. Fastlegeordningen ble innført i hele landet i 2001. Alle som er bosatt i en kommune har rett til enten en fastlege eller legepraksis med flere leger. Fastlegen skal ha et særskilt ansvar for den enkelte pasienten. Man kan skifte fastlege to ganger i året, og man har rett til å få en ny vurdering hos en annen fastlege
 3. Dette betyr at ein innbyggar ikkje kan velje denne fastlegen, men han kan sette seg på venteliste. Fastlegelista blir opna på nytt når det er 10 ledige plassar. Ein fastlege eller ein kommune kan ta kontakt med Helfo og be om at ei lukka liste vert opna, sjølv om der er færre enn 10 ledige plassar
 4. Fastlegeordningen skal sikre at alle som ønsker det, skal få en fast allmennlege å forholde seg til. Det er ikke mulig å sette seg på venteliste hos en fastlege som har full liste,.

Fastlegeordningen trådte i kraft i 2001 og har for de aller fleste vært et positivt tiltak i fra det offentlige, for å styrke pasienters rettigheter. Fastlegeordning skal sikre alle innbyggere at de har en fast lege å forholde seg til, og at de på denne måten skal være sikret allmenhelsetjenester av god kvalitet til rett tid Det er 900 pasienter som står på venteliste hos fastleger som har fulle lister. LES OGSÅ: Nå er det krise i fastlegeordningen Dersom en lege med lang liste nå skulle bli sykmeldt, vil det bli et stort problem å erstatte denne Målsetningen med fastlegeordningen er at du har rett til å komme til din faste lege for vanlige timebestillinger. Ved behov for en rask time eller øyeblikkelig hjelp, vil du møte den legen som har ansvar for øyeblikkelig hjelp, enten det er på dagtid eller utenfor kontortid på legevakt

Om fastlegeordningen - Legelisten

Rakner fastlegeordningen? Stor undersøkelse: Hun er Romerikes mest populære fastlege - ventelisten har doblet seg på ett år. Leserbrev Fastlegeordningens framtid. Krever tiltak for å løse fastlege-krisen. Leserbrev. Du kan også sette deg på venteliste dersom fastlegen du ønsker ikke er ledig. Hvis du ikke har internett, ring HELFO på telefon 800HELSE (800 43 573). Ha fødselsnummeret ditt (11 sifre) klart før du ringer. De forteller deg om tilgjengelige fastleger og setter deg på listen til den fastlegen du ønsker deg, så sant legen har ledig kapasite Fastlegeordningen. Fastlegeordningen gir innbyggere i Norge rett til å ha en allmennlege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste. Du kan bytte fastlege eller stå på venteliste for ny fastlege ved å logge deg inn med Min ID via www.helsenorge.no, eller ved å ringe pasientveiledning på tlf: 23327000 Foreløpig må du følge med selv, men det jobbes med en ny teknisk løsning for fastlegebytte, og når den lanseres vil det bli mulig å stå på venteliste. Om du ønsker en bestemt fastlege, og vedkommende ikke har ledige plasser nå, følger du med på nettsiden til det blir ledig, så bytter du til den legen du ønsker, sier avdelingsdirektør Toril Lislien ved Helfo servicetjenester Søke om tilgang til data fra registeret. Du kan søke om tilgang til data fra registeret via søknadsskjemaene på helsedata.no.. Valg av søknadskjema og krav til søknaden. Hvilket søknadsskjema du skal bruke, hvilke krav som stilles og hvilke typer godkjenninger du må ha for å få tilgang til opplysninger, avhenger av hva du søker om, hva du skal bruke opplysningene til og hvordan du.

Forutsi når fastlegen får ledig plass - Legelisten

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Det er ikke mulig å sette seg på venteliste hos en fastlege som har full liste. Noen grupper har allikevel rett til å komme inn på listen selv om listen er full 4 En vurdering av alternative finansieringsmodeller for fastlegeordningen Relasjon til øvrige utredningstiltak og aktiviteter Arbeidsgruppens funksjon og utredningsarbeid må sees i relasjon til øvrige tiltak og aktiviteter knyttet til fastlegeordningen, iverksatt gjennom trepartssamarbeidet eller på utsiden av dette Les om Fastlegeordningen. Finn klinikker, priser og les anmeldelser. Fastlegeordningen ble opprettet i 2001, hensikten var primært å bedre kvaliteten på allmennlegetjenesten i Norge. Ordningen sikrer at alle som er folkeregistrert og registrert i en norsk kommune har rett til en fastlege. Du kan selv velge hvilken fastlege du ønsker. HelseSmart.no kan hjelpe deg med å finne fastlegen som. Finn og bytt fastlege, eller stå på venteliste. Sykdom og kritisk info. Viktige opplysninger til helsepersonell. Dokumenter. Egne dokumenter lagret på Helsenorge. Donorkort. Digitalt donorkort for organdonasjon. Verktøy. Kurs og andre verktøy for læring og mestring. Velg behandlingssted

Fastlegeordningen Fastlegen er ofte det første møtet brukere har med helsetjenesten. Fastlegeordningen ble innført i 2001 og ga alle som er bosatt i en norsk kommune rett til å ha en fastlege. I Norge har vi god legedekning med færre innbyggere per fastlege enn mange andre land. Mer om fastlegeordningen hos helsenorge.n Fastlegeordninga er heimla i forskrift om fastlegeordningen i kommunene. Helfo har ansvar for å administrere ordninga på vegne av kommunane. Opprette og endre opplysningar om fastlegeheimel. Slik oppdaterer du informasjon om fastlegekontoret. Fastlegelister

Bytte fastlege - Legelisten

Fastlegeordningen. Fastlegeordningen innebærer at vi prioriterer de pasienter som har fastlege hos oss. Bare når vi har kapasitet kan vi også ta imot andre pasienter. Vi oppfordrer derfor pasienter som ønsker å bruke vårt legesenter til å tegne seg på liste hos en av oss. Hvis din fastlege ikke er tilstede, vil en av de andre legene ta. fastlegeordningen (§ 4), og ellers følge opp at ordningen fungerer i samsvar med lov og forskrift. I en KS-utredning fra februar 2016 om fastlegeordningen er konklusjonen at kommunene i liten grad leder og styrer legetjenesten (KS FoU/Agenda Kaupang 2016)

Om fastlegen - helsenorge

Foreslåtte endringer i fastlegeordningen kan resultere i lengre ventelister hos fastlegen og økte utgifter til sykehusene. Aftenposten 19.1.2010, av Geir Godager og Tor Iversen. HER Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2018 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud, Avdeling Finansiering Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt påfyll fra ventelisten er minst 10, vil listen bli kategorisert som åpen

Fastlegeordningen ble innført i Norge i 2001. En kartlegging Legeforeningen har gjort, viser at 49 kommuner har store problemer med å rekruttere fastleger. I Åsane er det fem ledige plasser og 1368 på venteliste. I Arna er det null ledige plasser og 378 på venteliste Norges største uavhengige nyhetsavis for helsevesenet. Oversikt over ledige jobber Om man ønsker å bytte fastlege eller melde seg på fastlegeordningen, er det ikke lenger mulig å stå på venteliste. Nå må man selv følge med på leger som får ledig plass, enten ved å ringe fastlegekontoret med jevne mellomrom, eller ved å følge med på fastlegeordningens hjemmesider på internett Den totale tilgjengeligheten er ikke blitt forandret med den systemendring fastlegeordningen er. Til tross for at tiden til kurativ virksomhet er litt redusert, blir flere pasienter som står på venteliste behandlet. Ventetiden på uprioriterte konsultasjoner ser ut til å ha gått noe ned, men tilgangen til akuttimer er ikke blitt bedre Store forskjeller på ventelister hos fastlegene - men her er det ledig plass. Østlandet Vi må redde fastlegeordningen! Hundrevis står på venteliste - Frogn kommune søker etter to nye fastleger. Stort trykk på fastlegene - nå søker Frogn kommune etter ny fastlege

Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår, men det krever at det er plass på listen til den legen du ønsker. Barn under 16 år har krav på samme fastlege som foreldre, selv om legens liste er stengt. Fastlegeordningen er frivillig Fastlegeregisteret inneholder en oversikt over alle fastleger og deres listeinnbyggere siden oppstarten av fastlegeordningen i 2001. Innhold i registeret. Fastlegeregisteret inneholder opplysninger om fastleger, Registeret har også oversikt over alle lege-pasient-tilknytninger over tid, ventelister og basistilskudd Fastlegeordningen, som er selve grunnmuren i norsk helsevesen, I følge Selnes har 15 fastleger i Stange 227 innbyggere på venteliste. 6.750 innbyggere i Stange har fastlege i en annen kommune enn bostedskommunen. Samtidig har 3.100 innbyggere utenfor Stange,.

Nesten hundre personer står på venteliste for å få fastlege i Løten, eller for å få bytte lege. Det er kommunens oppgave å sørge for at et tilstrekkelig antall leger deltar i fastlegeordningen. Fylkesmannen, ved fylkeslege Trond Lutnæs, har nå sendt brev til kommunen for å få kommunen til å løse problemet Han har selvfølgelig en grundig erfaring med utviklingen av fastlegeordningen i Bærum. Og han har åpenbart stor kunnskap om hele fastlegeordningen. Les også: - Hele fastlegeordningen er i fare Les også: Raserer fastlegeordning Han trekker frem at det er cirka 7.000 ledige plasser hos fastlegene i Bærum, samtidig som han også nevner at Bærum kommune arbeider med et for lavt antall.

Fastleger - Legelisten

Fastlegeordningen. Forberedelsene til fastlegeordningen pågår i ulik grad og i ulikt tempo rundt om i kommunene. Knapp tid for kommunene og fastlegeordningen. Ventelister. Median ventetid for pasienter på venteliste varierer fra knapt 50 til nesten 300 dager ved ulike sykehus i Norge Bekymringer for fastlegeordningen i fremtiden Jeg synes personlig at det å jobbe som fastlege er en flott jobb som gir meg mye, både faglig og personlig. En jobb hvor man bruker seg selv som verktøy i pasientbehandlingen. En jobb hvor man har mulighet til å gjøre en forskjell i andre menneskers liv Kvinnelige fastleger er mest populære: Berit har flest på venteliste - Fastlegeordningen kan bryte sammen. Dette tjener fastlegen på deg. Til toppen Utgiver: Romerikes Blad AS; Ansvarlig redaktør: Magne Storedal; Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Kontakt kundesenteret: 32 27 70 07 Generell info om fastlegeordningen Alle innbyggere som i folkeregisteret er registrert bosatt i en norsk kommune har rett til en fastlege. En velger selv hvem en ønsker som din fastlege, men fastlegen må ha ledig plass på sin liste. Hvis du velger en fastlege med full liste, blir du satt på venteliste til denne fastlegen

 • Power prisgaranti.
 • Ørjan burøe tønne.
 • Bokføre avskrivning.
 • Gymnastics leotards shop online.
 • Ballettschule tübingen.
 • Rc aircraft.
 • Stellenangebote landratsamt pforzheim.
 • Mac metallic lipsticks.
 • Ice road truckers season 8.
 • David duchovny height.
 • Halle am bach trier.
 • Nelly furtado baby.
 • Stryke skjorte i tørketrommel.
 • Let it go shittyflute.
 • Færre medlemmer politiske partier.
 • Skytrax lufthansa business class.
 • Tom ford eye shadow.
 • Linnea berthelsen.
 • Kjøre med defekt tannstang.
 • Forsølving av smokk pris.
 • Norsklab cappelen damm.
 • Simultant definisjon.
 • Peter thiel organisasjoner grunnlagt.
 • Vinterstøvler dame.
 • Baby stive armer.
 • Tom tailor oslo.
 • Er det lov å få barn med søskenbarn.
 • Øke masker bukse.
 • Ford galaxy vs s max.
 • Besenwirtschaft schropp erlenbach.
 • Ta eksamen på nytt uia.
 • Brunello vinmonopolet.
 • Gjesdalbakken 7 4306 sandnes.
 • Hva er cyclocross.
 • Brunt sukker demerara.
 • Speisekarte rosarium.
 • Aqua 2.
 • Issuu >'.
 • Osttirol online.
 • It 2 vgs.
 • Gravitation erde.